Tag

Ücretsiz İzin

Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Fiyatsız izinde bulunan memurun takımı ile ilişiği kesilmez, fiyatsız izinde iken yahut fiyatsız müsaade sonrası misyona başlamadan istifa sonrası açıkta iken emeklilik talebinde bulunulabilir.

8 Eylül 1999 sonrası doğum borçlanması 58 yaşını öne çeker mi?

8 Eylül 1999 sonrası memur olan bayanlar 25 hizmet yılı + 58 yaşını doldurduklarında emeklilik hakkını kazanmaktadırlar. Borçlanmaların emeklilik yaşını etkilemesi için 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel çalışmaya başlanılmış olması ve borçlanılacak mühletlerin de 23/05/2002 tarihinden evvelki müddetlerde geçmesi gerekmektedir.

Doğum borçlanması nedeniyle kullanılan aylıksız müsaade müddetleri emekliliğe nasıl tesir eder?

Soru : Doğum borçlanması emekliliğe temel derece kademeyi ekiler mi? 3 derece 3. kademede Muallim olarak vazife yapmaktayım. 24 aylık doğum …

Aylıksız müsaade mühletleri emekliliğe yansır mı?

SORU: Merhaba devlet memuruyum. aylıksız müsaade kullanmış ve ödemesini yapmıştım. Aldığım fiyatsız müsaade emekliliğime yansır mı fiili hizmet …