Ücretsiz izin sonrası göreve başlamadan emeklilik talebinde bulunulabilir mi?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 04, 2023 Yorum Yok

Soru: 1998 Ekimde Muallim olarak MEB te vazifeye başladım. 23 Yıl 4 ay hizmetim var. 7 Şubat 2022 de 1 yıllık fiyatsız izine ayrıldım. Müsaadem 7 Şubat 2023 te bitiyor. ancak Özel nedenlerle vazifeye başlayamayacağım. EYT ile emekli olmak istiyorum. Eyt takvimi yetişmezse istifa edip istifa sonrası tekrar emekliliğe başvurabilir miyim. Bu durumda ne yapabilirim?

Detaylar/Değerlendirmeler:

1-Memurlar fiyatsız izinde iken emeklilik talebinde bulunabilir mi?

Memurlar, 657 sayılı kanun kapsamında belirtilen durumlarda fiyatsız müsaade kullanabilmekte, lakin fiyatsız müsaade kullanırken memur takımındaki hak ve yükümlülükleri açısından ilişikleri devam etmektedir.

Memurların istifası 657 sayılı kanun kararları çerçevesinde yapılmaktadır.

Aylıksız müsaade kullanan memur için Kurumlar tarafından aylıksız müsaade mühleti içerisinde de genel sıhhat sigortası primleri ödenmektedir. Yani, memur aylıksız müsaade kullandığı mühlet içerisinde de Yeniden memurluk statüsüyle bağı kesilmemekte, memurların tabi olduğu mevzuata tabi olmaktadırlar.

Bu bağlamda, memurların fiyatsız izinde iken memurluk alakası kesilmediğinden, 657 sayılı kanun kararlarına bağlı olarak ve tekrar misyona başlamadan ve fiyatsız müsaade müddeti kadar çalışma yapmadan emeklilik koşullarını taşımaları kaydıyla fiyatsız izinde iken istekle emeklilik talebinde bulunabileceklerini, Kurumlarca da bu talebin yerine getirilmesi gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Fiyatsız müsaade bitiminde vazifeye başlamadan istifa ettikten sonra emeklilik talebi nasıl olacaktır?

Ücretsiz müsaade bitimine yakın 657 sayılı kanun kararları çerçevesinde istifa eden memurun misyonuyla ilişiği kesilir.

Görevde olmayan kişi, açıkta iken de SGK na emeklilik talebinde bulunabilir. Emeklilik talebinde bulunan kişinin hizmet müddeti ve yaşı (EYT konusu yasalaştığında bu kapsama girenler için ıslak hariç) aylık bağlanmasına kâfi ise SGK tarafından emekli aylığı bağlanması da Mümkün olmaktadır.

Hem vazifede hem de açıkta iken emeklilik talebinde aylık başlangıç tarihlerini belirleyen 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda bir karar bulunur. Bu karar şöyledir.

“Madde 91- Bu kanuna nazaran bağlanan Çeşitli mahiyetteki aylıkların ödenmesi aşağıdaki fıkralarda yazılı tarihlerden başlar:

c) Her ne suretle olursa olsun açıkta bulunanlardan emekli aylığına müstahak olanların yahut ölenlerin emekli ve ismi malullük aylıklariyle dul ve yetimlerine bağlanacak aylıklar, nihayet ayrıldıkları kurumlara kendileri yahut dul ve yetimleri tarafından yazma ile yapılacak Müracaat tarihlerini takip eden ay başından;”

Hükümlerin Yorumu:

Görevde iken emekli olanlarla ilgili üstteki hususun birinci paragrafı uygulanır. Buradaki kararda hizmet aylıklarının kesildiği tarihi takip eden aybaşı memurun emekli aylık başlangıç tarihi olur. Yani emekli olduğu tarihi takip eden ayın 15 i aylık başlangıç tarihi olur.

Ancak, açıkta iken emekli olanlarla ilgili ise Yine üstteki hususun ikinci paragrafı uygulanır. Buradaki kararda ise Müracaat tarihini takip eden aybaşı açıkta emeklilik talebinde bulunan kişinin aylık başlangıç tarihi olur. Yani Müracaat tarihini takip eden ayın 1 i aylık başlangıç tarihi olur.

Sonuç kıymetlendirmemiz;

Görevinden ayrılıp çalışmadan emeklilik yaşını bekleyenlerin, emeklilik ıslak kuralını getirdikleri tarihte Çabucak Toplumsal Emniyet Kurumuna aylık bağlanması talebinde bulunmalarını tavsiye etmekteyiz.

Şayet emeklilik ıslak tarihini doldurdukları tarihte değil de bu tarihi geçirdikten daha sonra aylık bağlanması talebinde bulunurlarsa Toplumsal Emniyet Kurumu emekli aylık başlangıcını Müracaat tarihi itibariyle temel alır, yani emeklilik ıslak tarihini doldurduğu tarihe Geri giderek aylık başlangıç tarihini belirlemez. Bu durumda da geçmişe yönelik olarak aylık hak kaybı ortaya Menfaat ve bu durumdan SGK Mesul olmaz.

NOT: Değerlendirmelerimiz bu formdadır. Tekrar de, öğretmenlerin emeklilikleri ile ilgili MEB tarafından hazırlanan uygulama genelgesi bulunduğundan, bu mevzularda (ücretsiz izinde iken yahut istifa sonrası emeklilik için) Kurumunuzdan bilgi almanızı ve ona nazaran devinim etmenizi tavsiye edebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir