Aylıksız müsaade mühletleri emekliliğe yansır mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 01, 2022 Yorum Yok

SORU: Merhaba devlet memuruyum. aylıksız müsaade kullanmış ve ödemesini yapmıştım. Aldığım fiyatsız müsaade emekliliğime yansır mı fiili hizmet müddetim ve emekli keseneği aylık müddetim 6 ay Noksan görünüyor.

CEVAP: Aylıksız müsaade mühletleri memurun hizmet müddetlerinde ve intibaklarında nasıl kıymetlendirilir? konusunu genel olarak değerlendirmekteyiz.

Genel olarak memurlar fiyatsız müsaadelerini doğum nedeniyle kullanmaktadırlar. Biz de fiyatsız müsaadenin doğum nedeniyle kullanıldığını kabul ederek değerlendirmelerimizi yapmaktayız.

İntibak süreci istikametiyle;

Doğum nedeniyle fiyatsız müsaade, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Unsur 108 kararı mucibince verilir. Bu karar uyarınca doğum yapan memura istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız müsaade verilmektedir.

Bu müddetler, memurun kazanılmış hak aylığı, yani ek göstergeyi Olumlu etkileyen intibak süreçlerinde kıymetlendirilmektedir. Yalnız bu biçimde uygulama birinci kere 2016 yılında geldiğinden, 2016 tarihinden sonraki müddetleri kapsamakta, daha evvelki mühletler memurun kazanılmış hak aylık intibakında dikkate alınmamaktadır.

Bu mühletlerin memurun kazanılmış hak aylık intibakında kıymetlendirilmesi için borçlanma yapması koşulu da bulunmaz, memur fiyatsız müsaade bitimi misyona başladığında 10/02/2016 tarihinden itibaren intibak sürecini Kurumların yapması gerekir.

İntibak süreci ile ilgili kararlar;

657 sayılı kanun Husus 36 (C) 8 numaralı bent: (Ek: 29/1/2016 – 6663/5 md.) “108 inci unsurun (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız müsaade müddetleri, her Yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç Yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.”

657 sayılı kanun Süreksiz Unsur 42: “(Ek: 29/1/2016 – 6663/11 md.) 36 ncı hususun “Ortak Hükümler” kısmının (C) fıkrasının (8) numaralı bendi kararı, bu unsurun yürürlüğe girdiği tarihten sonra 108 inci unsurun (B) fıkrası kapsamında aylıksız müsaadeye ayrılanlar hakkında uygulanır. Anılan tarihte bu formda aylıksız müsaade kullananlar ise kalan müsaade mühletleri bakımından Laf konusu bent kararından yararlandırılır.”

Hizmet tarafıyla;

Memurun fiyatsız müsaade müddetini hizmetine katabilmesi için Toplumsal Emniyet Kurumundan hizmet satın alması, yani borçlanması gerekmektedir. Borçlanma yapılması halinde memurun emeklilik için Gerekli hizmet mühletine ekleme yapılır.

İlgili hususlar;

5510 sayılı kanun Unsur 41 kararı; “Bu Kanuna nazaran sigortalı sayılanların;…c) 4 üncü hususun birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların, işçi mevzuatına nazaran aylıksız müsaade mühletleri,….kendilerinin yahut hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihinde 82 nci hususa nazaran belirlenen prime temel günlük kar alt ve üst hudutları ortasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük çıkarın % 32’si üzerinden hesaplanacak primlerini borcun bildirimi tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeleri kuralı ile borçlandırılarak, borçlandırılan mühletleri sigortalılıklarına sayılır. …”

5434 sayılı kanun ek Husus 72 kararı; Personel mevzuatına nazaran aylıksız müsaadeli sayılanlardan aylıksız müsaadeli olarak geçen mühletlere ait kesenek ve karşılıklarını istekleri halinde her ay yahut 102 nci hususta yazılı mühletler içinde başvurmaları ve müracaat tarihindeki katsayılar ve emekli keseneğine temel aylığın hesabına ilişkin diğer ögeler ile kesenek ve karşılık oranları temel alınmak suretiyle hesaplanacak kesenek ve karşılıklarını birebir mühletler içinde defaten ödemeleri halinde aylıksız geçen müsaade mühletleri emeklilik istikametinden eski derecelerinde kıymetlendirilir.”

Açıklamalarımız bağlamında Sonuç kıymetlendirmemiz;

Doğum nedeniyle olduğunu değerlendirdiğimiz fiyatsız müsaade sürenizi Toplumsal Emniyet Kurumuna Müracaat ederek borçlanma yaparsanız emeklilik için aranılan hizmet müddetine ek edilir.

Ücretsiz müsaadeniz 10/02/2016 tarihinden sonra ise, ister borçlanın ister borçlanmayın her durumda kazanılmış hak aylık intibakınızda, yani ek göstergeyi Olumlu etkileyen intibak sürecinde kıymetlendirilir.

Şayet fiyatsız izninizin bir kısmı bu tarihten önceye rastlıyorsa, önceye rastlayan kısmı kazanılmış hak aylık intibakınızda kıymetlendirilmez. misal olarak; Fiyatsız müsaade müddeti 10 Temmuz 2015 – 10 Temmuz 2016 tarihleri ortasında olan bir memurun kazanılmış hak aylık intibakında 10 Şubat 2016 – 10 Temmuz 2016 tarihleri ortasında geçen mühlet uygulanır, daha evvelki kısımlar için uygulanmaz. Borçlanma yapılacak mühlet ise intibak sürecinden farklı olarak emeklilik hizmet müddetine eklenir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir