sıhhat Bakanlığı, AB projesi kapsamında 154 işçi alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

T.C. SIHHAT BAKANLIĞI

Kamu SIHHATİ genel MÜDÜRLÜĞÜ

GEÇİCİ MUHAFAZA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SIHHAT STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDLahza SUNULLahza İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ (SIHHAT) PROJESİ (IPA 2016/378-641) İŞÇİ İSTİHDAMI İLANI

T.C. sıhhat Bakanlığı Kamu Sıhhati genel Müdürlüğü ile AB Kurulu Türkiye Delegasyonu ortasında imzalanLahza DoğrudLahza Hibe Mukavelesi kapsamında gerçekleştirilmekte olLahza IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Müdafaa Altındaki Suriyelilerin sıhhat StatüsünŞöhret ve Türkiye Cumhuriyeti TarafındLahza SunulLahza İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere işçi istihdam edilecektir. Kontrat bitAmel tarihi 30 Kasım 2020’dir. Laf konusu işçinin konumları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

UZMLahza PERSONEL

KİŞİ SAYISI

DAmel Hekimi

42

Psikolog

31

Sosyal Çalışmacı

31

Tercüman

50

TOPLAM

154

DİŞ HEKİMİ

genel İş Tarifi:
Proje kapsamında aktiflik gösteren GüçlendirilmAmel Göçmen Sıhhati Merkezlerinde, genel dAmel hekimliği kapsamında tanımlanLahza hizmetleri ilgili mevzuBeygir çerçevesinde vermek.
Gerekli hallerde hastaların klinik randevularını düzenlemek ve takip etmek.
Tedavisi düzenlenen hastaların takibini yapmak.
Okul sıhhati ve tarama/eğitim programlarına katkı ve iştirak sağlamak.
Verilen hizmetin kalitesini artırma tarafında Amel ve süreçleri yaparBeyaz hasta memnuniyetini sağlamak.
Proje çalışma planına Müsait olarBeyaz eğitim, toplantı ve seminerlere iştirak sağlamak, talep edildiğinde misyonu ile ilgili sunum ve bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek.
Sunduğu hizmetlerle alakalı kayıtları tutmak.
idare tarafındLahza talep edilecek, misyonuyla ilgili öbür Amel ve süreçleri gerçekleştirmek.

Adaylarda AranılLahza Nitelikler:

1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Usulü İcrasına Dair Kanunun ilgili unsurlarına nazaran Türkiye’de DAmel Hekimliği yapabilme niteliklerine haiz olmak.
Alanında en az 2 Yıl Amel tecrübesine sahip olmak.
Bağlantı istikameti güçlü, olumlu olmak.
Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, metot teknik ve teknolojilere Yargıç olmak.
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikDeri muaf olmBeyaz yahut en az 3 Yıl müddet ile tecilli olduğunu gösterir doküman ibraz etmek.
Âlâ derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.
YabancılMesafe yönelik sıhhat hizmeti veren projelerde en az 1 Yıl Görev almış olmBeyaz tercih sebebidir.
DAmel hekimliği uzmanlık dallarındLahza birinde eğitimini tamamlamış olmBeyaz tercih sebebidir.

PSİKOLOG

genel İş Tarifi:
DanışanlMesafe ve/veya ruhsal dayanağa muhtaçlık duyanlMesafe ferdî ruhsal danışmanlık hizmeti vermek.
Tedavi yahut psikiyatrik bir kıymetlendirme gerektiren danışanları Müsait şahıs ve kurumlMesafe yönlendirmek.
Riskli ve hassas gruplMesafe ruhsal desBiricik sağlanmasında Görev almak.
Ruhsal yahut fizikî hastalık, intihar, ihmal, istismar yahut şiddet kuşkusu olduğunda Gerekli bildirim ve yönlendirmeyi yapmak.
Farklı ihtiyaçlMesafe yönelik (yaş, cinsiyet ve incinebilirlik durumları göz önünde bulundurularak) desBiricik kümeleri oluşturmBeyaz ve yürütmek.
Psikososyal maharet eğitimleri vermek.
DanışLahza ve ailelerine psiko-eğitim vermek. Gerekli görüldüğünde psikometrik kıymetlendirme yapmBeyaz ve gelişimini takip etmek.
Danışanların psikososyal müdahale programlarını takip etmek.
Gerekli durumlarda alan ve konut ziyaretlerine katılmak.
alan ziyaretlerinde yapılLahza tespitleri (hayati tehlike, psikiyatri konsultasyonu ve/veya ileri tetkik ve/veya tedavi ihtiyKeder tespitinde) mesleksel görüş belirtilErİlave ilgili kliniklere yönlendirmek.
Danışanların gereksinimleri doğrultusunda, takımın öbür üyeleriyle uyum içerisinde çalışmak.
Misyonu ile ilgili kayıt ve formları tutmak, istatistiksel bilgilerin toplanmasında Görev almak.
Görev alanına giren bahislerde öbür kurumlarla ilgi kurmak.
cemiyet ruh sıhhatini korumaya/iyileştirmeye yönelik faaliyetlere katılmBeyaz ve katkı sağlamak; aşikâr gruplMesafe karşı toplumda oluşLahza damgalfakBeygir aksisi çalışmalar yapmak.
idare tarafındLahza talep edilecek, vazifesiyle bağlı diğer Amel ve süreçleri gerçekleştirmek.

Adaylarda AranılLahza Nitelikler:
Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki psikoloji kısmından mezun olmBeyaz ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki psikoloji kısmından mezun olup YÖK tarafındLahza verilen diploma denklik evrakına sahip olmak,
İrtibat tarafı güçlü, olumlu olmak.
Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, metot teknik ve teknolojilere Yargıç olmak.
Alanında en az 2 Yıl tecrübe sahibi olmBeyaz (danışmanlık yaklaşımlarına Yargıç ve Küme çalışmaları iç uygulfakBeygir deneyimine sahip).
YabancılMesafe sıhhat hizmeti veren projelerde en az 1 Yıl Görev almış olmak.
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikDeri muaf olmBeyaz yahut en az 3 Yıl müddet ile tecilli olduğunu gösterir evrak ibraz etmek.
Yeterli derecede Türkçe bilmek.
MS Office programları kullanabilmek.
Alanında yüksek lisans yapmış olmBeyaz tercih sebebidir.
Yeterli derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.
Alanıyla ilgili sertifika programlarına (evlilik/aile danışmanlığı, travma ve travma terapisi teknikleri eğitimi, evlilik ve çift danışmanlığı vb.) katılmış olmBeyaz tercih sebebidir.

Toplumsal ÇALIŞMACI

genel İş Tarifi:
Toplumda toplumsal fonksiyonelliğin sağlanması, korunması, geliştirilmesi ve rehabilitasyonu gayesiyle birey, aile, Küme ve cemiyet seviyesinde toplumsal hizmet müdahalesini gerçekleştirmek.
Hizmet götürülecek bölge ve toplumun muhtaçlık ve meselelerinin belirlenmesi için cemiyet incelemesi yapmak.
Hizmet bölgesindeki danışanlMesafe hizmet sunmBeyaz üzere çevresel kaynakları (sosyal, maddi, sıhhat, spor vs.) araştırmak, ilgili kişi, Kuruluş ve kuruluşlarla görüşErİlave Vilayet seviyesinde bir toplumsal desBiricik haritası çıkarmak.
Danışanların toplumsal sıhhatini destekleyici ve güçlendirici tıbbi toplumsal hizmet müdahaleleri uygulamak, izlemek ve pahalandırmak. Bu fonksiyonu yerine getirirken bireyle ve/veya aile ile çalışmBeyaz ve benzeri durumdaki müracaatçılarla Küme odaklı toplumsal hizmet uygulaması gerçekleştirmek.
Toplumsal hizmet müdahalesinin gerektirdiği toplumsal inceleme raporu, süreç raporu, vbüyük kıymetlendirme ve sonlandırma raporlarını hazırlamak, gerektiğinde ilgili ünite ve yetkililerle paylaşmak.
sıhhat hizmeti alLahza dezavantajlı hasta kümelerinin ve yakınlarının yaşadıkları psikososyal (ihmal ve/veya istismar ve aile içi şiddet vb) ve sosyoekonomik sıkıntılarının vaktinde çözümlenebilmesi maksadıyla Müsait toplumsal hizmet müdahalesini belirlemek ve uygulamak. Bu bahisteki çalışmalarını gerektiğinde merKere içindeki ve dışındaki ünite ve yetkililerle paylaşmak.
SunulLahza hizmetlerin niteliğinin arttırılması ve bütüncül nazar açısının gelişmesi emeliyle öteki UğrYemek elemanları ile disiplinler ortası işbirliği yapmak.
Toplumun bilgilendirilmesiyle ilgili ve damgalfakBeygir aykırısı çalışmalar yapmak.
Merkeze gelen danışLahza yahut yakınlarına merkezin amKeder ve işleyişi hakkında bAlbüyük vermek.
DanışanlMesafe ferdî danışmanlık hizmeti vermek
Psikososyal marifet eğitimi vermek.
DanışanlMesafe ve ailelerine psiko-eğitim vermek.
İstatistiksel bilgilerin toplanmasında ve değerlendirilmesinde Görev almak.
Merkeze devamı sağlanamayLahza danışLahza yahut yakınlarıyla irtibBeygir kurmBeyaz ve merkezin danışanla irtibatını oluşturmak.
idare tarafındLahza talep edilecek, vazifesiyle alakalı öteki Amel ve süreçleri gerçekleştirmek

Adaylarda AranılLahza Nitelikler:
Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki toplumsal hizmet kısmından mezun olmak, ya da yurtdışındaki üniversitelerin lisans eğitim programlarındaki toplumsal hizmet kısmından mezun olup YÖK tarafındLahza verilen diploma denklik dokümanına sahip olmak,
İrtibat istikameti güçlü, müspet olmak.
Branşıyla ilgili bilimsel gelişmeleri takip etmek, metot teknik ve teknolojilere Yargıç olmak.
Alanında en az 3 Yıl çalışmış olmak.
YabancılMesafe sıhhat hizmeti veren projelerde en az 1 Yıl Görev almış olmak.
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikDeri muaf olmBeyaz yahut en az 3 Yıl müddet ile tecilli olduğunu gösterir doküman ibraz etmek.
Alanında yüksek lisans yapmış olmBeyaz tercih sebebidir.
Düzgün derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.
Alanıyla ilgili sertifika programlarına (aile danışmanlığı, evlilik ve çift danışmanlığı vb.) katılmış olmBeyaz tercih sebebidir.

TERCÜMAN

genel İş Tarifi:
Yabancı hastalMesafe verilen sıhhat hizmeti sürecinde kullanılLahza evrBeyaz ve evrakların çevirilerini yapmak; mesleğinin yetki ve sorumlulukları çerçevesinde bu evrakları imzalamak/onaylamak.
Yabancı hastaları, ilgili evraklar ve sıhhat hizmet sunucularının rehberliğinde, yapılacak/yapılLahza süreçler konusunda kapsamlı ve anlaşılır bir formda bilgilendirmek; bu konunun taraflar tarafındLahza imzalanarBeyaz kayıt alınmasına katkı sağlamak.
Talep edilmesi halinde hastanın sosyo-kültürel kıymetleri ve hassasiyetleri konusunda sıhhat hizmeti sunucularını bilgilendirmek.
ihtiyaç duyulması halinde müracaatta bulunLahza yabancı hastaları ve yakınlarını karşılamak, kayıt ve hizmet süreçlerinde rehberlik etmek.
Yönetimin gereksinim duyduğu alanlarda çeviri, bağlantı ve rehberlik hizmeti vermek.
Yönetimin mesleği Vilayet ilgili olarBeyaz vereceği diğer misyonları yapmak.

Adaylarda AranılLahza Nitelikler:
T.C. vatandaşı olmak.
Türkiye’de eğitim veren üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Lisanı ve Edebiyatı, yahut Arapça Öğretmenliği kısımlarından yahut 1 Yıl periyodik MecbTümör Arapça hazırlık programı olLahza kısımlardan en az lisans düzeyinde mezun olmBeyaz ya da yurtdışındaki üniversitelerin Arapça Mütercim Tercümanlık, Arap Lisanı ve Edebiyatı, Arapça Öğretmenliği kısımlarından lisans düzeyinde mezun olup YÖK tarafındLahza verilen diploma denklik dokümanına sahip olmak.
nihayet 5 Yıl içerisinde yapılLahza YDS/e-YDS/YöklisLahza (Arapça) sınavlarındLahza en az 80 puLahza almış olmak.
Yeminli tercümLahza dokümanına sahip olmak.
Âlâ derecede ardıl çevKocamLahza yapabilmek.
Uygun derecede MS Office programları kullanabilmek.
Yeterli irtibat maharetleri.
Alanında en az 5 yıllık Amel tecrübesine sahip olmak.
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikDeri muaf olmBeyaz yahut en az 3 Yıl müddet ile tecilli olduğunu gösterir doküman ibraz etmek.
sıhhat dalında alanıyla ilgili Amel tecrübesi olmBeyaz tercih sebebidir.
En az 2 Yıl yabancılMesafe sıhhat hizmeti veren projelerde çalışmış olmBeyaz tercih sebebidir.
AB kuralları ve uygulamaları ile yürütülen projelerde en az 1 Yıl çalışmış olmBeyaz tercih sebebidir.
Alanında yüksek lisans derecesine sahip olmBeyaz tercih sebebidir.

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınLahza adaylar, iki aşamadLahza oluşLahza bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin birinci kademesinde genel nitelikler yahut mesleksel tecrübe ve nitelikler için üstte belirtilen taban şartları sağlayamayLahza adaylar elenecektir. müracaBeygir sahibi adaylMesafe yönelik değerlendirmede kurulacBeyaz bir kıymetlendirme komitesi tarafındLahza yapılacBeyaz olup tercih nedeni olLahza nitelikler temelinde adaylar her bir Kıymetlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puLahza üzerinden değerlendirilecektir.

İlk kademeyi muvaffakiyetle geçErİlave kısa listeye kalLahza ve müracaatları Müsait bulunLahza bütün adaylar, ikinci aşfakBeygir olLahza mülakata girmeye hBeyaz kazanacaktır.

MülakBeygir yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr ve www.sihhatproject.org web siteleri üzerinden ilLahza edilecektir. müracaBeygir sahiplerine ayrıyeten bildirim yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hBeyaz kazanLahza adaylardan, aşağıda listelenen evraklar talep edilecektir.

Mülakatta, adayların belirtilen Nitelik ve tecrübelerine ek olarak; başvurdukları duruma yönelik mesleksel bilgisi, genel külCin seviyesi, muhakeme, kavrayış, Anlatım ve temsVilayet kabiliyeti üzere konular da değerlendirilecektir.

Başvurular için nihayet tarih 24 Marka 2020 Lokal saatle 17:00 olarBeyaz belirlenmiştir.

KISA LİSTEYE KALLahza ADAYLARDLahza İSTENECek BELGELER

İlk evreyi geçErİlave kısa listeye kalLahza adaylardLahza ise aşağıdaki evraklar talep edilecektir:
Diploma yahut süreksiz mezuniyet dokümanının onaylı fotokopisi varsa eğitim sertifikaları,
Adayların evvelki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları konumu, vazifelerini ve çalışma müddetlerini gösteren çalışma evrakları,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış yahut askerlikDeri muaf olmBeyaz yahut en az 3 Yıl müddet ile tecilli olduğunu gösterir doküman,
İsimli sicVilayet kaydı,
Kimlik dokümanının fotokopisi,
nihayet altı ay içinde çekilmAmel 2 adet vesikalık fotoğraf,
Yabancı lisLahza bilgisini gösteren dokümanın fotokopisi.

Bu dokümanların dışında üstte belirtilen adayın sağlaması gereken taban nitelikler ile tercih nedeni olLahza niteliklere ait destekleyici evraklar, Kıymetlendirme Kurulu tarafındLahza değerlendirmenin rastgele bir evresinde talep edilebilir.

CV formatını indirmek için tıklayınız.

DAmel HeBazen ilanına başvurmBeyaz için tıklayınız.

Psikolog ilanına başvurmBeyaz için tıklayınız.

Sosyal ÇalışmKeder ilanına başvurmBeyaz için tıklayınız.

TercümLahza ilanına başvurmBeyaz için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir