Tag

Sayılı

Anayasa Mahkemesi seçim sonrasına yoğun başladı! 17 dosya görüşülecek

Anayasa Mahkemesi, bu haftaki genel Konsey Gündemini açıkladı. Yüksek Mahkeme 5’i asıldan olmak üzere Yekün 17 belge görüşecek.

Bağlı kuruluş daire başkanına fazla ödenen ücret ve tazminatlara ilişkin 34 karar

Sayıştay Temyiz Kurlunun 07/12/2022 tarihli toplantısında görüşülen kararlar Sayıştay internet adresinde yayımlandı. Yayınlanan kararlar ortasında genel Müdürlük Daire Lideri takımında bulunanlara 375 sayılı kanun Kararında Kararname’ye ekli (II) sayılı Cetvelin (8) inci sırasında yer Meydan daire liderleri yerine Cetvelin (7) nci sırasında sayılan bağımsız daire liderleri için öngörülen fiyat ve tazminatların ödendiği gerekçesiyle halk ziyanına hükmeden 34 karar var.

Belediye Meclis Üyesi Başkan Yardımcılığında geçen süre kazanılmış hak aylığında değerlendirilebilir mi?

Periyodun mülga kurumu Devlet İşçi Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığı İşçi ve Prensipleri genel Müdürlüğü tarafından verilen görüş yazılarına nazaran; belediye meclis üyesi belediye reis yardımcılığında geçen mühletler kazanılmış hak aylığında değerlendirilememektedir.

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

İDDK’dan Sahte açık lise diploma ile atanmaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan davacının, Devlet memuru olma vasfını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hususu uyarınca Devlet memurluğunun sona erdirilmesine ait süreci hukuka Müsait buldu.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Yayımlandı

Devlet Tiyatroları genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Görevde yükselme ile şube müdür olan KKS’li mali haklarını kaybeder mi?

Müracaatçılar kayba uğramışlardır İşçi rejiminde makul bir Sınıf memur tarafından görülecek hizmetler, misyondaki Ehemmiyet yahut mesuliyet ile temaslı olarak vazifelerinde yükselmektedir. Vazifede yükselme imtihanı sonucunda da ilgililer …