Sıhhat işçisi, kendi ortasında nöbet değişikliği yapabilir mi?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

Soru: Uygun günler ben Sıhhat Bakanlığı’na bağlı bir Eğitim Araştırma hastanesinde sıhhat hizmetleri işçisi olarak vazife yapıyorum. 08-08, 16-08 halinde 16 ve 24 nöbeti tutmaktayım. İşlerimiz olduğu vakitlerde arkadaşlarımız ile anlaşıp nöbet değiştiriyorduk. Hastanemizin Sıhhat Bakım Hizmetleri müdürü (başhemşire) nöbet değişikliği yapılmayacağını kelamlı olarak sorumlumuza bildirmiş. Başhemşirenin bu türlü bir hakkı var mı? Şayet yok ise bu buyruğu yazılı formda talep edip hakkımızı aramak için ne yapabilirim?

Cevap: Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41. Unsurunda Sıhhat Hizmetleri Çalışanın, nöbet temelleri belirtilmiş olup, nöbet değişimleri (c) ve (f) bentlerinde belirtilen şu kararlara bağlanmıştır.

(c)-bendi; Nöbet günleri fakat baştabiplik müsaadesiyle değiştirilir. Bu takdirde nöbetçinin kabul edilebilir bir mazeretinin bulunması, değişikliğin hastane müdürü tarafından daha evvelden nöbet cetvellerine işlenmesi ve ilgililere duyurulması gerekir.

(f) bendi; Kurum nöbet cetvelleri her hizmet kısmı yahut meslek kümesi için farklı ayrı düzenlenir. Nöbet listeleri aylık olarak hazırlanır; tabip ve direkt baştabipliğe bağlı görevlilerin listelerini baştabiplik, yönetime bağlı işçinin listesini hastane müdürlüğü, başhemşireliğe bağlı olanların listelerini ise başhemşirelik düzenler ve bunları baştabip onaylar. Nöbet listelerinin birer örneği baştabip odasına, nöbetçi tabip odalarına ve ayrıyeten kurumun görülebilen bir yerine asılır. Birer örneği de Sıhhat müdürlüğüne gönderilir. Nöbet listeleri olağan günler için farklı, Cumartesi, Pazar, bayram ve tatil günleri için de farklı olarak düzenlenir. Nöbet listelerinin düzenlenmesinde yıllık müsaadeler dikkate alınır.

DEĞERLENDİRME

Bu kararlar doğrultusunda, Sıhhat Hizmetleri Çalışanı, kabul edilebilir bir mazeret olmadan, durumu yönetime bildirmeden, Baştabiplik yahut başhemşire tarafından değişikliğin nöbet cetveline işlenmeden, kendi ortalarında nöbet değişimi yapamayacağı düşünülmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir