Tag

Memur

Memurların maaşı 22 bin lira olsa da işçiye yetişemiyor

Memura verilen 22 bin TL maaş muştusu sevinçleri kursakta bıraktı. Personellerin maaşı 24.750 TL olunca, memurların artırımlı maaşının da Amele fiyatlarının altında kalma tehlikesi ortaya çıktı.

Emeklilikte teknik öğretmen görevinin faydası olur mu?

Emekli maaşına hangi misyon aylıklarının yansıyacağı 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununda Biricik tek düzenlenmiştir. Her vazife aylığı ögesi, emekli aylığına yansımamaktadır. Teknik öğretmenlere vazifede iken ödenen ek ödemeler, emekli aylığına yansıyan maaş ögelerinden birisi değildir.

Erdoğan: En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük memur maaşını, en düşük halk personeli maaşından aşağı kalmayacak biçimde düzenleyeceğiz. halk personellerinde olduğu üzere en düşük maaşı Yeniden 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah hissesi olarak misal bir artış yapacağız. Böylelikle en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

Bakan Bilgin sinyali verdi! Mesai saatleri düşüyor

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanı Prof. Dr. Vedat Alım, katıldığı bir televizyon programında gazetecilerin sorularını cevapladı. Alım, haftalık 45 saat olan çalışma mühletinin yine düzenlenmesi gerektiğini belirtirken, “Çalışma saatlerini yine düzenlemeliyiz. İngiltere’de 6 saat uygulamasına geçildi, 5 saat deneniyor” dedi.

İDDK’dan Sahte açık lise diploma ile atanmaya ret

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, Gençlik Hizmetleri ve Spor Vilayet Müdürlüğünde antrenör olarak misyon yapan davacının, Devlet memuru olma vasfını kaybettiğinden bahisle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b hususu uyarınca Devlet memurluğunun sona erdirilmesine ait süreci hukuka Müsait buldu.

5510 sonrası ilk defa memur olanlara ‘HİTAP’ sanal intibakı zorunlu mu?

5510 sayılı Kanunun halk Kurum ve kuruluşları açısından yürürlüğe girdiği 15.10.2008 ve sonrası birinci defa memur olanlar yahut memuriyet ile ilişkilendirilenler açısından HİTAP (Hizmet Takip Programı) üzerinden sanal intibak yapılması gerekmektedir.

Sahte imza ve evrakla taşeron çalışanını attıran yurt yönetim memuru atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Yurt Müdürlüğünde Yurt Yönetim memuru olarak misyon yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait süreci hukuka muhalif buldu.

Emeklilikte, 3600 ek göstergeden yararlanmada KHA derecesinin önemi

5434’e tabi memurların kazanılmış hak aylığı (KHA) ve emekli keseneğine temel aylık (EKEA) dereceleri, hesaplanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiye fiyatlarını etkileyen ögelerdir. 3600 ve yüksek ek göstergeli vazifede bulunanların da emekli olmadan Evvel Özellikle KHA derecesinin 1 inci dereceye gelmiş olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.