Memur sendikalarının 2020 Üye sayıları yayımlandı. Hangi sendikalar Üye kazandı, hangileri kaybetti?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

HİZMET KOLLARINA aza SAYISI ARTAN VE AZALAN SENDİKALAR

1- ofis(yazıhane) Hizmet Kolu: BES’in Üye sayısı azalırken, ofis(yazıhane) Memur Sen ile Türk ofis(yazıhane) Sen’in Üye sayısı arttı.

2- Eğitim: Türk Eğitim Sen’in Üye sayısı 6 bin, Eğitim İş’in Üye sayısı 2 bin civarında artarken, Eğitim Sen’in 4 bin, yetkili sendika olan Eğitim Bir Sen’in ise 5 bin civarında azalmıştır.

3- Sıhhat: Sağlık Sen’in 2 bin, Türk sıhhat Sen’in 2 bin 500 civarında Üye sayısı artarken, SES’in Üye sayısı 500 civarında düşmüştür.

4- Mahallî İdare: KESK’e bağlı bütün Bel Sen’in Üye sayısı 30 Mart seçimlerindeki değişime Enlem olarak artmıştır. Türk Mahallî Hizmet Sen 300, Bem Bir Sen ise 8 bin Üye kaybetmiştir.

5- Basın Yayın: Yetkili sendika Birlik Haber Sen’in Üye sayısı 1000 civarında düşmüş, Türk Haber Sen ile Haber Sen Üye sayılarını korumuştur.

6- Kültür Sanat Sen: Kültür Memur Sen ile Türk Kültür Sanat Sen Üye sayısını artırken, Kültür Sanat Sen’in Üye sayısı azalmıştır.

7- Bayındır, İnşaat: Türk bayındır Sen Üye sayısını az olsa artırırken, mamur Memur ile Bina yol Sen az olsa Üye kaybetmiştir.

8- Ulaştırma: Ulaştırma Memur Sen ile Türk Ulaşım Sen Üye kaybı yaşarken, BTS az olsa Üye artığı sağlamıştır.

9- tarım ve Ormancılık: Yetkili sendika Toç Bir Sen Üye sayısını 2 bin, Türk tarım Orman Sen 500 civarında artırırken, tarım Orkam Sen Üye kaybı yaşamıştır.

10- Güç: Türk Güç Sen ve ESM az olsa Üye kaybı yaşamıştır.

11- Diyanet: Diyanet Sen Üye sayısını korurken, Türk Diyanet sen Üye sayısının 1500 civarında artırmıştır.

Resmi Gazetede yayımlanan Bildiri’nin tam hali için tıklayınız.

İŞRE RESMİ GAZETEDE YAYIMLANAN RAKAMLAR

4688 SAYILI halk VAZİFELİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU MUKAVELE KANUNU MUCİBİNCE halk VAZİFELİLERİ SENDİKALARI İLE KONFEDERASYONLARIN aza SAYILARINA AİT 2020 TEMMUZ İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA BİLDİRİM

Dosya No

Kamu Vazifelileri Konfederasyonlarının Unvanı

2017 yılı aza Sayısı

2018 yılı aza Sayısı 2019 yılı aza sayısı 2020 yılı aza sayısı

17

KESK

(Kamu İşçileri Sendikaları Konfederasyonu)

167.403

146.287 137.606 137.242

26

TÜRKİYE KAMU-SEN

(Türkiye halk Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

395.250

394.423 413.339 426.100

52

MEMUR-SEN

(Memur Sendikaları Konfederasyonu)

997.089

1.010.298 1.019.853 1.013.920

92

BASK

(Bağımsız halk Vazifelileri Sendikaları Konfederasyonu)

4.226

4.160 4088 4.365

141

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

(Birleşik halk İşqörenleri Sendikaları Konfederasyonu)

64.248

64.730 67.273 69.794

142

HAK-SEN

(Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu)

3.253

2.876 3.142 3.242

165

ÇALIŞAN-SEN

(Çalışanlar Birliği Sendikalar Konfederasyonu)

4.548

4.601 4.567 4.707

203

TÜM MEMUR-SEN

(Tüm Memur Sendikaları Konfederasyonu)

6.531

6.102 7.129 8.076

274

ANADOLU-SEN

(Anadolu Eksen halk Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu)

840

693 719 668
322 Şehit Gazi Sen Konfederasyonu 3.284 5.170
341 MİL-SEN
(Manevi, Unsurlu ve Liyakatli Sendikalar Konfederasyonu
1.377
342

YURT SEN

(Yurt Sendikaları Konfederasyonu)

1.604

999

BAĞIMSIZ

(BAĞIMSIZ SENDİKALAR)

40.935

39.148 41.644 47.357

Genel Toplam

1.684.323

1.673.318 1.702.644 1.723.623

1. Üyesi olmayan yahut bildiriminde bulunmayan sendikalara bu istatistikte yer verilmemiştir.

2. Yekün çalışan halk vazifelisi sayısı, bildirimde bulunan halk Kurum ve kuruluşlarının bildirimine nazaran oluşturulmuştur.

Hizmet Kolunun Adı

Kamu Vazifelileri Sendikasının Unvanı

Bağlı Olduğu Konfederasyon

2017 aza Sayısı

2018 aza Sayısı 2019 aza sayısı 2020 aza sayısı

Büro,

Bankacılık ve

Sigortacılık

Hizmetleri

BES

(Büro İşçileri Sendikası)

KESK

10.679

8.536 6.834 6.246

TÜRK BÜRO-SEN (Türkiye ofis(yazıhane) Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

38380

38.437 42.285 43.566

BÜRO MEMUR-SEN (Büro Memurları Sendikası)

MEMUR-SEN

74294

73.668 73.685 77.564

BÜRO HAK-SEN (Büro Çatışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1281

1174 1.175 1.215

BÜRO-İŞ

(Büro Hizmet Kolu halk Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

1731

1806 1.608 1.509

BAĞIMSIZ BÜRO-SEN (Bağımsız ofis(yazıhane) Hizmet Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

BASK

463

389 243 239

OFİS BİR-SEN

(Türkiye Ofis Çalışanları Biıfiği Sendikası)

ÇALiŞAN-SEN

131

136 126 146

ADALET BÜRO-SEN (Türkiye 1 Nolu Hizmetleri Kolu Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

2939

2858 2.771 4.264

HÜR-SEN

(Hür halk Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

14

TÜM BÜRO-SEN (Tüm ofis(yazıhane) Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

62

43 21 24

SİME-SEN

(Sivil Memuriar Sendikası)

BAĞIMSIZ

9733

9327 8.417 8.946

KATİLIM BÜRO-SEN (Katılımcı ofis(yazıhane) Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

634

663 638

SAVDES-SEN

(Savunma ve Emniyet Takviye Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

6515

6247 5.703 5.557

ASİM-SEN

(Askeri İşyerlerinde Vazifeli halk Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

959

758 810 854

MALİYE-SEN

(Maliye Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

86

60 36 30

YARGIÇLAR SENDİKASI (Yaraıçlar Sendikası)

BAĞIMSIZ

75

61 66 57

ANADOLU EKSEN BÜRO-SEN (Anadolu Eksen eşitlik ve ofis(yazıhane) Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

187

113 178

SAV-SEN

(Savunma Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

145

151 89 91

SİPER-SEN

(Emniyet Teşkilatı Sivil İşçi Sendikası)

BAĞIMSIZ

1407

957 742 517

YURT-AY BÜRO-SEN (Yetiştirme Yurtlarından Ayrılanlar ve ofis(yazıhane) Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

56

83 89

MERKEZ BÜRO-SEN (Merkez ofis(yazıhane) Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

77 61 79

e-NÜFUS SEN (e-Nüfus Sendikası)

BAĞIMSIZ

62

26 48 42

EKSEN OFİS BİRSEN (Eksen ofis(yazıhane) Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

18

11 14 11
ESİM SEN
güvenlik Sivil Memurları Sendikası
BAĞIMSIZ 470 850 1.094
ŞEHİT GAZİ SEN
Gazi, Gazi ve ŞEhit Yakınları ile Vatansever halk Vazifelileri Sendikası
BAĞIMSIZ 315 1487 1.826
BİRDEM SEN
Birleşik Devlet Memur Sendikası
BAĞIMSIZ 775 785
BAK SEN
Bağımısz halk Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 440 621
BÜRO BİR SEN BAĞIMSIZ 15 15
ÇABAM SEN
çağdaş ve Müstakil Memurlar Sendikası
BAĞIMSIZ 3 21
ŞEHİT GAZİ BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 651 1.261
BÜRO LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 27 51
ANADOLU ADLİYELERİ SEN BAĞIMSIZ 372 929
BİRLİK OFİS SEN BAĞIMSIZ 91
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SEN BAĞIMSIZ 69
DEB-SEN BAĞIMSIZ 18
MİL OFİS SEN MİL SEN KONFEDERASYONU 130
ŞEHİT GAZİ halk SEN BAĞIMSIZ 48
GENÇ OFİS SEN BAĞIMSIZ 268
TÜM OFİS BİRLİK SENDİKASI BAĞIMSIZ 90
BÜRO ümit SEN BAĞIMSIZ 33
HUZUR OFİS SEN BAĞIMSIZ 11

Eğitim, Öğretim ve ilim Hizmetleri

TÜRK EĞİTİM-SEN

(Türkiye Eğitim, öğretim ve ilim Hizmetleri Kolu halk Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

201.282

201.475 207.256 213.496

EĞİTİM-SEN

(Eğitim ve ilim İşçileri Sendikası)

KESK

93.143

83.131 77.818 74.785

EĞİTİM-BİR-SEN (Eğitimciler Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

420.149

426.645 433.787 428.571

TEM-SEN

(Tüm Eğitimciler ve Eğitim Müfettişleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

860

700 564 493

ÖZGÜR EĞİTİM-SEN

(özgür Eğitim ve ilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

569

458 385 361

ANADOLU EĞİTİM-SENDİKASİ (Anadolu Eğitim Öğretim ve ilim Hizmetleri Sendikası)

BASK

1060

948 828 886

ATASEN

(Ata Eğitim ve ilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

57

40 34 30

EĞİTİM-İŞ

(Eğitim ve ilim Işgörenleri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

48.993

48.534 49.882 51.574

TEÇ-SEN

(Tüm Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

7564

7282 7.628 8.193

EĞİTİM HAK-SEN

(Eğitim öğretim ve ilim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

1000

869 807 771

AND-SEN

(Anadolu Eğitim Çalışanları Birliği Sendikası)

BASK

164

127 120 108

EÇSEN

(Eğitim Çalışanian Sendikası)

BAĞIMSIZ

15

4 1 3

TÜM EĞİTİM BİR-SEN (Tüm Eğitimciler Biriliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

49 28 47

BEÇ-SEN

(Bağımsız Eğitim. Öğretim ve ilim Hizmet Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

BASK

106

89 73 71

DES

(Demokrat Eğitimciler Sendikası)

BAĞIMSIZ

178

155 130 109

BİRLİK EĞİTİM-SEN

(Eğitim Öğretim ve ilim Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

287

269 259 235

BİLGEÇ

(Bilinçli ve Gelişime» Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

26

20 13 15

EĞİTİM SÖZ-SEN

(Eğitim ve ilim Çalışanlarının Kelamı Sendikası)

BAĞIMSIZ

39

29 32 26

TEG-SEN

(Tüm Eğitim Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

91 81 66

DEMOKRATİK EĞİTİM-SEN (Demokratik Eğitim Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

6

9 10 2

METESEN

(Mesleki ve Teknik Eğitim öğretim ve ilim Hizmet Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

348

326 333 301

BAĞIMSIZ EĞİTİM-SEN

(Bağımsız Eğitim, öğretim ve ilim Hizmetleri Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

BASK

52

51 59 53

EĞİT-BİLSEN

(Eğitim ve ilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

58

125 79

SÖZ EĞİTİM-SEN

(Eğitim Çalışanları Sözcüsü Sendikası)

BAĞIMSIZ

29

YENi-SEN

(Yeni jenerasyon Eğitim ve Silim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

51

38

EKSEN EĞİTİM-SEN (Eğitimci halk Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

592

511 472 408
EŞİT HAKLAR SENDİKASI (Eğitim ve ilim Çalışanları Eşit Haklar Sendikası BAĞIMSIZ 84

EĞİTİM İLKE-SEN

(İlkeli Eğitim ve ilim Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

81

106 67 72

SAY-SEN

(Eğitim ve Saymanlık Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

119

122 67 152

YURT EĞİTİM-SEN (Yurt Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

737

755 845 1.031

TÜM EĞİTİM-SEN

(Tüm Eğitim ve ilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

169

137 95 106

ÖĞESEN

(öğretim Elemanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

941

810 748 678

TÖS

(Tüm Öğretmenler Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

69 65 69

TÜM ÜNİ-SEN

(Tüm Üniversite Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

122

135 116 91

MERKEZ EĞİTİM-SEN (Merkez Eğitim öğretim ve ilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

13

17 15

ÜNİ-PER-SEN

(Üniversite idari İşçi Sendikası)

BAĞIMSIZ

206

145 207 426

ANADOLU EKSEN

(Anadolu Eğitim Kurumlan Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

238

240 274 264

OSMANLI EĞİTİM-SEN (Osmanh Eğitim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

76

81 74 65

İDEAL EĞİTİM-SEN

(İdealist Eğitim ve ilim Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

25

25 33 33
EĞİTİMDE BİRLİK SEN ÇALIŞSAN-SEN 40 48
AKA-SEN BAĞIMSIZ 18 17
ENGELSİZ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 127 277
LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 162 270
DİRİLİŞ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 2 9
ŞEHİT GAZİ SEN EĞİTİM ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 675 1.134
MAARİF SEN BAĞIMSIZ 33 64
ŞEHİT GAZİ EĞİTİM BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 33 254
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 34
MİL EĞİTİM SEN BAĞIMSIZ 33

Sağlık ve

Sosyal

Hizmetler

TÜRK SAĞLIK-SEN

(Türkiye sıhhat ve Toplumsal Hizmetleri halk Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

91.525

92.176 97.194 99.905

SES

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası)

KESK

26.573

22.758 20.374 19.996

SAĞLİK-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

244.321

248.951 251.572 253.520

BAĞIMSIZ SAĞLIK-SEN (Bağımsız sıhhat ve Toplumsal Hizmetler halk Vazifelileri Sendikası)

BASK

1038

1099 1.106 1.024

SAĞLIK HAK-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

517

427 545 617

TÜM SAĞLIK-SEN

(Tüm sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

379

329 288 274

SÖZ-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanlarının Kelamı Sendikası)

BAĞIMSIZ

44

43 38 29

HİZMET SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çatışanları Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

33

27 12 10

SAĞLIK-SÖZ-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet kolu Çalışanlarının Kelamı Sendikası)

BAĞIMSIZ

211

69 39 37

GENEL SAĞLIK-İŞ

(Genel sıhhat ve Toplumsal ve Toplumsal Hizmet Kolu halk Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

2352

2369 2.428 2.727

DEMOKRATİK SAĞLIK-SEN (Demokratik sıhhat Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

703

661 1.182 1.567

BEYAZ-SEN

(Beyaz Önlük sıhhat ve Toplumsal Hizmet Sendikası)

BAĞIMSIZ

19

10

ANADOLU SAĞLIK-SEN (Anadolu sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

356

403 473 541

KAMU SAĞLIK-SEN

(Kamu ve Üniversite Hastaneleri sıhhat Hizmetleri Sınıfı ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

53

61 66 88

EKSEN SIHHAT BİR-SEN (Eksen sıhhat ve Toplumsal Hizmetler Çalışanları Birliği Sendikası)

BAĞIMSIZ

78

76 96 87

YURT SAĞLIK-SEN

(Yurt sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

YURT SEN

410

BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI (Birinci Basamak sıhhat Çalışanları BirSk Ve Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

1050

835 726 706

KESS

(Kamu sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

66

63 39 28

HAS SAĞLIK-SEN

(Sağlık ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Hak ve eşitlik Sendikası)

BAĞIMSIZ

28

14 5 5

MERKEZ SAĞLIK-SEN (Merkez sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

219

97

SAĞLIK ORDUSU-SEN (Sağlık ve Toplumsal Hizmet Ordusu Sendikası)

BAĞIMSIZ

80

74 89 113

ONUR SAĞLIK-SEN

(Onurlu sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

106

82 93 113

EKSEN SAĞLIK-SEN (Sağlık ve Toplumsal Hizmet halk Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

176

120 77 93

SAĞLİK-İLKE-SEN

(İlkeli sıhhat ve Toplumsal Hizmet Çalışanları Dayanışma Sendikası)

BAĞIMSIZ

10

11 22 14

SAHİM-SEN

(Sağlık Hizmetleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

275

383 585 661
AHESEN
Aile Tabipleri Çalışanları sendikası
182 335 416
GÜVEN SIHHAT SEN
itimat sıhhat ve Toplumsal hizmet Çalışanları Sendikası
29 131 77
ŞEHİT GAZİ SEN SAĞLIK ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 689 1.123
SAĞLIK BİR SEN BAĞIMSIZ 38 80
ENGELSİZ SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 106 219
HUZUR SEN BAĞIMSIZ 55 331
ŞEHİT GAZİ SIHHAT BİR SEN BAĞIMSIZ 139 334
SAĞLIK LİYAKAT SEN BAĞIMSIZ 6
MİL SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 535
SAĞLIK PER SEN BAĞIMSIZ 95
DEVLET SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 17
HEKİMSEN BAĞIMSIZ 52
ŞEHİT GAZİ VE ENGELLİ SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 72
BİZ SIHHAT SEN BAĞIMSIZ 120
SAĞLIK MİL SEN BAĞIMSIZ 136

Yerel Yönetim Hizmetleri

TÜM BEL-SEN

(Tüm Belediye ve Mahallî Yönetim Hizmetleri İşçileri Sendikası)

KESK

22.356

18.794 21.064 24.936

TÜRK Lokal HİZMET-SEN (Türkiye Mahallî Yönetim Hizmetleri Kolu halk Vazifelileri SentSkası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

13.974

14.320 15.552 15.276

BEM-BİR-SEN

(Belediye ve özel idare Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

67.553

69.633 66.732 58.867

YEREL HAK-SEN

(Yerel Yönetim Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

84

102 139 156

BAĞIMSIZ Lokal HİZMET-SEN (Bağımsız Lokal İdareler Çalışanları Sendikası)

BASK

81

53 170 251

BEL BİR SEN

(Demokratik Belediye ve özel idare Çalışanları Biriiqi Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

35

26 20 24

TÜM YEREL-SEN

(Tüm Lokal Yönetim Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

9962

10.933 12.407 13.163

BİZİM SEN

BAĞIMSIZ

118
BİL-SEN BAĞIMSIZ 8 22
MİL BELEDİYE SEN MİLSEN KONFEDERASYONU 47
TÜM VATANSEVERLER SEN Mahallî YÖNETİMLER ŞEHİT GAZİ SEN KONFEDERASYONU 199

Basın, Yayın ve Bağlantı Hizmetleri

TÜRK HABER-SEN

(Türkiye Haberleşme, Kağıt ve Basın-Yayın Hizmet Kolu halk Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.301

6.730 7.282 7.549

HABER-SEN

(Basın Yayın İrtibat ve Posta İşçileri Sendikası)

KESK

2.238

2.014 1.533 1.586

BİRLİK HABER-SEN

(Birlik Haberleşme ve İrtibat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

15.869

16.896 15.009 14.058

BAĞIMSIZ HABER-SEN

(Bağımsız Haberleşme ve Basın Yayın Hizmet Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

BASK

432

494 245 216

HABER HAK-SEN

(Basın Yayın, İlerisim ve Posta Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

10

9 29 25
GÜVEN HABER SEN BAĞIMSIZ 741 473
ŞEHİT GAZİ SEN HABERLEŞME BAĞIMSIZ 16

Kültür ve Sanat Hizmetleri

TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN (T ürkiye Kültür ve Sanat Hizmetleri halk Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

2.223

2.278 2.425 3.088

KÜLTÜR SANAT-SEN (Kültür ve Sanat İşçileri Sendikası)

KESK

3.540

3.223 2.816 2.677

KÜLTÜR MEMUR-SEN (Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası)

MEMUR-SEN

5.417

5.612 5.549 5.909

BAĞIMSIZ KÜLTÜR SANAT-SEN (Bağımsız Kültür ve Sanat Çalışanları Sendikası)

BASK

19

17 13 13

KÜLTÜR SANAT-İŞ (Kültür Sanat İşqörenieri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

309

260 210 192

KÜLTÜR HAK-SEN

(Kültür, Sanat ve Turizm Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

9

9 4 3
KÜLTÜR EMEK SEN BAĞIMSIZ 111 170
ŞEHİT GAZİ SEN KÜLTÜR ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 11 81

Bayındır, İnşaat ve Köy Hizmetleri

TÜRK İMAR-SEN

(Türkiye bayındır ve İnşa Hizmetleri halk Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

6.048

5765 6.048 6.353

YAPI-YOL-SEN

(Yol, Yapı, Altyapı, imar ve Tapu Kadastro halk İşçileri Sendikası)

KESK

2.550

2208 2.030 1.953

BAYINDIR MEMUR-SEN (Bayındır, Etraf, inşaat, Yol, Afad, Tapu ve Kadastro Çalışanları Birliği Sendikası!

MEMUR-SEN

17.598

18040 19.831 19.742

BAĞIMSIZ YAPI İMAR-SEN (Bağımsız Bina ve İmar Çalışanları Sendikası)

BASK

147

137 129 102

İMAR HAK-SEN

(İmar Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

209

164 134 118

TAPU ETRAF YOL-İŞ

(Afad, Etraf Şehircilik Tapu Kadastro ve Yol İş Koiu İşçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

37

32 29 29

AFAD-SEN

(Afad Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

224

204 221 208

ANADOLU TAPU-SEN,

(Anadolu Tapu ve Kadastro-İmar İnşaa Yol Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

97

83 97 78

AFAD HAK-SEN

(Afad Çalışanaları Hak Sendikası)

HAK-SEN

45

38 13 88

AK-SEN

(Adil halk Sendikası)

BAĞIMSIZ

17

46 52 12
YURT bayındır SEN BAĞIMSIZ 11 29
ŞEHİT GAZİ SEN BAYINDIR ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 58 142
MİL BAYINDIR SEN MİL SEN 198
VAZİFE MALULLERİ Yurt VE ENGELLİ ŞAHADET BAYINDIR BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 16

Ulaştırma

Hizmetleri

TÜRK ULAŞIM-SEN

(Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

7.775

6.836 7.226 6.790

BTS

(Birleşik Nakliyat Çalışanları Sendikası)

KESK

1.768

1680 1.647 1.753

ULAŞTIRMA MEMUR-SEN (Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası)

MEMUR-SEN

9.955

10382 10.310 10.141

BUSEN

(Bağımsız Ulaştırma Çalışanları Sendikası)

BASK

54

42 31 24

UDEM HAK-SEN

(Ulaştırma ve Demiryolu Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

18

21 45 33

ULAŞIM-İŞ

(Ulaştırma Hizmet Kolu halk İşçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

104

93 136 152
ULAŞIM HAVACILIK SEN
Ulaştırma ve Havacılık halk İşçileri Sendikası
BAĞIMSIZ 50 30 36
ŞEHİT GAZİ SEN ULAŞTIRMA ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 53 79
MİL ULAŞTIRMA SEN MİL SEN 43

Tarım ve Ormancılık Hizmetleri

TARIM ORKAM SEN

(Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu halk İşçileri Sendikası)

KESK

2.445

2.151 1.931 1.883

TÜRK TARIM ORMAN-SEN (Türkiye Tarım, Orman ve Besin Hizmet Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

10.412

10.364 10.751 11.212

TOÇBİR-SEN

(Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

42.754

43.165 43.071 45.182

BATOÇ-SEN

(Bağımsız Tarım, Orman ve Etraf Sendikası)

BASK

73

63 59 55

TOÇ HAK-SEN

(Tarım Orman ve Etraf Hak Sendikası)

HAK-SEN

63

52 40 43

TÜM TOT-SEN

(Tüm Tarım, Orman ve Toprak Mahsülleri Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

10

2 29 79

TARIM ORMAN-İŞ

(Tarım Orman Hayvancılık ve Etraf Hizmet Kolu halk İşçileri Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

632

594 487 390

DEM-TOÇ-SEN

(Demokratik tarım Orman ve Etraf Çalışanları Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

55

50 24 23

ATORSEN

BAĞIMSIZ

55

YURT TARIM-SEN

YURT SEN

-24 40
MİL TARIM ORMAN 360 8
ŞEHİT GAZİ SEN TARIM ORMAN ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 169 360

Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri

TÜRK ENERJİ-SEN

(Türkiye Güç, Sanayi ve Madencilik, Hizmet Kolu halk Çalışanları Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

5.737

5.571 5.736 5.652

ESM

(Enerji, Sanayi ve Maden halk İşçileri Sendikası)

KESK

2.048

1.767 1.538 1.413

ENERJİ BİR-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Hizmetleri Çalışanları Birliği Sendikası)

MEMUR-SEN

17.242

16.904 16.655 16.636

BAĞIMSIZ ENERJİ-SEN (Bağımsız Güç Sanayi Madencilik Hizmet Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

BASK

34

26 30 26

ENEJİ-HAK-SEN

(Enerji, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Hak Sendikası)

HAK-SEN

17

11 10 8

ENERJİ-İŞ

(Enerji Sanayi ve Madencilik Hizmet Kolu İşyerleri halk Çalışanları Sendikası)

BİRLEŞİK KAMU-İŞ

128

109 86 58

ANADOLU EKSEN ENERJİ-SEN

(Anadolu Eksen Güç, Sanayi ve Madencilik Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

123

101 21 19

SİMESEN GÜÇ (Sivil Memurlar Güç Sendikası)

BAĞIMSIZ

289

235 204 159
ÇALIŞAN GÜÇ SEN
Güç, Sanayi ve Maden Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 32 47 43
ŞEHİT GAZİ SEN ENERJİ ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 142 186
MİL GÜÇ SEN BAĞIMSIZ 53

Diyanet ve Vakıf Hizmetleri

TÜRK DİYANET VAKIF-SEN (Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu halk Vazifelileri Sendikası)

TÜRKİYE KAMU-SEN

10.593

10.471 11.584 13.213

DİYANET-SEN

(Tilkiye Diyanet ve Vakıf Vazifelileri Sendikası)

MEMUR-SEN

81.937

80.402 83.652 83.730

DİVES

(Diyanet ve Vakıf İşçileri Sendikası)

KESK

63

25 21 14

BAĞIMSIZ DİYANET-SEN (Bağımsız Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BASK

452

625 982 1.476

DİVA-SEN

(Türkiye Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu, Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

TÜM MEMUR-SEN

5469

5127 5.577 6.092

DİN-BİR-SEN

(Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

3653

3419 3.857 3.906

HAK-BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

125

79 98 78

ANADOLU DİYANET VAKIF SEN(EKSEN Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

ANADOLU-SEN

19

21 48 29

AVRASYA DİYANET VAKIF-SEN (Avrasya Diyanet ve Vakıf Hizmetleri Kolu halk Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

202

185 167 264

VEFA-SEN

(Vefa Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

389

368 434 476

DİYANET HAK-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Hak Sendikası)

BAĞIMSIZ

376

359 38

DİN-BÜRO-SEN

(Diyanet Din ve ofis(yazıhane) Vazifelileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

231

173 138

DİN GÖNÜLLÜLERİ-SEN (Tüm Din Gönüllüleri Sendikası)

BAĞIMSIZ

77

89 85 75

TEKBİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Vazifelileri Sendikası)

BAĞIMSIZ

116

124 107 76

ÖZ DİYANET-SEN

(Öz Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası)

BAĞIMSIZ

64

96 84 153

DİYANET BİR-SEN

(Diyanet ve Vakıf Çalışanları Birfifj Sendikası)

ÇALIŞAN-SEN

312

558 769 837
ANADOLU DİYANET SEN
Anadolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası
BAĞIMSIZ 79 114 118
DEVA BİR SEN BAĞIMSIZ 17 12
MİL DİYANET SEN MİL SEN 959
DİYANET BİRLİK SEN BAĞIMSIZ 519
DİYANET HAK VE eşitlik SEN BAĞIMSIZ 47
ŞEHİT GAZİ SEN ŞEHİT GAZİ SEN KONF. 40
Toplam Memur Sayısı: 2.633.931

Toplam Sendikalı Memur Sayısı

1.684.323

1.673.318 1.702.644 1.723.623

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir