Tag

İptal

AYM bir hükmü iptal ederse uyuşmazlık nasıl çözülür?

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, rektör olarak misyon yaptığı devirdeki fiilleri nedeniyle davacının, Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği’nin 9. unsurunun 1. fıkrasının (m) bendi uyarınca kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına ait Yükseköğretim Heyeti Yüksek Disiplin Heyeti kararının iptali için açılan davayı sonuçlandırdı.

Kentsel dönüşüme 7 bin dava

173 bin binanın yıkılmasına ya da ağır hasar almasına yol açan şiddetli zelzeleler, yıllardır tartıştığımız kentsel dönüşümü tekrar acil gündem haline getirdi. Ama zelzeleden korunmanın Biricik yolu olan dönüşüme nihayet 8 yılda şahsi ve siyasi münasebetlerle Danıştay’da 7 bin 206 dava açıldı.

Sözleşmeli öğretmen sınavında başarısız sayılmaya ilişkin 3 dava sonuçlandı

Danıştay 12. Dairesi, Kontratlı Öğretmen İstihdamına Ait Yönetmelik kapsamında 13/05/2017 tarihinde katıldığı kelamlı imtihanda başarısız sayılmasına dair sürece karşı yaptığı itirazın reddine ait açılan 3 davayı sonuçlandırdı.

6’lı masa AYM’yi Meclis’in üstünde konumlandırıyor

6’lı masanın açıkladığı anayasa, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM), ferdî müracaat ile önüne gelen maddeyi re’sen iptal yetkisi veriyor. eşitlik Bakanı Bekir Bozdağ, “Böyle bir düzenleme yargısal aktivizmin önünü açar. AYM’yi, neredeyse Meclis’in yerine taşıyacak, sonu belirli olmayan Fazla geniş bir yetkiyi AYM’ye veriyor” dedi.

Dört Yıl sonra kelamlı İmtihan iptal edilirse memurun misyonuna nihayet verilebilir mi?

Dava konusu olayda, eşitlik Bakanlığı infaz muhafaza memuru takımına müracaat yaptıktan sonra kelamlı imtihanda elenmiştir. Bunun üzerine …

BİM’den görülmekte olLahza davalarda Emniyet soruşturması kararı

Ankara’da yaşanLahza olayda, tarım ve OrmLahza Bakanlığı bir işçinin atamasını, Emniyet soruşturması Olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle …