4/B kontratlı işçinin fiyat hesabı nasıl yapılır?

Kiralık Evler Kas 02, 2022 Yorum Yok

Sözleşme Fiyatı:

Sözleşmeli işçi çalıştırılmasına ait temelleri düzenleyen 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Şurası Kararının 3 üncü hususunda, kontratlı işçinin fiyatı; konum unvanı, bu unvana ait eğitim seviyesi, kurumunda tıpkı konum unvanında geçen hizmet mühleti dikkate alınarak tespit edilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımlamış olduğu 06/07/2020 tarihli 5 Dizi Nolu Mali ve Toplumsal Haklar bahisli Genelgesine nazaran 2020 yılı ikinci altı aylık Devre için tavan fiyat 7.536,84 TL’dir.

Sözleşme fiyatı gelir, damga vergisi ve sigorta primine tabidir.

Ek Ödeme:

10 Ocak 2012 tarihli ve 28169 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Sözleşmeli İşçiye ek Ödeme Yapılmasına Dair Bakanlar Konseyi Kararına” nazaran ek listede durum unvanı olan kontratlı çalışana; hesaplaması en yüksek devlet memurları maaşının Oran ile çarpılması ile bulunacak meblağ kadar ek ek tazminat ödenir.

Ek tazminattan sadece damga vergisi kesilmektedir.

Örneğin: 100 puan ek tazminat olan için 1.467.38 * 1: 1.467.38 TL olarak hesaplanır.

Aile ve Çocuk Yardımı:

375 sayılı KHK’nın ek 8 inci md. nazaran kontratlı çalışana devlet memurlarına ödenen tutarda rastgele bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı adap ve temeller çerçevesinde aile yardım ödeneği ödenir.

Aile Yardımı: 2020 yılı içinci 6 ayı için 351.09 TL dir.

Çocuk Yardımı: 72 aydan büyük: 38,62 TL

Çocuk Yardımı: 72 aydan küçük: 77.23 TL dir.

Toplu Mukavele İkramiyesi:

Devlet Memurlarına ödenen toplu kontrat ikramiyesi sendika üyesi olan kontratlı işçiye de ödenmektedir. 750 gösterge* aylık katsayı çarpımı kadar fiyat ödenmektedir. bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesilmektedir.

Bu 2020 yılının içinci 6 ayı için 115,85 TL dir.

Asgari Geçim İndirimi: bütün çalışanlar üzere kontratlı işçide uygar durumuna ve çocuk sayısına nazaran taban geçim indiriminden yararlanmaktadır. 2020 yılı için bekar olanlara 220,73 TL, evli ve çocukları olanlara en Çok 375,23 TL gelir vergisinden düşülerek ödenmektedir.

KESİNTİ KALEMLERİ

2- 5510 sayılı Kanuna tabi kesenekler;

Malullük, Yaşlılık ve Mevt Sigortası Kişi Kesintisi (% 9);

Sözleşme Fiyatı * % 9

Malullük, Yaşlılık ve Mevt Sigortası Kurum Kesintisi (% 11);

Sözleşme Fiyatı * % 11

Genel sıhhat Sigortası şahıs Kesintisi için (% 5);

Sözleşme Fiyatı *% 5

Genel sıhhat Sigortası Kuruluş Kesintisi için (% 7,5);

Sözleşme Fiyatı * % 7,5

Kısa Vadeli Sigorta Kolları Oranı için (% 2);

Sözleşme Fiyatı * % 2 (1,5 ile 2,5 arasında)

2-Gelir Vergisi:

Sözleşme Ücreti- (Malullük, Yaşlılık ve Vefat Sigortası şahıs Kesintisi (% 9) + genel sıhhat Sigortası şahıs Kesintisi (% 5)+ varsa Sendika Ödenti kesintisi+ Engellilik İndirimi+ kişi Sigorta Kesintisi) * Vergi Dilimine nazaran belirlenen vergi oranı %15

2020 yılı için Gelir vergisi oranları

22.000 TL’ye kadar %15
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası %20
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası %27
600.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası %35
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası %35

3-Damga Vergisi: 01.07.1964 tarih ve 484 sayılı Damga Vergisi Kanununa nazaran kesilmektedir. Üstte yer verilen Temel ödeme kalemlerinden aile yardımı ödeneği dış bütün ödeme kalemlerinden kesilmektedir. (Binde 7,59)

Damga Vergisi =[Sözleşme Fiyatı + ek Ödeme Fiyatı +Toplu Mukavele İkramiyesi]*% 0,759

Maaş Unsurlar

Gelir Vergisi

Damga Vergisi

5510 sayılı Kanuna tabi çalışanın Prime temel Çıkarın Hesabı

1- Kontrat Fiyatı

Kesilir

Kesilir

Matraha Dahil

2- ek Ödeme Tutarı

Kesilir

3-Aile Yardımı

4-Çocuk Yardımı

5- ek Ders

Kesilir

Kesilir

Matraha iç

6- Çok Çalışma

Kesilir

Kesilir

Matraha iç

7- Eğitim Öğretim Ödeneği

Kesilir

8- Toplu Kontrat Primi

Kesilir

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir