Tag

İlan

İdari kararlar belli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde Tebligat nasıl yapılır?

Danıştay 6. Dairesi, idari kararların belirli bir bölgeyi ilgilendirmesi halinde, bildirinin ilan yoluyla yapılabileceği; askı yoluyla ilanda, ilan metninin herkesin kolay kolay ulaşıp okuyabileceği bir yerde asılı tutulması, ilan metninin hangi …