üniversitede.com | Üniversite Öğrencilerinin Buluşma Notktası

  1. Anasayfa
  2. »
  3. Genel
  4. »
  5. BDDK, 20 personel alacak

BDDK, 20 personel alacak

admin admin -
49 0

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

AÇIKTAN İŞÇİ Alım İLANI

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, “Sekreter” ve “Şoför” takımlarına halk hizmetine birinci sefer Kurumumuzda başlayacak olan adaylar ortasından giriş imtihanı sonuçlarına nazaran idari işçi alınacaktır. Giriş imtihanı, “Sekreter” takımı için kelamlı İmtihan formunda; “Şoför” takımı için ise uygulamalı ve kelamlı İmtihan formunda iki basamaklı olarak yapılacaktır.

I. GİRİŞ İMTİHANI MÜRACAAT KURALLARI:

A) genel Koşullar:

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) halk haklarından yoksun bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

4) Askerlik durumu prestijiyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci hususunun birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen kuralları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı unsuru kararı kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Emniyet soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında halk hizmetine atanmasına Mani bir durumu bulunmamak.

B) özel Kaideler: 2022 yılı halk İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) katılmış olup giriş imtihanına başvuracak olan adaylarda, aşağıda belirtilen koşullar aranır.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. .

Giriş imtihanına, halk Kurum yahut kuruluşlarında çalışmakta olan Devlet memurları ile 2022yılında yapılan halk Çalışanı Seçme İmtihanından KPSS P3, KPSS P93 yahut KPSS P94 puanıyla merkezi yerleştirme sonucu B kümesine ilişkin rastgele bir takım yahut duruma yerleştirilen adaylar (Ataması yapılanlar yahut yerleştirildiği halde ilgili kuruma başvurmayanlar) müracaatta bulunamayacaktır. Bu biçimde müracaatta bulunduğu tespit edilen adayların müracaatlarına ait rastgele bir süreç tesis edilmeyecektir.

II. İMTİHAN BAŞVURUSU:

Adaylar müracaatlarını 6-19 Şubat 2023 tarihleri ortasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Meslek Kapısı halk İşe Alım ve Meslek Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde faal hale istikbal olan Amel müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.

Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu;

-“Şoför” takımı için, uygulama imtihanına katılmaya hak kazanan adaylar ile uygulama imtihanının yapılacağı yer ve İmtihan tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak olup uygulama imtihanına katılmayan adayların yerine ilan edilecek yedek listeden (en Çok asil Namzet sayısının yarısı kadar) Namzet çağırılabilecektir.

-“Sekreter” takımı için, kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ile kelamlı imtihanın yapılacağı yer ve İmtihan tarihleri Kurumun resmi internet sitesinde duyurulacaktır.

Bu duyurular tebligat kararında olup ayrıyeten yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

III. UYGULAMA İMTİHANI: (SADECE SÜRÜCÜ TAKIMI İÇİN)

Uygulama imtihanı, ferdî sürüş maharetleri, araç kullanma yeteneği ve sürücülük mesleğine ait protokol bilgilerinin ölçülmesi maksadıyla araç başında yapılacaktır. Uygulama imtihanında başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekmektedir. Uygulama imtihanında başarılı olan adaylardan, muvaffakiyet sıralamasına nazaran en yüksek puan Meydan adaydan başlanarak yapılan sıralama sonucunda, Nakil yapılması öngörülen takım sayısının 5 katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağırılabilecektir.

IV. KELAMLI İMTİHAN BAHİSLERİ VE İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ:

Sözlü imtihana çağrılacak adaylar ile kelamlı İmtihan tarihi Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

Sözlü İmtihan adayların;

a) Mesleksel bilgi ve mesleksel yeteneği (50 puan),

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım etme yeteneği, muhakeme gücü (20 puan),

c) genel Yetenek ve genel kültürü (10 puan),

ç) Davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu (10 puan), d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

yönlerinden kıymetlendirilmesi suretiyle gerçekleştirilecektir. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden verilecek puanların aritmetik ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.

V. İMTİHAN SONUÇLARININ DUYURULMASI VE Nakil İŞLEMLERİ

Sözlü İmtihan muvaffakiyet puanı en yüksek adaydan başlanarak Nakil yapılacak takım sayısı kadar asil Namzet listesi, Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) ilan edilir. Ayrıyeten, Kurum tarafından gereksinim duyulması halinde, Nakil yapılacak takım sayısının yarısını geçmemek üzere yedek Namzet belirlenerek ilan edilebilir. Bu ilanlar tebligat kararındadır.

Asil listede yer Meydan adaylardan, Nakil süreçlerinin yapılması için kendilerine bildirilen müddet içinde Kuruluş tarafından istenilen dokümanlar ile Bir arada geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile Gerekli koşulları taşımadığı anlaşılanların Nakil süreçleri yapılmaz.

Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen mühlet içerisinde müracaatta bulunmayanlar, Nakil sürecinden feragat edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma kurallarından rastgele birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların yerlerine, ilan edilmesi halinde yedek listedeki adaylardan, muvaffakiyet sırasına nazaran ve İmtihan sonuçlarının ilan tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde Nakil yapılabilecektir.

VI. İMTİHANA AİT BAŞKA KONULAR:

Sınav sonuçlarına, ilanın yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren 10 Amel günü içerisinde Kurumumuz Takviye Hizmetleri Daire Başkanlığına hitaplı bir dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar incelenir ve karara bağlanıp Sonuç ilgiliye beyan etmiş olduğu bağlantı adreslerinin rastgele biri üzerinden bildirilir.

Giriş imtihanına ait Gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet sitesinden yahut gerek görülmesi halinde ilgililerin bağlantı adreslerinin rastgele biri üzerinden duyurulacaktır.

İLETİŞİM

[email protected]@bddk.org.tr

0(212)214 54 22

0(212)214 50 91

0 (212) 214 54 49

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

(www.bddk.org.tr)

Büyükdere Caddesi, No:106, Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL

1357/1-1

İlgili Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir