Tag

İdare Mahkemesi

Amirleriyle görüşmelerini gizlice kaydeden aday memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Üniversitesi Rektörlüğü Bina İşleri Teknik Daire Başkanlığında Namzet memur olarak misyon yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 56. unsuru uyarınca ilişiğinin kesilmesine ait süreci hukuka alışılmamış bulan istinaf kararını onadı.

Taammüden işlenmeyen kabahatlerden Dolayı 6 Yıl mahpus Meydan kişinin memuriyete nihayet verilebilir mi?

Emniyet Müdürlüğü takımında polis memuru olarak misyon yapmakta iken, işlediği bir kabahatten ötürü, 6 Yıl 8 ay müddetle mahpus cezası ile …

Yanlış ALES puanıyla işe alınan öğretim görevlisinin işine 6 Yıl sonra nihayet verilebilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Şurası, kişinin kusuru ve hilesi olmasa da, Aleni kusur bulunan süreçlerin her Vakit Geri alınabileceğine karar …

KPSS ile atanılLahza takım, üst Görev değilse, naklen geçilmez mi?

İstanbul Üniversitesinde yaşanLahza olayda, bir teknisyen, 2015 KPSS puanıyla İçişleri Bakanlığı İzmir teşkilatına birebir takım unvanıyla …