Tag

Fakülte

Astsubay MYO’da fazla olan eğitim sürelerine ilişkin İDDK’dan sevindirici karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, bünyesinde uzman erbaş olarak vazife yapmaktayken, 4 yıllık fakülte bitirerek lisans diploması Meydan ve daha sonra idarece yapılan imtihanı kazanmak suretiyle astsubaylığa nasbedilenlerin, astsubay Uğraş yüksek okullarından Çok olan eğitim müddetlerinin kıymetlendirilerek, rütbe bekleme müddetlerinin eksiltilip eksiltilmeyeceği konusundan kaynaklanan uyuşmazlıkta kararını verdi.