Bekçilerin, memuriyet öncesi Özel kesim müddetleri yıllık müsaade müddetini tesirler mi?

Kiralık Evler Kas 01, 2022 Yorum Yok

Soru: Emniyet genel Müdürlüğünde Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak vazife yapıyorum. Memur olmadan Evvel Özel kesimde 7 Yıl sigortam Mevcut ve dilekçe verip hizmet birleştirmesi yaptırdım. Birleştirilen 7 yıllık mühlet yıllık müsaade hakkımı tesirler mi?

Cevap: 657 sayılı Kanunun yıllık müsaadelerle ilgili 102. hususunda Devlet memurlarının yıllık müsaade mühleti, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On Yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan Çok olanlar için 30 gündür. Mecbur hallerde bu mühletlere gidiş ve dönüş için en Fazla ikişer gün eklenebilir.” kararı, 103. hususunda ise “Yıllık müsaadeler, amirin Müsait bulacağı vakitlerde, toptan yahut muhtaçlığa nazaran kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izliyen iki yılın müsaadesi bir ortada verilebilir. Cari Yıl ile bir evvelki Yıl hariç, evvelki yıllara ilişkin kullanılmayan müsaade hakları düşer.

Öğretmenler yaz tatili ile dinlenme tatillerinde müsaadeli sayılırlar. Bunlara, hastalık ve öbür mazeret müsaadeleri dışında, ayrıyeten yıllık müsaade verilmez.

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan çalışana, her Yıl yıllık müsaadelerine ilaveten bir aylık sıhhat müsaadesi verilir.” kararı yer almaktadır.

6 Haziran 2002 tarihli ve 24777 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 154 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu genel Bildiriminde ise, yıllık müsaade müddetlerinin hesabında hangi statüde olursa olsun halk Kuruluş ve kuruluşlarında geçen hizmet mühletleri ile halk Kurum ve kuruluşlarında geçmese dahi Devlet memurlarının kazanılmış hak aylıklarında bedellendirilen hizmet müddetlerinin dikkate alınması gerektiği karara bağlanmıştır.

Devlet memurlarının memuriyet dışındaki çalışmalarının kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde kıymetlendirilmesi ise bir Yasa kararına dayanmak zorundadır. 657 sayılı Kanunun 36. unsurunun “Ortak Hükümler” başlığı altında düzenlenen (C) fıkrasında; memuriyet dışında geçen hangi nitelikteki hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin değerlendirileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda örneğin, Teknik Hizmetler Sınıfı, sıhhat ve Yardımcı sıhhat Hizmetleri Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı, Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfına girenlerin memuriyet dışında özelde çalıştıkları müddetler kısmen kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınmaktadır. Bu bağlamda, güvenlik Hizmetleri Sınıfı kapsamına giren çalışanın memuriyet dışında çalıştığı mühletlerin kazanılmış hak aylık derecesinin tespitinde dikkate alınacağına dair bir Yasa kararı var değildir.

Diğer tarafdan memuriyet dışında çalışılan mühletler için hizmet birleştirmesi yapılması emekliliğe temel hizmet mühleti yahut prim gün sayısı tespitiyle ilgili bir durum olup, memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesini etkilememektedir.

Memuriyet dışında çalışılan müddetlerin yıllık müsaade mühletinin belirlenmesinde eşik olan 10 yıllık hizmet müddetine iç edilebilmesi için bu mühletlerin;

– Emekçi, memur yahut kontratlı farketmeksizin halk Kurum ve kuruluşlarında geçmiş olması,

– Yahut memurun kazanılmış hak aylık derece ve kademesinin belirlenmesinde dikkate alınması,

gerekmektedir. genel olarak, bir Kurum yahut kurum mülga 217 sayılı KHK kapsamında ise halk Kuruluş ve kuruluşu kabul edilmektedir.

Sonuç olarak Çarşı ve Mahalle Bekçisi olarak atanmadan Evvel memuriyet dışında özelde geçen çalışmalarınızın yıllık müsaade sürenizin belirlenmesinde temel alınan on yıllık mühlete iç edilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir