Tag

Süreleri

Okul süresi ile doğum borçlanmalarında en az 6 ay bekleme zorunlu mu?

5434 sayılı Kanunda yer Meydan borçlanmaların emeklilik öncesi en az 6 ay Evvel yapılma zaruriliği olmakla Bir arada 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni borçlanmalarda bu mecburilik bulunmamaktadır.

5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

Toplumsal Emniyet sisteminde hizmet bütünleşmesi yapılması gerekir, çünkü bütün hizmetler üzerinden Biricik bir aylık bağlanması Mümkün olmakta, hizmetler başka farklı kıymetlendirilerek iki farklı aylık bağlanmamaktadır.

Aylıksız müsaade mühletleri emekliliğe yansır mı?

SORU: Merhaba devlet memuruyum. aylıksız müsaade kullanmış ve ödemesini yapmıştım. Aldığım fiyatsız müsaade emekliliğime yansır mı fiili hizmet …