5510 sayılı Kanuna tabi olanlar hizmet birleştirmesi yapamaz mı?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Mar 15, 2023 Yorum Yok

Detaylar/Değerlendirmeler:

Çalışma hayatında farklı statülerde geçen çalışmalar olur. Memurluk, personellik, esnaflık üzere. Genelde memurlardan memurluk vazifesine başlamadan Evvel Amele olarak geçen müddetleri olan çoğunlukta olduğu üzere esnaf olarak çalışanlarda bulunmaktadır.

Peki memurlar bu müddetleri Biricik bir hizmet haline getirmek zorunda mı:

A) 5434’e tabi memurlar açısından kıymetlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından Evvel misyona başlamış olanlar açısından 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 2829 sayılı Hizmet bütünleşmesini sağlayan kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer Meydan kurallar uygulanır.

Memurlar için “Kazanılmış Hak Aylığı” ve “Emekli Keseneğine temel Aylık” olmak üzere iki kavram uygulanmak suretiyle bütün çalışma mühletleri intibak süreçlerinde dikkate alınır.

Yine var kanun kurallarına nazaran, misyona başlangıç tarihi itibariyle bütün hizmetlerin bütünleşmeye tabi tutulması halinde, memurun emekli keseneğine temel intibakı ileriye masraf ve memurun Toplumsal Emniyet Kurumu prim kesintisi artar.

Şayet, memurun Amele yahut esnaf olarak geçen mühletleri misyona başlangıç tarihinden itibaren yapılmaması ve daha ileriki yıllarda yapılması durumunda ise Tekrar var kurallara nazaran SGK. prim kesintilerinin gönderilmesi gecikecek ve Kurumlar SGK na bu primleri gecikme faiziyle Bir arada göndermek durumunda kalacaklardır.

Sonuç kıymetlendirmemiz olarak özetle: hem kurumların hem de memurluk vazifesine başlamış olanların Amele yahut esnaf olarak geçen hizmetleri varsa misyona başlama tarihleri itibariyle bütünleşmeye tabi tutulması konusunda süreçleri yapması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

B) 5510’a tabi memurlar açısından kıymetlendirmemiz:

2008 yılı Ekim ayından sonra birinci sefer memurluğa başlamış olanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu kararları uygulanır. Bunlar hakkında 5434 ve 2829 sayılı kanun kuralları uygulanmaz.

Peki, 5510 a tabi memurlar personellik yahut esnaflık müddetlerini bütünleştiremez mi?

5510 a tabi memurlar için misyonda iken 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanunu Unsur 53 kararları uygulanır. Hizmetlerin birleştirilmesinin de Yine bu unsur uyarınca Gerekli olduğunu değerlendirmekteyiz.

5510’a tabi memurların personel, esnaf ve memurluk müddetleri birleştirilerek intibak süreci yapılmaz. Yani Toplumsal Emniyet Kurumu prim kesintileri buna nazaran belirlenmez. Toplumsal Emniyet Kurumu prim kesintileri almış oldukları misyon aylıkları üzerinden/ prime temel karları üzerinden yapılır.

5510’a tabi memurların da vazifede iken 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararları uyarınca intibaklarının yapılması süreçleri devam eder.

Bu bağlamda, hizmet olarak birleştirme yapmak hem memurun hem de kurumların misyonu gereği olduğunu söyleyebiliriz.

Ancak, intibak olarak birleştirme yapmak yalnızca misyon aylıkları ile hudutlu olur, emekli aylıkları ile ilgisi olmaz, sırf emekli ikramiyesi ile ilgili olarak 5434 sayılı kanun ek Unsur 82 kararı icabı 5434 e tabi emsali memurun temel alınmasını sağlar.

Ayrıca, hem 5434, hem de 5510 sayılı Kanuna tabi memurların Özel kesim müddetlerini misyona başladıkları andan itibaren yaptırmaları yahut Kurumlarca yapılması halinde, bu durum emeklilik evresinde memur lehine olacak ve rastgele bir pürüz çıkmadan emeklilik basamağının Hız kazandırılarak sonuçlanmasını getireceğini değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir