Tag

Kayıt

İYEP ve DYK’larda görev alan öğretmenlerin hizmet puanları ne zaman sisteme yansıtılır?

Ulusal Eğitim Bakanlığı, ilkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ve Destekleme ve Yetiştirme Kurslarında (DYK) misyon yapan öğretmenlerin kursların başlama ve bitiş tarihleri ile yer değiştirme devrindeki hizmet puanları bahislerine ait görüş yazısı yayımladı.

İcra Daireleri Başkanlıklarının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK Adalet Bakanlığından: İCRA DAİRELERİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE VAZİFELERİ İLE ÇALIŞMA METOT VE TEMELLERİ HAKKINDA …