Tag

Kademe

Danıştay İDDK’dan, lisede hazırlık eğitimine ek kademeyle ilgili yeni tarihli karar!

Ortaöğretimde hazırlık okuyanlara ek kademe verilip verilmeyeceğine ait olarak 5 Yıl Evvel Danıştay 16. Dairesinin kararı, memurlar.net’te …

Bir alt disiplin cezasının verilmesinin tartışılmamış olması cezanın iptalini gerektirir mi?

Mahkeme münasebet olarBeyaz da; disiplin cezası vermeye yetkili amir yahut kurullMesafe ilgili hakkında alt ceza uygulfakBeygir konusunda takdir …