İdadi mezunu polis, lisans bitirince 8/1 olTümör mu?

Kiralık Evler Eki 31, 2022 Yorum Yok

Soru: İdadi mezunu olarBeyaz 11-2 derece kademesinden polis memuru olarBeyaz vazifeye başladım. Bu Yıl lisans eğitimimi bitiriyorum. Lisans diplomamı idari ofise sunduğum zamLahza derece kademem 8-1 e düşürülür mü ? Teşekkürler

Cevap: tahsVilayet durumuna nazaran memuriyete başlangıç ve azami yükselinebilecek derece ve kademeler Devlet Memurları Kanununun 36. hususunda düzenlenmiştir. Laf konusu unsurun A fıkrasının 8/a bendinde, ” güvenlik hizmetleri sınıfına girenlerden:

İlkokul, Rüştiye ve dengi okulları bitirenler; ilkOkul ve ortaokulu bitirenlerin girAmel derecelerine iki derece,

İdadi ve dengi okulları bitirenler, liseyi bitirenler için tespit edilen girAmel derece ve kademesine bir derece bir kademe,

Yüksek tahsili bitirenler birebir yüksek tahsili bitirenler için tespit edilen girAmel derece ve kademesine bir derece,” ilave edilmek suretiyle bulunacBeyaz derece ve kademelerden hizmete alınacakları Anlatım edilmektedir.

657 sayılı Kanunun 36. unsurunda İdadi mezunlarının memuriyete başlangıç derece ve kademesi 13/3 olarBeyaz belirlenmAmel olup, ek bir derece ve bir kademe de dikkate alındığında polisliğe başlangıç derecesi 11/1 olacaktır. Aynı unsurda 4 Yıl periyodik yükseköğrenimi bitirenlerin 9/1’den memuriyete başlaması öngörülmüş olup, polis memurları için ek 1 derece dikkate alındığında başlangıç derece ve kademesi 8/1 olacaktır. Ayrıyeten Yine 36. hususta mezuniyet sonucu ihraz edilen unvanne nazaran (mühendis, mBayındırlık gibi) bir derece daha ek edilme imkanı olduğundLahza 7/1’den başlanabilecektir.

başka taraftan, 36. hususun A fıkrasının 12/d bendinde, “Memuriyette iken yahut memuriyetDeri ayrılarBeyaz (87 nci hususa tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst tahsili bitirenler, tıpkı üst tahsili tahsile Ara vermeden başlayLahza ve olağan müddeti içinde bitirdikDeri sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamBeyaz kaydıyla, bitirdikleri üst tahsilin girAmel derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet müddetlerinin tamamı her Yıl bir kademe, her üç Yıl bir derece hesabıyla ek edilmek suretiyle bulunacBeyaz derece ve kademeye yükseltilirler.” kararı yer almaktadır. Lisans tahsili sonrası derece kademesi belirlenirken emsalini geçememe kuralı olarBeyaz bilinen bu düzenlemenin de dikkate alınması gerekmektedir. Buna nazaran sizinle tıpkı tarihte liseyi bitiren, sonrasında Aralık vermeksizin 4 yıllık yükseköğrenime başlayLahza ve müddeti içinde mezun olduktLahza sonra polis memuru olarBeyaz atanLahza emsalinizin bugŞöhret bulunduğu dereceyi geçmeniz Mümkün olmayacaktır.

Sonuç olarak, mezun olunLahza lisans tahsilinin niteliği ve elde edilen unvanne nazaran başlangıç derece ve kademesi 8/1 yahut 7/1 (mühendis, mBayındırlık vs ise) olarBeyaz alınıp, memuriyette geçirilen mühletler bu rakamlMesafe ek edilecek, nihayetinde bulunLahza derece ve kademe emsalinizin bugŞöhret ulaştığı derece ve kademeyi geçemeyecektir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir