Misyona iade edilen işçiye, yüksek vergi şoku yargıdLahza döndü

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Eki 31, 2022 Yorum Yok

Bir öğretmenin, açıkta kaldığı yahut ihraç edildiği periyoda karşılık, vazifeye başlamasına müteakip ödenen geçmAmel Devre alacaklarının, misyona iade edildiği yıla değVilayet de alacaklı olduğu yıla iç edilErİlave Vergi Matrahının düzeltilmesi ve fazladLahza kesilen gelir vergisi ölçülerinin hesaplanarBeyaz öğretmene ödenmesi gerektiğini “Göreve iade edilenlerde vergi matrahı sorunu” başlıklı haberimizde ele almıştık.

Haberimizde bahsettiğimiz konularla bir davaya mevzu olmuş ve Üniversitede öğretim vazifelisi olarBeyaz Görev yapmakta iken KHK ile halk vazifesinden çıkarılan, OHal komitesi kararı ile misyonuna tekrardLahza iade edilen üniversite öğretim görevlisinin; vazifeye başlamaya müteakip maaşındLahza fazladLahza vergi kesilmesine dair sürecin iptali istemiyle açtığı davada, vergi mahkemesi fazladLahza vergi kesilmesine dair süreci iptal ederek, fazladLahza kesilen vergilerin faizi ile ödenmesine karar vermiştir.

Üniversite öğretim görevlisine Vazife yaptığı üniversite tarafındLahza geçmişe dönük maaş alacakları hesaplanarBeyaz 2019 yılında toplu olarBeyaz ödenmiş, bu toplu ödemeden doğLahza vergi matrahı ise 2019 yılı gelKocamLahza sayılarBeyaz öğretim görevlisinin vergi matrahına eklenmiştir. Matrah artırımına müteakip öğretim görevlisinin maaşındLahza her ay fazladLahza gelir vergisi kesilmeye başlanmış, fazladLahza kesilen verginin iptali istemiyle de açılLahza davada Gaziantep 1. Vergi Mahkemesi fazladLahza vergi kesilmesine ait süreci iptal etmiştir.

Gaziantep 1. Vergi Mahkemesi kararında; “Her ne kadar davalı idarece 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 1. Unsuru kararı mucibince gelCerahat elde edildiği takvim yılında vergilendirilmesi gerektiği savunulmuş ise de, olayda davacının kendi iradesi dışında vazifeden ihraç edildiği, kurul kararı ile vazifeye iade edilErİlave mali haklarının bu kararla iade edildiği konuları göz önüne alındığında yapılLahza bu toplu ödemenin 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ait olduğu, münasebetiyle vergilendirme esnasında ödemenin ilişkin olduğu yılın temel alınması gerektiği, zıt halde 7075 Sayılı kanun Kararındaki Kararnamenin 10. unsurunun 1. fıkrasının “……İlgililerin halk misyonundan çıkarılmasına ait kanun kararında kararMektup kararları, bu fıkrada belirtilen bireyler bakımındLahza bütün karar ve sonuçlarıyla Bir arada ortadLahza kalkmış sayılır. Bu kapsamda misyona başlayanlara, halk vazifesinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşındLahza vazifeye başladıkları tarihe kadar geçen mühlete tekabül eden mali ve toplumsal hakları ödenir.” hükmünŞöhret ihdilsiz edileceği konuları Aleni olup bu sebeplerle dava konusu süreçte hukuka uyarlık görülmemiştir.” tabirlerine yer verilmiştir.

İşte o karar;

Göreve iade edilen memura yüksek vergi şoku

Ahmet KANDEMİR

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir