Samsun BüyükBelde Belediyesi 134 memTümör alacak

Genel Eki 31, 2022 Yorum Yok

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLK defa ATANMBeyaz ÜZERE MEMTümör ALIMI İLANI

Samsun BüyükBelde Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarBeyaz istihdam edilmek üzere; mahalli Yönetimlere Birinci defa AtanacaklMesafe Dair İmtihLahza ve AtfakBeygir Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS tabLahza puanı ve öbür kaideleri taşımBeyaz kaydıyla, belirtilen boş kadrolMesafe açıktLahza atfakBeygir yoluyla memTümör alınacaktır.

Sıra

No

Kadro Unvanı

Sınıfı

Kadro Derecesi

Adedi

Niteliği

Cinsiyeti

KPSS
Türü

KPSS
Puanı

1

Mühendis

TH

8

10

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin İnşaBeygir Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

2

Mühendis

TH

8

7

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Makine Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

3

Mühendis

TH

8

4

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Harita Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

4

Mühendis

TH

8

3

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Ulaştırma ve Haberleşme Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

5

Mühendis

TH

8

2

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektrik yahut Elektrik-Elektronik Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

6

Mühendis

TH

8

2

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Yazılım Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

7

Mühendis

TH

7

2

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin BilgisaYar Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

8

Mühendis

TH

7

2

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Güç Sistemleri Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

9

Mühendis

TH

7

2

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektronik Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

10

Mühendis

TH

7

1

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Elektronik- Haberleşme Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

11

Mühendis

TH

7

2

Lisans seviyesinde eğitim veren Mühendislik Fakültelerin Etraf Mühendisliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

12

Tekniker

TH

7-8

5

UğrYemek Yüksekokullarının Makine Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

13

Tekniker

TH

8

4

UğrYemek Yüksekokullarının BilgisaYar Programcılığı Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

14

Tekniker

TH

8

3

UğrYemek Yüksekokullarının Elektronik ve Otomasyon Ön Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

15

Mimar

TH

8

6

Fakültelerin Mimarlık Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

16

kent Plancısı

TH

8

3

Fakültelerin kent ve Bölge PlanlfakBeygir Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

17

Grafiker

TH

8

1

UğrYemek Yüksekokullarının Grafik Tasarımı Ön Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P93

70

18

İstatistikçi

TH

8

2

Fakültelerin, İstatistik ve Ekonometri Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

19

SanBeygir Tarihçisi

TH

8

1

Fakültelerin SanBeygir Tarihi Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

20

Hemşire

SH

8

1

Fakültelerin Hemşirelik Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

21

Veteriner Hekim

SH

7-8

3

Veterinerlik Fakültelerinden mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

22

Diyetisyen

SH

8

1

Fakültelerin Beslenme ve Diyetetik Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

23

Çocuk Gelişimcisi

SH

9

2

Fakültelerin Çocuk Gelişimi Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

24

Psikolog

SH

8

3

Fakültelerin Psikoloji Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

25

Fizyoterapist

SH

8

1

Fakültelerin Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

26

Sosyal Hizmet Uzmanı

SH

8

3

Fakültelerin Toplumsal Hizmet Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

27

Tahsildar

GİH

9

5

Fakültelerin İktisat, Maliye, İşletme, halk İdaresi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

28

Veri HazırlfakBeygir ve

Kontrol İşletmeni

GİH

8

5

Fakültelerin Maliye Lisans programlarındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

29

Veri HazırlfakBeygir ve Denetim İşletmeni

GİH

8

2

Fakültelerin Memleketler arası Bağlar Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

30

Veri HazırlfakBeygir ve Denetim İşletmeni

GİH

8

4

Fakültelerin İnsLahza Kaynakları İdaresi Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

31

Veri HazırlfakBeygir ve Denetim İşletmeni

GİH

8

2

Fakültelerin Gazetecilik Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

32

Veri HazırlfakBeygir ve

Kontrol İşletmeni

GİH

8

1

Fakültelerin Memleketler arası Ticaret ve Lojistik Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

33

Veri HazırlfakBeygir ve Denetim İşletmeni

GİH

9

2

Fakültelerin Halkla Münasebetler ve Reklamcılık Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

34

Veri HazırlfakBeygir ve Denetim İşletmeni

GİH

9

2

Fakültelerin Turizm Rehberliği Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

35

Veri HazırlfakBeygir ve Denetim İşletmeni

GİH

9

2

Fakültelerin Çalışma İktisadı ve sanayi Bağlantılar Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

36

Veri HazırlfakBeygir ve Denetim İşletmeni

GİH

9

4

Fakültelerin Halkla Bağlantılar ve Tanıtım Lisans programındLahza mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

37

BilgisaYar İşletmeni

GİH

8-9

22

Fakültelerin iktisat, İşletme, halk İdaresi ve Muhasebe Lisans programlarının birinden mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

38

Avukat

AH

8

2

Üniversitelerin Hukuk Fakültelerinden mezun olmak

Kadın/Erkek

P3

70

39

İmam

DH

10

3

Üniversitelerin İlahiyBeygir Fakültelerinden mezun olmak

Erkek

P3

70

40

Gassal

DH

10

2

İmam Hatip Lisesi mezunu olmak

Kadın

P94

70

BAŞVURU genel VE özel ŞARTLARI

Belediyemizin üstte belirtilen boş memTümör takımları için yapılacBeyaz müracaatlarda uyulması gereken genel ve Özel koşullar aşağıdadır.

1) MÜRACAAT genel ŞARTLARI

duyuru edilen memTümör takımlarına atanmBeyaz için başvuracBeyaz adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlMesafe sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) halk haklarındLahza yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen mühletler geçmAmel olsa bile; kasDeri işlenen bir suçtLahza Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, vazifesi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesBeygir karıştırma, edimin ifasına fesBeygir karıştırma, suçtLahza kaynaklanLahza malvarlığı kıymetlerini aklfakBeygir yahut kaçakçılık suçlarındLahza mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamBeyaz yahut askerlik çağına gelmemAmel bulunmBeyaz ya da askerlik çağına gelmAmel ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmAmel yahut yedek sınıfa geçirilmAmel olmak,

e) Vazifesini devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel engeli

bulunmamak,

f) duyuru edilen takımlar için aranLahza öbür müracaBeygir koşullarını taşımak,

g) Hangi takıma müracaBeygir yaptığına dair dilekçe (Her Namzet eğitim durumuna nazaran ilLahza edilen sırf bir takıma müracaBeygir yapacaktır.)

2) BAŞVURU İÇİN özel ŞARTLAR

a) duyuru edilen unvanlar için nihayet olarBeyaz mezun olunLahza Okul prestiji ile tahsil koşulunu taşımBeyaz ve bu tahsille ilgili olarak, 2018 yılı halk İşçisi Seçme SınavındLahza (KPSS) alım yapılacBeyaz unvanların karşısında belirtilen puLahza tiplerinden, belirtilen taban KPSS puanını almış olmak,

b) Daha Evvel çalıştığı halk Kuruluş ve kuruluşlarındLahza disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Bilgi hazırlfakBeygir ve Denetim işletmeni ve bilgisaYar işletmeni takımları için ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisaYar işletmeni sertifikasına sahip olmBeyaz yahut mezun olduğu okulda bilgisaYar dersi gördüğünü belgelemek,

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDLahza İSTENİLEN BELGELER

müracaBeygir sırasında;

müracaBeygir Formu KurumumuzdLahza yahut Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden temin edilecektir,

a) NüfUs Cüzdanı yahut kimlik kartı fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut E-devlet üzerinden alınacBeyaz barkodlu mezuniyet dokümanı, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir.)

c) Yabancı Okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Evrakının ÖSYM sitesinden alınLahza barkodlu bilgisaYar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Misyonunu devamlı olarBeyaz yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 4 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) İstenilen takımlar için ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisaYar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisaYar dersi gördüğüne dair transkript dokümanı aslı yahut noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir.)

i) Avukatlık takımı için avukatlık ruhsatı aslı yahut noter onaylı örneği.(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce Tasdik edilebilir.)

j) Hangi takıma müracaBeygir yaptığına dair dilekçe,

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ VE SÜRESİ

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

a) Adaylar, müracaBeygir esnasında istenilen evrakları ile Birlikte 30.03.2020 tarihinden 10.04.2020 Cuma günü saBeygir 17.00’ye kadar (mesai günlerinde 08.00-17.00 saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

Adaylar müracaBeygir evraklarını;

– Elektronik ortamda, Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresine,

– Şahsen yahut iaÇılgın taahhütlü posta yolu ile Samsun BüyükBelde Belediyesi İnsLahza Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Pazar Mahallesi Necip Beyefendi Caddesi No:35 İlkadım/Samsun) gönderebileceklerdir. (Geciken postalardLahza Belediyemiz Mesul olmayacaktır.)

b) Noksan bAlbüyük ve evraklarla ya da nitelikleri Müsait olmadığı halde yapılLahza müracaatlar, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

c) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayLahza müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5- MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

a) Belediyemiz tarafındLahza adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi Denetim edilmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydLahza başlamBeyaz üzere atfakBeygir yapılacBeyaz boş takım sayısının beş sert oranında Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır,

b) İmtihana çağrılacBeyaz nihayet sıradaki adayla birebir puanne sahip olLahza diğer adaylarda imtihana çağrılacaktır. Kelamlı imtihana katılmaya hBeyaz kazanLahza adaylar ve KPSS puanları ile İmtihLahza yeri ve vaktini 13.04.2020 Pazartesi günü Belediyemiz www.samsun.bel.tr internet adresinden ilLahza edilecektir.

c) Başvurusu kabul edilip imtihana çağrılLahza adaylar, kimlik bilgileri ile İmtihLahza yeri ve tarihinin bulunduğu “İmtihLahza GirAmel Belgelerine” www.samsun.bel.tr internet adresinden erişebileceklerdir.

d) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylMesafe rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- İMTİHAN YERİ, ZAMBirden VE KONULARI

Atakum yerleşkesinde bulunLahza Samsun BüyükBelde Belediyesi SanBeygir Merkezi hizmet binasında (AdnLahza Menderes Bulvarı Deniz Meskenleri Mahallesi-YeşilYurt AVM Yanı); memTümör alımı için 20-30/04/2020 tarihleri ortasında kelamlı İmtihLahza yapılacaktır. Kelamlı İmtihLahza tıpkı gŞöhret içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

İmtihLahza Bahisleri:

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu

mahalli Yönetimler ile ilgili Temel MevzuBeygir mevzuları ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bAlbüyük ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

7- İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, mahalli Yönetimler ile ilgili Temel MevzuBeygir hususlarında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bAlbüyük ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puLahza olmBeyaz üzere toplamda 100 tam puLahza üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmBeyaz için İmtihLahza konseyi üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması koşuldur. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediye tarafındLahza yapılLahza kelamlı İmtihLahza puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmBeyaz suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilLahza edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olanne öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanındLahza başlamBeyaz üzere atfakBeygir yapılacBeyaz takım sayısı kadar asıl Namzet ve asıl Namzet sayısı kadar da yedek Namzet belirlenecektir. Asıl ve yedek Namzet listeleri belediyenin internet adresinden ilLahza edilecek ve listede yer alanlMesafe ayrıyeten yazılı tebligBeygir yapılacaktır.

İmtihLahza Heyeti; İmtihLahza sonunda işçi alımı için ilanne çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde İmtihLahza duyurusunda ilLahza edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almfakBeygir hakkına sahiptir.

müracaBeygir ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hBeyaz talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihLahza sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanındLahza itibaren yedi gŞöhret içinde yazılı olarBeyaz itiraz edilebilir. İtirazlar, İmtihLahza konseyi tarafındLahza yedi gŞöhret içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarBeyaz bAlbüyük verilir.

duyuru Olunur.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir