Tag

Hizmet

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı.

Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı

Küçük esnafın emeklilik için Gerekli gün sayısının 7.200’e inmesiyle birlikte, maaşta tesirli olan 1261 gün kuralı değişecek. Böylelikle az primle, yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak

Okul süresi ile doğum borçlanmalarında en az 6 ay bekleme zorunlu mu?

5434 sayılı Kanunda yer Meydan borçlanmaların emeklilik öncesi en az 6 ay Evvel yapılma zaruriliği olmakla Bir arada 5510 sayılı Kanunla getirilen yeni borçlanmalarda bu mecburilik bulunmamaktadır.

Covid-19 salgınında sağlık personeline idari izin verilmemesi hukuka uygun bulundu

Danıştay 12. Dairesi, “Covid-19 Kapsamında halk Kurum ve Kuruluşlarında Olağanlaşma ve Alınacak Tedbirler” bahisli, 2020/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’nin ikinci paragrafının birinci cümlesinde geçen “(Sağlık Bakanlığı ve …)” ibaresinin hukuka Müsait olduğuna karar verdi.

Emeklilikte, 3600 ek göstergeden yararlanmada KHA derecesinin önemi

5434’e tabi memurların kazanılmış hak aylığı (KHA) ve emekli keseneğine temel aylık (EKEA) dereceleri, hesaplanacak olan emekli aylık ve emekli ikramiye fiyatlarını etkileyen ögelerdir. 3600 ve yüksek ek göstergeli vazifede bulunanların da emekli olmadan Evvel Özellikle KHA derecesinin 1 inci dereceye gelmiş olmasına dikkat etmesi gerekmektedir.

8 Eylül 1999 öncesi avukatlık ve yedek subaylık süresi EYT kapsamına dahil eder mi?

EYT kapsamına, yani ıslak kuralı aranmadan yalnızca hizmet koşuluna bağlı emeklilik kazanımını elde etmede, 8 Eylül 1999 tarihinden Evvel SGK primleri ödenmiş hizmetler Mevcut mı yok mu ona bakılır.

Engelli göreve başlayan memurun rapor oranı düşer mi?

En az % 40 oranında engelli misyona başlayan 5434’e tabi memurun vergi indirimi rapor oranının düşmesi 15 Yıl üzerinden emekli olmasını etkilemez.

8 Eylül 1999 tarihinden önce geçen süreleri borçlanmak memuru EYT kapsamına dahil eder mi?

8 Eylül 1999 tarihinden Evvel fiili olarak çalışılmamış (işçi, esnaf yahut memur olarak), yani Toplumsal Emniyet Kurumu primleri yatırılmamış olan ve yalnızca borçlanma, yani Toplumsal Emniyet Kurumundan hizmet satın alınma yoluyla hizmet …