Emeklilikte az primle yüksek maaş avantajı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri May 08, 2023 Yorum Yok

Milyonların yüzünü güldüren EYT yasasının akabinde bakkaldan berbere, terziden marangoza 1 milyon Ufak esnafa da prim muştusu geldi. Ufak esnafın emekliliği için Gerekli gün sayısı 7200’e indirilerek SSK’lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnafın gelirini de artıracak bu adımla emekliliği belirleyen nihayet 1261 gün kuralı da değişecek. Emekli aylığı hesaplamasında, sigortalıların emeklilik tarihinden geriye hakikat prim yahut kesenek ödenerek geçen 7 yıllık fiili hizmet (360×7= 2520 gün) mühleti temel alınıyor. Bu kural yalnızca SSK’lıları değil Tüm çalışanları ilgilendiriyor. nihayet yedi yıllık fiili hizmet mühletinin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde geçtiyse o koşullarda emekli olunuyor. Bu müddet eşitse en nihayet tabi olunan statüye nazaran aylık bağlanıyor. Örneğin, sigortalının hem Bağ-Kur hem de SSK ödemesi varsa bu yedi yıllık periyotta en Çok primin yatırıldığı sigorta kolundan aylık bağlanıyor. Primler eşitse de nihayet sigortalılığı hangi statüdense oradan emekli aylığı bağlanıyor. Esnafın prim yükünün düşmesiyle Bir arada bu kural da ortadan kalkmış olacak. Hangi sigorta kolundan olursa olsun 7200 günü tamamlayan emekli olabilecek. Ayrıyeten Bağ-Kur’da 5400 gün olan kısmi emeklilik de SSK’lı çalışanlar için olduğu üzere 4500 güne inecek. Prim uçurumunu kapatacak esnafa prim reformunda merak edilen kimi soruların karşılıkları şöyle:

Prim gün sayısının 7200’e düşürülmesine yönelik yasal düzenlemenin takviminetleşti mi?

Çalışma ve Toplumsal Emniyet Bakanlığı Ufak esnafın prim ödeme gün sayısını SGK’larla eşitleyecek modele ait yasal çalışmanın altyapısını hazırladı. Seçimlerin akabinde Yasa teklifi Meclis’e sunulacak. Yasal düzenlemeyle SSK’lı ve Bağ-Kur’lu çalışan ortasındaki 1800 gün (beş yıllık süre) farkı nihayet bulacak.

Yapılacak düzenlemeyle kısmi emekliliktegerekli prim gün sayısı da değişir mi?

Bugünküsistemde SSK’lı olanlar 25 yıllık sigorta üresini tamamlayan, 60 yaşını dolduran 4500 gün primle yaşlılıktan (kısmi) emekli olabiliyor. Bağ-Kurlular ise en az 5400 gün prim ödemeleri durumunda kısmi emeklilik hakkı elde ediyor. Prim gün sayısının eşitlenmesiyle Birlikte kısmi emeklilikteki bu ayırım da nihayet bulacak. Ufak esnaf için de prim gün sayısı 4500’e düşecek.

Prim düzenlemesiyle emeklilikte statü ayırımı da sonbulacak mı?

Mevcutsistemde sigortalının nihayet 7 yıllık (2530 gün) fili hizmet mühleti dikkate alınıyor. Bu müddetin yarısından bir gün fazlası olan 1261 prim ödeme günü hangi statüde (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) geçtiyse o koşullarda emekli olunuyor. Bu düstur Tüm çalışanları ilgilendiriyor. mesela sigortalı hem Bağ- Kur hem SSK’lı olarak çalıştıysa aylığı en Çok çalıştığı statüden bağlanıyor. Örneğin, isteğe bağlı sigorta Bağ-Kur yerine SSK’dan hem erken emeklilik hem de yüksek aylık imkanı veriyor. Yeni düzenlemeyle 3.5 Yıl (1261 gün) kuralı sona erecek. Az primle, yüksek emekli aylığı alma avantajı doğacak.

1 Ekim 2008 sonrası için de tıpkı durum sözkonusu mu?

2008 yılında yapılan düzenlemeyle 7 Yıl kuralı kaldırıldı. Bireyler primlerini Bağ-Kur’dan SGK’ya aktarabilecek şartları sağlaması halinde gün farkından yararlanarak erken emekli olabilir. Bu tarihte yapılan düzenlemelerle toplumsal Emniyet uygulamalarında değişikliğe gidildi. Bu tarihten sonra birinci kere sigortalı olanlar için nihayet 7 Yıl sigorta primi değil çalışma hayatının tamamında ödenen sigorta primlerine bakılarak en Çok hangi statüde prim yatırıldıysa emekli kaideleri o sigorta koluna nazaran belirleniyor.

Emeklilikbaşvurusunda hizmet birleştirmesizorunlu mu?

Mecbur bir uygulama değildir. Yargıtay, hizmetlerin birleştirilmesinin Mecbur olmadığı, kişinin menfaatlerine nazaran İstek ve iradesine bağlı olduğunu görüşünde. Yargıtay’a nazaran, kimi toplumsal Emniyet kurumlarında geçen hizmet mühletleri toplamının Biricik başına aylık bağlanmasına kâfi olması durumunda, öbür kurumlarda geçen hizmetlerin birleştirilmesinde “sigortalının ya da hak sahibinin iradesinin de bu istikamette olması koşuluyla” mecburilik bulunmuyor. birden Çok kurumda yapılan çalışmaların birleştirilmesi hizmet puanını artırır, kademe, dereceyi, prim kesintilerini etkilemez.

Hem SSK hem Bağ-Kur’lu çalıştım. Hizmet süremeşit emekli aylığım hangi statüden bağlanacak?

1 Ekim 2008 ve sonrasında birinci defa sigortalı olanlar çalışma hayatı boyunca en Çok hizmetinin bulunduğu statüden emekliliğe hak kazanıyor. Bu tarihten Evvel sigorta girişi olanlar nihayet yedi yıllık fiili hizmet müddeti içinde fiili hizmet mühleti Çok statüden, hizmet müddetlerinin eşit olması halinde ise eşit hizmet müddetlerinden sonuncusunun tabi olduğu statüden bağlanır. Emekli aylığı alınacak artırım ve ikramiyeler de ona nazaran hesaplanır.

Emeklilik için Gerekli Noksan primgününü tamamlarken sigortakolu Ehemmiyet taşıyor mu?

Bugün itibariyle borçlanma için isteğe bağlı sigorta yaparken de nihayet yedi Yıl kuralı Ehemmiyet taşıyor. nihayet 7 yılda isteğe bağlı sigorta primlerinin 1260 günü geçmemesi gerekiyor. aksi halde SSK’dan emekli olma hakkı sona erer Bağ-Kur statüsünden emekli olunur. Doğum, askerlik borçlanması yapılan tarihteki statü yahut nihayet çalışılan sigortalılık mühletine eklenir. Borçlanma müddetlerini SSK’ya iç etmek için borçlanmanın ya bu statü ile çalışırken ya da SSK’lı çalışma sonrası lakin Bağ-Kur’lu olmadan Evvel yapılması gerekir.

Son çalıştığım işyerinde yararımın yüksek olması emekli aylığımıartırır mı?

Emekliaylığı bağlanırken prim günü, aylık bağlama oranı, prime temel çıkar fiyatı üzere birçok parametre dikkate alınır. nihayet on yıllık ortalama çıkar 2000 öncesi çalışmalarda dikkate alınır. Çalışırken çıkarı yüksek bildirilenlerin nihayet 10 Yıl ortalaması, düşük olanların da nihayet 5 yılı dikkate alınır. 2000 yılından sonra işe başlayanların yüksek emekli aylığına hak kazanması için prim gününü artırması, yüksek yarar bildirmesi gerekiyor.

HAZAL ATEŞ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir