Tag

Diyanet İşleri Başkanlığı

Şoförken yaptığı fiillerden dolayı imam hatibin atılması hukuka aykırı bulundu

Danıştay 12. Dairesi, Köyü Camii imam hatip olarak vazife yapan davacı tarafından T.C. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde aranılan kaideleri taşımadığı münasebeti ile meslekten çıkartılmasını hukuka karşıt buldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine açılan dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Konseyi, 15/04/2015 tarih ve 29327 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin birtakım unsurlarının iptali için açılan davada kararını verdi.