Diyanet İşleri 20 eğitim vazifelisi alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Diyanet İşleri Başkanlığımız Taşra Teşkilatı dini yüksek ihtisas ve eğitim merkezlerinde münhal bulunan; aşağıda yeri, unvanı, sınıfı ve adedi belirtilen takımlara yazılı ve kelamlı İmtihan sonucuna nazaran Kurum içi naklen “eğitim görevlisi” alınacaktır.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞINDAN

I. MÜRACAAT ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci unsurunun (A) bendindeki genel kuralları taşımak,

2. Başkanlık teşkilatında hala 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A hususuna nazaran çalışıyor olmak,

3. Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci hususunun (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” kuralını taşımak,

4. En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

5. İhtisas kursu evrakına sahip olmak yahut ilahiyat alanında doktora yapmış olmak.

II. MÜRACAAT HALİ, YERİ VE ZAMANI

1. Müracaatlar, müracaat kurallarını taşıyan adayların şahsen kendileri tarafından 15.09.2021-27.09.2021 (saat 23:59) tarihleri ortasında DİBBYS Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” yapılacaktır.

2. Adaylar, dini yüksek ihtisas yahut eğitim merkezlerindeki eğitim vazifelisi takımlarından yalnızca birisi için imtihana müracaat yapabileceklerdir.

3. Başvuru sürecini gerçekleştiren adayların, daha sonra imtihanın yazılı etabı için 110 TL İmtihan fiyatı ödemeleri gerekmektedir.

4. Ödeme süreci, “sinavodeme.diyanet.gov.tr” adresi üzerinden yalnızca kredi kartı yahut banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.

5. Adayların İmtihan fiyatını ödeyebilmeleri için öncelikle DİBBYS Programı üzerinden müracaat yapmaları gerekmektedir. İmtihan fiyatını yatıran adayların müracaatları sistem tarafından otomatik olarak onaylanacaktır.

6. Sınav müracaat fiyatını belirlenen mühlet içerisinde yatırmayan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir ve bu durumdaki adaylar imtihana katılamayacaktır.

7. Sınav kaidelerine ait bilgi ve evrakların denetiminde DİBBYS (İKYS) dataları dikkate alınacağından adayların, müracaat yapmadan Evvel İKYS bilgilerini Denetim ederek Noksan bilgi ve dokümanlarını İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir. müracaat sırasında adaylardan ayrıyeten bir doküman talep edilmeyecektir.

8. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın müracaat bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun katiyen değişiklik yapılmayacaktır.

9. Başvuru süreçlerinin kusursuz, eksiksiz ve duyuruda belirtilen konulara Müsait olarak yapılmasından adayın kendisi Mesul olacaktır.

10. Başvuru kaidelerini taşımayan, duyuruda belirtilen halde başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, imtihana girmeyen/giremeyen, imtihana alınmayan, imtihandan çıkarılan, imtihanda başarısız olan yahut imtihanı geçersiz sayılan adaylara fiyat iadesi yapılmayacaktır.

11. Bu duyuruda belirlenen asıllara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

III. İMTİHANA AİT TEBLİGAT VE DUYURULAR

1. Sınav ve sonuçları ile ilgili Tüm duyurular Başkanlığımızın internet sitesinde ve tıpkı sitedeki İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecektir. Adaylara ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2. “Sınav Giriş Belgesi” alma ve İmtihan Sonuç öğrenme süreçleri adaylar tarafından “https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

IV. İMTİHANIN YERİ, TARİHİ, BİÇİMİ ve KONULARI

1. Sınav, yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etaplı yapılacaktır.

2. Yazılı İmtihan tarihi müracaatların tamamlanmasından sonra yapılacak Gerekli hazırlıkların akabinde, kelamlı İmtihan tarihi yazılı İmtihan sonuçlarının açıklanması ve kelamlı İmtihan için Gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra ilan edilecektir.

3. Yazılı ve kelamlı imtihana girmeye hak kazandığı halde ilan edilen İmtihan tarihlerinde imtihana katılmayan adaylar İmtihan hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir İmtihan hakkı verilmeyecektir.

4. Adaylar yazılı ve kelamlı imtihana gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile Birlikte kimlik evrakını (nüfus cüzdanı, kimlik kartı yahut pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

5. Yazılı İmtihan Mevzuları;

a) Kur’an-ı Kerim,

b) Arapça,

c) Tefsir,

d) Hadis,

e) Kelam,

f) Fıkıh,

g) İslam tarihi ve İslam ahlakı,

h) Dini ve mesleksel genel kültür,

i) Başkanlık ve devlet memurları ile ilgili mevzuat.

6. Kelamlı İmtihan Bahisleri;

Adaylar imtihanda aşağıdaki hususlardan değerlendirilecektir.

a) Kur’an-ı Kerim (kıraat, mana ve tefsir) (30 puan),

b) Arapça (30 puan),

c) Dini bilgiler (hadis, fıkıh, kelam, İslam tarihi ve İslam ahlakı) (30 puan),

d) Başkanlık ve Devlet memurları ile ilgili mevzuat (10 puan).

7. Sınava katılacakların Temel ve Özel yeterliklerinin tespitinde, Başkanlığımızın https://hukukmusavirligi.diyanet.gov.tr/Detay/285/diyanet-işleri-başkanlığı-personel- yeterlikleri web adresinde yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında Din Hizmetlerini Yürütenlerin Temel ve özel Yeterlikleri” temel alınacaktır.

V. İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

1. Sınav sonuçlarına ait itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde duyuruda belirtilen “Yazışma Adresi”ne yapılacaktır. Belirtilen mühlet içerisinde ulaştırılmayan ve “VII. ÖTEKİ HUSUSLAR” başlığının 4’üncü hususunda belirtilen halde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaylara bildirilecektir.

VI. KIYMETLENDİRME ve MUVAFFAKİYET SIRALAMASI

1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve kelamlı imtihanın her birinden başka ayrı en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir. Yazılı imtihanda 70 (yetmiş) ve üzeri puan Meydan adaylar kelamlı imtihana çağrılacaktır.

2. Başarı sıralamasında, yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalaması temel alınacaktır. Yazılı ve kelamlı İmtihan puanlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda sırasıyla yazılı İmtihan puanı yüksek olana, hizmet mühleti Çok olana ve doğum tarihi Evvel olana sıralamada öncelik verilecektir.

3. Başarılı olanlardan ilan edilen takım sayısı kadarı asıl, öbürleri de yedek olarak sıralanacaktır.

4. Başarı sırasına nazaran ilan edilen takım sayısınca adayın ataması yapılacaktır.

VII. ÖBÜR HUSUSLAR

1. Başkanlık İmtihan sürecinin her etabında adaylar tarafından belirtilen konularda adaylardan ayrıyeten bilgi ve doküman talep edebilecektir.

2. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki süreçlerde gerçeğe ters evrak verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların müracaat ve imtihanları geçersiz sayılacaktır.

3. Adayların, imtihanın bütün evreleriyle ilgili taleplerini T.C. kimlik numarası, ismi, soyadı, imza ve adreslerinin yer aldığı Yaş imzalı yazılı dilekçe ile Başkanlığımız İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir. Faks ve e-posta ile ulaştırılan talepler dikkate alınmayacaktır.

4. Bu duyuruda yer almayan konularla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Nakil ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile Diyanet İşleri Başkanlığı İmtihan Yönetmeliği kararları geçerlidir.

VIII. İLETİŞİM

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları genel Müdürlüğü İşçi Sistemleri Eğitim ve İmtihanlar Daire Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800 Çankaya/ANKARA

Telefon : (0312) 295 70 00

Faks : (0312) 285 85 72

e-posta : persis@diyanet.gov.tr

İlgililere duyurulur.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

İNSAN KAYNAKLARI genel MÜDÜRLÜĞÜ

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir