Tag

Ceza

Yargıtay, Kadir Şeker’in hapis cezasını onadı

Konya’da bir kişiyi bıçaklayarak vefatına neden olduğu gerekçesiyle 10 Yıl 10 ay mahpus cezasına çarptırılan ve akabinde tahliye edilen Kadir Şeker’e verilen ceza Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Sahte tescil işlemleri yapan memur atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Toplumsal Emniyet Merkezi’nde memur olarak vazife yapan davacının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. unsurunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile cezalandırılmasına ait Toplumsal Emniyet Kurumu Başkanlığı Yüksek Disiplin Heyeti kararını hukuka ters bularak iptal etti.

Sahte imza ve evrakla taşeron çalışanını attıran yurt yönetim memuru atılamadı

Danıştay 12. Dairesi, Yurt Müdürlüğünde Yurt Yönetim memuru olarak misyon yapan davacı tarafından, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’ nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (f) ve (g) alt bentleri uyarınca Devlet memurluğundan çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına ait süreci hukuka muhalif buldu.

Ceza yargılamasından beraat eden memura disiplin cezası verilir mi?

Danıştay 12. Dairesi, Vergi Dairesi müdürü olarak vazife yapmakta iken, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125. hususunun birinci fıkrasının (E) bendinin (g) alt bendi uyarınca iki başka “Devlet Memurluğundan Çıkarma” cezasıyla cezalandırılmasına ait davada kararını verdi. Hakkındaki suçlamalardan beraat eden memur hakkında yapılacak sürece açıklık getirdi.

Hapisten çıkıp yine FETÖ’ye koştular

FETÖ’cüler, 15 Temmuz vuruş teşebbüsünden sonra yapılan yüzlerce operasyona Karşın uslanmıyor. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın askeri mahrem yapılanmaya yönelik yürüttüğü soruşturmada dava açılan 22 bireyden 18’inin daha evvelden yargılandığı, bir kısmının mahkum olup cezaevinde kaldığı belirlendi.

Sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif Komisyonda kabul edildi

Sıhhat alanında düzenlemeler içeren İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 663 Sayılı kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair kanun Teklifi, TBMM Sıhhat, Aile, Çalışma ve Toplumsal İşler Kurulunda kabul edildi.

‘Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmama’ mahkemelerce de tam anlaşılmıyor

Danıştay 2. Dairesi, güvenlik Müdürlüğünde polis memuru olarak vazife yaptığı devirde hakkında yürütülen disiplin soruşturması sonucunda “belirlenen durum ve müddetlerde mal bildiriminde bulunmamak yahut gerçeğe ters bildirimde bulunmak ya da mal varlığında meydana gelen değişikliği bir ay içinde bildirmemek” fiilini işlediğinden bahisle güvenlik Teşkilatı Disiplin Tüzüğü’nün 7/A-4 unsuru uyarınca “12 ay uzun müddetli durdurma cezası” ile cezalandırılmasına ait sürece karşı açılan davada kararını verdi.

İsveç Başmüzakerecisi: Yetkililer özellikle terörizme ve PKK’ya karşı çalışmalarını yoğunlaştırdı

İsveç’in NATO Üyeliğinden Mesul Başmüzakereci Oscar Stenström, ülkesinin terörizme ve PKK’ya karşı çalışmalarını ağırlaştırdığını söyledi.

3 emekli generalin cezası Cumhurbaşkanı kararıyla kaldırıldı

28 Şubat davasında müebbet mahpus cezalarına çarptırılan Hakkı Kılınç, Ahmet Çörekçi ve İdris Koralp’in cezalarının İsimli Tıp Kurumunun “kocama hali” raporu sebebiyle kaldırılmasına karar verildi