Yaş farkı 30’dan Çok ise, dul aylığı oranı da farklı olur mu?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Bazı evlilikler, genç yaşta olanlarla ileri yaşlarda olanlar ortasında da gerçekleşebilmektedir.

İşte bu durumda sosyal Emniyet hukuku düzenlemeleri bu durumları da göz önüne alarak 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kararlarında bu hususa da yer vermiş durumdadır.

Madde kararı şu formdadır:

“Madde 71 – İştirakçi karı yahut koca eşinden 30 ıslak yahut daha Aka ise ölümünde eşine yarı nispetinde aylık bağlanır. Fakat, evlenme akdi en az 10 Yıl evvel yapılmış yahut çocukları olmuş ise bu indirme yapılmaz.Emekli olduktan sonra evlenenler hakkında dahi tıpkı kararlar uygulanır.”

Hükmün Yorumu:

Bu karar Özellikle ileri yaştaki emeklilerin, vefatları halinde maaşlarının Öbür birine aktarılması için yapılan hülle evlilikler nedeniyle konulan bir karar olarak görünmektedir. Bir manada dul aylığı bağlanması için evli eşler ortasında azami 30 ıslak farkının Kıymetli olması, kimi haksız karların önüne geçilmesi olduğunu söylememiz hakikat olacaktır. Bu kararın iptali için açılan dava da Anayasa Mahkemesince reddedilmiştir. Yani bu karar 2008 yılı Ekim ayından evvelki memurların vefatları halinde dul eşleri hakkında uygulanmaya devam edilmektedir.

Emeklilik olaylarında Fazla Enteresan uygulamalar yaşanabilmektedir. Örneğin, 80 yaşında emekli bir memur kendisinden 30 yahut daha Ufak yaşlarda bir bireyle evlenebilmektedir. Emekli memur vefat edince de, vefat eden memurdan evli eşin dul aylığı alması durumu oluşabilmektedir. Hususun bu üzere durumların önüne geçmek kanısıyla hazırlanmış olduğunu varsayım ediyoruz.

Hükmün uygulanma şekli:

-Memur karı yahut memur kocalar evlendikleri eşlerin yaşı ile kendi yaşları ortasında 30 ıslak yahut daha Çok bir ayrım ise bu memur vefat ederse hayatta olan eşine bağlanacak aylık oranı yarı oranda olur. Yani olağan ıslak farkı Fazla yüksek olmayan durumlarda vefat eden eşin aylığını Meydan dul eşe % 75 oranında aylık bağlanırken, bu türlü ıslak farkının Çok olması durumunda ise % 37,5 oranında aylık bağlanmaktadır.

-Şayet bu türlü Aka ıslak farkı olan evlilikler memurun vefatından en az 10 Yıl evvel yapılmış olması veya bu evlilik sonucunda çocuklarının olması halinde aylık oranı % 75 olur, bir indirim olmaz.

Madde kararının Mevcut olması karşısında ödenecek olan dul aylığı meblağı TL. olarak nedir?

Dul aylığının olağan oranı, ölen şahıstan Dolayı % 75 oranıdır.

Şayet evli bireyler ortasında doğum tarihleri itibariyle 30 ıslak farkı olması halinde, ölen şahıstan Dolayı aylık oranı % 37’5 olacaktır.

Dul aylığı alacak kişi, 30 ıslak farkı Mevcut ise dul aylığını Örnek olarak 1500 TL. alacak iken, alacağı aylık fiyatı 750 TL. ye düşecektir.

Not: 5434 sayılı Kanunun Husus 71 kararı, 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununun yürürlük tarihi öncesi (2008 yılı Ekim ayı başı öncesi) devlet memurluğu hizmetleri bulunanlar hakkında geçerli olduğunu hatırlatmamızda fayda bulunmaktadır.

5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve genel sıhhat Sigortası Kanununun temel hususlarında, birebir biçimde bir karar bulunmamaktadır. Bu durum, “2008 yılı Ekim ayı başından sonra birinci sefer devlet memurluğu hizmetine giren şahısların evliliklerinde 30 ıslak farkının olup olmadığına bakmadan vefat eden eşten Dolayı aylık alınabilir” manasına gelmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir