1416 kanun kapsamında doktora bitirip dönenlere öğretim üyesi takımına atanma hakkı!

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Şurası Başkanlığının aldığı karar sonucunda 1416 sayılı kanun kapsamında doktora eğitimini tamamlayarak dönen bursiyerlerin öğretim görevlisi takımlarına atamaları yapılmaktaydı.

9 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bazı Alacakların Yine Yapılandırılması İle Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun“un 15 inci hususuyla 1416 sayılı Kanuna eklenen düzenleme sonucunda, ilgili kanun kapsamında doktora eğitimi tamamlayıp dönenlerin üniversitelerin atanma kriterlerini taşıması kaydıyla tabip öğretim üyesi takımlarına atanmaları, taşımayanların ise evvelce olduğu üzere öğretim vazifelisi takımlarına atamalarının yapılması karar altına alınmıştır.

7326 SAYILI kanun METNİNDEKİ İLGİLİ MADDE

MADDE 15- 1416 sayılı Kanunun 21 inci unsuruna beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yükseköğretim kurumları ismine Yurt dışına gönderilenlerin tahsillerini izlemek ve kıymetlendirmek üzere ismine tahsil gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından danışman atanır. Yükseköğretim kurumları ismine Yurt dışına gönderilenlerden doktora tahsillerini muvaffakiyetle tamamlayanların, Zarurî hizmet yükümlülüklerini ifa etmek üzere ismine tahsil gördükleri yükseköğretim kurumunun Nakil kriterlerini karşılamaları koşuluyla tabip öğretim üyesi takımlarına, Nakil kriterlerini sağlamamaları halinde ise öğretim vazifelisi takımlarına ataması yapılır.”

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir