4/B’li işçi kurumlar ortasında süreksiz görevlendirilebilir mi?

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Soru: 3 yıldır kontratlı icra katibi olarak vazife yapıyorum. Makine mühendisliği okuyorum. Mezun olduğumda halk iktisadi teşebbüslerinde kontratlı işçi statüsünde süreksiz görevlendirilebilir miyim? Şayet yapılamıyorsa 4B’li olarak hangi kurumlara süreksiz görevlendirme isteyebiliyorum bu bahiste nihayet durum nedir?

Cevap: Kamu işçisinin kurumlar ortasında süreksiz görevlendirilmesine İmkan sağlayan genel manada iki yasal düzenleme bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 657 sayılı Kanunun ek 8. unsuru, Öteki ise 375 sayılı KHK’nin ek 25. hususudur. Bu genel kararlar dışında kendi mevzuatları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM İdari Teşkilatında süreksiz görevlendirme yapılabilmektedir.

657 sayılı Kanunun ek 8. hususu Devlet memurlarının kurumlar ortasında süreksiz müddetli görevlendirmesine yetki verdiği için bu kapsamda 4/B kontratlı işçinin süreksiz görevlendirilmesi Mümkün bulunmamaktadır.

375 sayılı KHK’nin ek 25. unsuru kapsamındaki süreksiz görevlendirme ise iki halde Mümkün olup, birincisi Kuruluş ve kuruluşların buyruğuna yapılan süreksiz görevlendirme, Öteki ise Kuruluş ve kuruluşların takım ve durumlarına yapılan süreksiz görevlendirmedir. Husus metninde, “Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar dış olmak üzere, statülerine bakılmaksızın bir takım yahut duruma dayalı olarak halk Kurum yahut kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle bir yılı geçmemek üzere öbür halk Kurum ve kuruluşlarında süreksiz görevlendirilebilir. Bu mühlet birer Yıl olarak uzatılabilir.

Kamu Kuruluş yahut kuruluşlarının buyruğuna süreksiz görevlendirilenler mali ve toplumsal hak ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu formda görevlendirildikleri müddet boyunca kurumlarından aylıklı müsaadeli sayılırlar.

Kurum yahut kuruluşların takım yahut durumlarına süreksiz görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca takım yahut duruma asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada İmtihan koşulu aranılan takım yahut vazifeler için bu imtihanlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, bütün koşulları bir ortada taşımaları gerekir. Bu formda görevlendirilenler görevlendirildikleri takım yahut konum için öngörülen mali ve toplumsal hak ve yardımlardan emsali işçi üzere faydalandırılır. Bunlar süreksiz görevlendirildikleri mühlet boyunca kurumlarından aylıksız müsaadeli sayılırlar. Bunların Toplumsal Emniyet Kurumu ile alakaları kendi kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin özlük hakları devam eder ve bu müddetler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri ayrıca bir sürece gerek kalmaksızın müddetinde yapılır. Bunların süreksiz görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri müddetler kendi kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması için Gerekli koşullar gizlidir.

Bu hususa nazaran görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Toplamda altı ayı geçen görevlendirmelerde çalışanın muvafakatinin de alınması koşuldur.

Kanunlarda yer Meydan süreksiz görevlendirme kararları gizlidir.

Bu unsur kapsamında görevlendirmeye ait yol ve asıllar Devlet İşçi Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” kararları yer almaktadır.

Yukarıdaki karara dayalı olarak yürürlüğe konulan Kurumlar Ortası Süreksiz Görevlendirme Yönetmeliğininin takım yahut duruma süreksiz görevlendirme yapılmasına ait kararları içeren 6. unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde ise, “Bu husus kapsamında süreksiz görevlendirme yapılabilmesi için görevlendirmenin yapılacağı takım yahut durumun statüsü ile süreksiz görevlendirilecek çalışanın statüsünün tıpkı olması kaidedir. Fakat 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 27 nci unsuruna nazaran kontratlı işçi ve ek 28 inci hususuna nazaran Amel mevzuatına tabi işçi istihdam eden kurumlar farklı statülerdeki işçisi de görevlendirebilir.” denilmektedir.

375 sayılı KHK’nin ek 25. unsuru ve ilgili Yönetmelik kararları çerçevesinde, 4/B kapsamındaki kontratlı işçi mahalli yönetimler dışında, halk iktisadi teşebbüsleri de iç olmak üzere Kurum ve kuruluşların buyruğuna süreksiz görevlendirilebilecek, bu suretle süreksiz görevlendirilenler aylık ve fiyatlarını kendi kurumlarından almaya devam edecek bu süreçte aylıklı müsaadeli sayılacaktır. Fakat Kurum ve kuruluşların takım ve konumlarına süreksiz görevlendirme yapılabilmesi için çalışanın statüsü ile görevlendirmenin yapılacağı takım yahut durumun birebir statüde olması gerektiğinden 4/B kapsamındaki işçi farklı bir kurumda tıpkı statüdeki bir konumda süreksiz görevlendirilebilecek, memur takımına ise süreksiz görevlendilemeyecektir. 4/B kapsamındaki işçinin statü pürüzüne takılmadan takım yahut durumlarında süreksiz görevlendirilebileceği kurumlar ise 375 sayılı KHK’nin ek 27. hususu kapsamında idari hizmet kontratıyla işçi istihdam eden kurumlar (Örneğin; Türkiye Ulusal Ajansı, KOSGEB, PTT, ile tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, TSE) ile ek 28. unsuru kapsamında Amele statüsünde işçi istihdam eden kurumlardır. (Örneğin; Kalkınma Ajansları, Mesleksel Yeterlilik Kurumu, Spor Toto, TÜBİTAK, TÜSEB, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Meydan Başkanlığı)

4/B kapsamındaki kontratlı çalışanın tıpkı statüdeki farklı unvanlı durumlar buyruğuna süreksiz görevlendirilmesi konusunda ise öncelikle kontratlı işçinin unvan değişikliğinin birinci kere hizmete alınma prosedürüne tabi olduğunu, yönetimin takdiri ile unvan değişikliği yapılamayacağını, kurumlar ortasında naklen atanma imkanının olmadığnı, bu işçi için memurlarda olduğu üzere vazifede yükselme yahut unvan değişikliği imtihanı bulunmadığını belirtmek isteriz. Bu konuları ek 25. unsurda yer Meydan . görevlendirileceklerin ilgili mevzuat uyarınca takım yahut konuma asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada İmtihan kaidesi aranılan takım yahut vazifeler için bu imtihanlara girebilme hakkının elde edilmiş olması dahil, bütün koşulları bir ortada taşımaları gerekir.” kararıyla Birlikte ele aldığımızda 4/B kapsamındaki çalışanın birebir statüde farklı bir konum buyruğuna süreksiz görevlendirilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Sonuç olarak 4/B kapsamındaki kontratlı çalışanın ek 27. unsur kapsamında;

1. mahalli yönetimler dış olmak üzere, KİT’ler de iç Kurum ve kuruluşların buyruğuna süreksiz görevlendirilebileceğini, fiyatlarını kendi kurumlarından almaya devam edeceklerini, bu süreçte kurumlarından aylıklı müsaadeli sayılacaklarını,

2. Birebir durum unvanı ile mahalli yönetimler haricindeki farklı kurumların 4/B kapsamındaki durumlarına süreksiz görevlendirilebileceklerini, bu biçimde farklı konum unvanında görevlendirilemeyeceklerini,

3. Devlet memuru istihdam edilmeyen ve idari hizmet kontratı yahut Amel kanunu kararlarına nazaran işçi istihdam eden (375 sayılı KHK m. 27, m.28) kurumların takım ve durumları buyruğuna süreksiz görevlendirilebileceklerini,

4. özel mevzuatlarında düzenleme bulunan TBMM İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı üzere kurumlarda süreksiz görevlendirilebileceklerini,

değerlendirmekteyiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir