Uludağ ıslak Meyve Zerzevat İhracatçıları Birliği işçi alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Uludağ ıslak Meyve Zerzevat İhracatçıları birliği uzman seviyesinde işçi alacaktır.

ULUDAĞ YAŞ MEYVE ZERZEVAT İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (UYMSİB)

UR-GE PROJESİ İŞÇİ İSTİHDAMI DUYURUSU

2010/8 Sayılı Memleketler arası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Bildirim kapsamında yürütülmekte olan “BURSA SİYAHININ BİLİNİRLİĞİNİN FARKLI COĞRAFYALARDA ARTTIRILMASI URGE Projesi’nde makul müddetli hizmet kontratı ile istihdam edilmek üzere uzman seviyesinde bir işçi alınacaktır.

Başvurular genel Sekreterliğimizin uludag@uib.org.tr adresine e-posta ile yapılacaktır.

Genel Nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,

. halk haklarından yoksun bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden Dolayı bir Yıl yahut daha Çok müddetle ya da devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı cürümler, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme kabahatlerinden mahküm olmamak,

. Misyonunu devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

. Daha Evvel çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci hususunun birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle mukavelesi feshedilmiş olmamak,

. Rastgele bir toplumsal Emniyet Kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.

Diğer Şartlar:

. En az 4 yıllık Ziraat Fakültesi mezunu olmak, Tercihen bitki Muhafaza, Bahçe Bitkileri ya da tarım iktisadı kısmı (Türkiye’deki üniversitelerin yahut denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren kısımlarından mezun)

. Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az C seviyesinde yahut ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere nazaran muadili yabancı lisan evrakına sahip,

. Tertip ve Uyum marifeti yüksek,

. Proje idaresi, Kümelenme ve Öbek idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,

. Ofis programlarını uygun derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),

. Yurt içi ve Yurt dışı seyahat pürüzü olmayan,

. İrtibat marifetleri yüksek, sektör/bölge ve Hariç ticaret alanındaki tecrübesi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan işçi alınacak olup, daha Evvel bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen işçi öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşin Tarifi:

  • ihtiyaç Tahlili, eğitim danışmanlık, Yurt dışı pazarlama ve alım heyeti üzere proje faaliyetlerinin hazırlanma sürecine katkı sağlamak ve belirlenen faaliyetlerin muvaffakiyet ile uygulanması için gereken bütün çalışmaları yürütmek,
  • Projede yer Meydan firmaların İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için Yurt dışında ilgili firmalar ve sektörel derneklerle irtibata geçerek pazar geliştirme faaliyetleri yürütmek,
  • Proje kapsamında yer Meydan firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak alınacak hizmet alımı süreçlerini yönetmek, en yeterli hizmetin en Müsait fiyata alınmasını sağlamak,
  • URGE Proje’sinin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,
  • Proje faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili dal dernekleri, üniversite, Kalkınma Ajansları, İhracatçılar Birliği üzere kurumlarla alakalar geliştirmek,
  • Sektörel trend ve gelişmelerini takip etmek,
  • Firmalar ortasında itimat ve işbirliği ortamını yaratacak faaliyetlerde bulunmak,
  • Firmalar ve İşbirliği Kuruluşu ortasında bağlantısı ve uyumu sağlamak,
  • Sanayi – Üniversite – halk Temasını Kurmak

Başvuru sırasında sunulması Gerekli dokümanlar:

Özgeçmiş

Diploma ya da mezuniyet evrakı örneği

1 adet fotoğraf

YDS yahut ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere nazaran muadil kabul edilen yabancı lisan belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıyeten aşağıdaki dokümanlar istenecektir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü

Diploma yahut mezuniyet dokümanının (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik evrakı ile birlikte) aslı ve fotokopisi

YDS yahut ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere nazaran muadil kabul edilen yabancı lisan belgesi

Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak evrak ve referans mektupları

Sağlıkla ilgili olarak misyonunu yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair sıhhat raporu

Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

4 (dört) adet fotoğraf

Daha Evvel URGE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen Kurumdan alınan referans mektubu

Başvuru evraklarınızın en geç 27 Ağustos 2021 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizin uludag@uib.org.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir