MEB yönetici görevlendirme kelamlı sınavıyla ilgili Değerli karar

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Eğitim Sen üyesi bir Muallim ulusal Eğitim Bakanlığınca yayımlanan 2019 yılı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Süreçleri kapsamında 21.04.2019 tarihinde ulusal Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Birinci sefer Yönetici Görevlendirme Yazılı Sınavı’na girmiş ve bu imtihanda 77,50 puan almıştır.

Bu imtihanın akabinde Üye kelamlı imtihana çağrılmış ve Laf konusu imtihanda 58,33 puan almış ve kelamlı İmtihan sonucuna itiraz etmiştir. Lakin bu itiraz reddedilerek İmtihan sonucunda bir yanılgı bulunmadığı bildirilmiştir.

Bunun üzerine Eğitim Sen üyesi ismine n açtığı dava açmış, Erzurum Bölge idare Mahkemesi 1.İdari Dava Dairesi’nin 28.04.2021 gün ve E: 2020/618, K: 20217927 sayılı kararıyla iptal kararı verilmiştir.

Anılan kararda 21.06.2018 gün ve 30455 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliğinin eki olan EK-2 Kelamlı İmtihan Formunun Açıklamalar kısmının 3.maddesinde “Adayın soruya verdiği yanıt ile yetersiz görülenler bakımından yetersiz görülme nedenleri kurul lideri yahut görevlendireceği bir Üye tarafından Kısım C’de belirtilecektir.” denmesine karşın, davacı hakkında düzenlenen formda yetersizlik nedenine ait hiçbir açıklamaya yer verilmemiştir. .

Bu karar yönetici görevlendirmeye ait kelamlı imtihanlar için emsal nitelikte bir karardır. Mahkemenin kararında yer Meydan yönetmelik 2021 yılında yürürlükten kaldırılmış ve yerine ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği yürürlüğe konulmuştur.

Yürürlükte olan 05.02.2021 gün ve 31386 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ulusal Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliğinin eki olan EK-3 Kelamlı İmtihan Formu’nun Açıklamalar kısmının 3.maddesinde de anılan karara destek olan karar yer almaktadır. Eğitim Sen’den yapılan açıklamada “Dolayısıyla bu yılki yönetici görevlendirmeye ait kelamlı İmtihan sonuçlarına yönelik davalar için kullanılabilir.” denildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir