Tarım Kredi Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri 82 işçi alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birliklerine bağlı aşağıda tablolarda belirtilen vilayetlerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Vazifelisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.

Tekirdağ, Balıkesir ve İzmir Bölge Birlikleri Kooperatif Vazifelisi ve Ziraat Mühendisi Alım İlanı

ADAYLARDA ARANAN genel ŞARTLAR

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 3. 03.08.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından Aka olmamak, (03.08.1991 ve daha sonra doğanlar Müracaat edebilirler.)
 4. Erkeklerde askerlikle alakası olmamak yahut tecilli olmak,
 5. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 6. Taksirli kabahatler hariç, ağır mahpus yahut altı ay ya da daha Çok mahpus ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet üzere Çehre kızartıcı yahut Erdem ve haysiyeti kırıcı fiiller, misyonu berbata kullanma, itimadı berbata kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara Nakit aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör hareketlerine katılma ve bu üzere hareketleri tahrik ve teşvik hataları ile kamunun sıhhatine ve halk inancına karşı işlenen cürümlerden biriyle karar giymiş olmamak,
 7. Görevini yapmaya pürüz akli ve vücudu hastalığı bulunmamak,
 8. Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve kuralsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN özel ŞARTLAR

Başvuruda bulunacak adayların aşağıdaki Özel koşulları taşımaları gerekmektedir.

Kooperatif Vazifelisi takımına başvuracak adayların;

 • ÖSYM tarafından yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) imtihanının KPSS-P3 puan çeşidinden en az 60 puan almış olması,
 • Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler

  (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.)

  ile bunlara denkliği Yükseköğretim Konseyi (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt içindeki yahut Yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olması,

  (Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik dokümanlarını tarayarak müracaatları sırasında müracaat ekranındaki ilgili kısma eklemeleri gerekmektedir.)

 • Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; müracaatta bulunacak adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli ve Tekirdağ) hudutları içerisinde, müracaat tarihi itibariyle nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,

  (Bu kaidesi taşıyan adayların müracaatları ilan tarihi itibariyle nihayet ikamet ettiği vilayetten alınır. Örneğin, 3 Yıl boyunca Edirne’de ikamet eden fakat nihayet 2 aydır Tekirdağ’da ikameti bulunan adayın başvurusu Tekirdağ vilayetinden kabul edilecektir.)

 • Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; müracaatta bulunacak adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Balıkesir, Çanakkale (Anadolu) ve Bursa) sonları içerisinde, müracaat tarihi itibariyle nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,

  (Bu kuralı taşıyan adayların müracaatları ilan tarihi itibariyle nihayet ikamet ettiği vilayetten alınır. Örneğin, 3 Yıl boyunca Bursa’da ikamet eden fakat nihayet 2 aydır Balıkesir’de ikameti bulunan adayın başvurusu Balıkesir vilayetinden kabul edilecektir.)

 • İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; müracaatta bulunacak adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla ) sonları içerisinde, müracaat tarihi itibariyle nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,

  (Bu kuralı taşıyan adayların müracaatları ilan tarihi itibariyle nihayet ikamet ettiği vilayetten alınır. Örneğin, 3 Yıl boyunca Muğla’da ikamet eden lakin nihayet 2 aydır İzmir’de ikameti bulunan adayın başvurusu İzmir vilayetinden kabul edilecektir.)

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinin rastgele birinin ikametgahı üzerinden müracaatta bulunması halinde, anne, baba yahut eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini müracaat ekranında yer Meydan yönergeye Müsait olacak halde yüklemeleri Ehemmiyet arz etmektedir.)

Gerekmektedir.

Kooperatif Vazifelisi müracaatlarında, adayın ibraz ettiği ikametgah adresi, müracaat ili olarak değerlendirilecektir. İbraz ettiği ikametgah dokümanındaki, nihayet ikamet edilen Vilayet dışından yapılan müracaat geçersiz sayılacaktır.

Kooperatif Vazifelisi kategorisinden müracaatta bulunan adaylar için KPSS’de yüksek puan almaları işe başlatılmalarda Biricik başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve aldatıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan Dolayı bir hak argüman edemeyeceklerdir.

Ziraat Mühendisi takımına başvuracak adayların;

 • Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanlarında “Ziraat Mühendisi” unvanına sahip olduklarına dair ibarenin bulunması,
 • Bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Evrakının olması

  (Bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Evrakı olmayanlar müracaat yapamayacaktır)

  ,

 • Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli ve Tekirdağ) sonları içerisinde, müracaat tarihi itibariyle nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,
 • Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın yahut ailesinin (adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Balıkesir, Çanakkale (Anadolu) ve Bursa) sonları içerisinde, müracaat tarihi itibariyle nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,
 • İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için; Adayın yahut ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinden rastgele biri) Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla) sonları içerisinde, müracaat tarihi itibariyle nihayet 6 aydır ikamet ediyor olması,

(Başvuruda bulunacak adayın anne, baba yahut eşinin rastgele birinin ikametgahı üzerinden müracaatta bulunması halinde, anne, baba yahut eşin teyidi, yükleyecekleri vukuatlı nüfus kayıt örneğinden yapılacak olup, nüfus kayıt örneğini müracaat ekranında yer Meydan yönergeye Müsait olacak formda yüklemeleri Ehemmiyet arz etmektedir.)

Gerekmektedir.

Adayların bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Dokümanını tarayarak müracaatları sırasında müracaat ekranındaki ilgili kısma eklemeleri gerekmektedir.

Tekirdağ Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi müracaatları; Tekirdağ Bölge Birliği genelinde pahalandırılacak olup, bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Evrakına sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Çanakkale (Avrupa), Edirne, İstanbul (Avrupa), Kırklareli ve Tekirdağ) rastgele birinde ikamet kaidesini taşıyan adaylar müracaat yapabilirler.

Balıkesir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi müracaatları; Balıkesir Bölge Birliği genelinde pahalandırılacak olup, bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Dokümanına sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Balıkesir, Çanakkale (Anadolu) ve Bursa ) rastgele birinde ikamet koşulunu taşıyan adaylar müracaat yapabilirler.

İzmir Bölge Birliğine bağlı kooperatifler için Ziraat Mühendisi müracaatları; İzmir Bölge Birliği genelinde pahalandırılacak olup, bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Evrakına sahip olan ve Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin (Aydın, Denizli, İzmir, Manisa ve Muğla) rastgele birinde ikamet koşulunu taşıyan adaylar müracaat yapabilirler.

Ayrıca, Ziraat Mühendisi kategorisinden müracaatta bulunan adayların, bitki Müdafaa Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Dokümanına sahip olmaları ve doküman puanlarının yüksek olması, işe başlatılmalarda Biricik başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış ve aldatıcı beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılmayan adaylar bu durumdan Dolayı bir hak argüman edemeyeceklerdir.

ORTAK VE İŞÇİ ÇOCUKLARINA AİT KONTENJAN

İl bazında alınacak işçi sayısının % 20’si oranında (Lisans kategorisi Vilayet bazında başka ayrı değerlendirilecek) ortak ve işçi (eski işçi dahil) çocuklarına kontenjan tanınacaktır. Bu kontenjan kapsamındaki adaylar KPSS / bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Evrakı puan çeşidine nazaran yapılacak genel kontenjan sıralamasına tabi olmaksızın, kendi ortalarında ilgili puan (KPSS / bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Belgesi) çeşidi ile sıralamaya tabi tutulacaklardır.

Mülakata, işe alınacak işçi sayısının 5 katına kadar Namzet çağrılacak olup, İşçi ve Ortak Çocuklarının İstihdamına Ait Yöntem ve Temeller yeterince; İşçi ve Ortak çocuğu kontenjanından yararlanabilmesi için çalışanın Misyondan Çıkarma cezası almamış olması, ortağın ise kooperatife en az altı aylık iştirakinin bulunması, (Başvuru tarihi itibariyle) kooperatifle olan münasebetlerinin aktif olması ve kooperatife olan borçlarından Dolayı hakkında icra takibinin bulunmaması (erteleme yahut yapılandırma üzere haller hariç) gerekir.

Tarım Kredi Kooperatifleri, tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birlikleri ve Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Yönetim Konseyi Üyeleri ve Denetçilerinin, eş ve ikinci derece iç kan ve sıhri hısımları ile ilgili olarak, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 6215 sayılı “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un “Yönetim Heyeti Üyeleri ve Denetçilerin eş ve hısımlarının bağdaşmayan görevleri” başlıklı 18.maddesi ile değişik ek UNSUR 3 unsuruna istinaden; Kurumumuzca yayınlanan 19.07.2011 tarih ve 1608 nolu Genelge ve ekinde bulunan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Yönetim Şurası Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Misyonlarına Ait Tebliğ” e nazaran süreç yapılacaktır.

Şöyle ki; Ünite Kooperatifin Yönetim Konseyi Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece iç kan ve kayın hısımları tıpkı Kooperatifte işe başlatılamazlar.

Bölge Birliğinin Yönetim Şurası Üyeleri ve Denetçilerinin eş ve ikinci derece iç kan ve kayın hısımları tıpkı Bölge Birliğine bağlı Kooperatifler için,

Merkez Birliği Yönetim Konseyi Üyeleri ile Denetçilerinin eş ve ikinci derece iç kan ve kayın hısımları, Türkiye genelindeki bütün Kooperatifler için,

Müracaatta bulunamazlar, müracaatta bulunsalar bile işe başlatılamazlar.

BAŞVURU BİÇİMİ VE SÜRESİ

02.09.2021 tarihinde başlayacak olan müracaatlar web sayfamızdan yapılacak olup, nihayet müracaat 13.09.2021 günü saat 18.00’a kadardır.

Başvurular 13.09.2021 tarihi mesai saati (18.00) sonunda sona ereceğinden, adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek yahut oluşabilecek öbür aksaklıkları göz önüne alarak, müracaatlarını nihayet güne bırakmamaları gerekmektedir.

Adaylar müracaatları esnasında, etkin olarak kullandıkları geçerli bir e-posta adresi ekleyeceklerdir. Müracaatlar tamamlandığında giriş yapılan e-posta adresine müracaatın tamamlandığına dair e-posta gönderilecektir. Adaylar tamamlanan müracaatlarında değişiklik yapmak istediklerinde, gönderilen e-posta da ki link üzerinden yapacaklardır.

(Başvuru bitiş tarihi olan 13.09.2021 mesai saati bitiminden (18:00) sonra değişiklik yapamayacaklardır.)

Bu sebeple müracaat yapacak adayın e-posta adresinin gerçek ve eksiksiz olması Ehemmiyet arz etmektedir.

Elektronik ortamda alınan evrak ve beyanlar Kurumumuz tarafından talep edilmesi halinde Namzet tarafından fiziki olarak ibraz edilecektir.

Başvurusu kabul edilip, mülakata katılabilecek adaylardan, gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları/sınavları geçersiz sayılarak, atamaları yapılmayacak ve Şayet atamaları yapılmış ise iptal edilecektir. Bu durumda olan işçi hiçbir hak talep edemeyecek olup, haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulabilecektir.

Adaylar, müracaatlarını elektronik ortamda yapacağından, genel Müdürlüğümüz yahut Bölge Birliklerimize şahsen, posta ya da e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

Ortak ve işçi (eski işçi dahil) çocuklarının % 20’lik kontenjana tabi olabilmeleri için, elektronik ortamda Personel/Ortak Çocukları alanından müracaatlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru esnasında Namzet tarafından;

 1. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

  “Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği”,

 2. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

  “Yükseköğretim Mezun Belgesi”

  ,

 3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek kendisinin

  “Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporu”

(Adayın üstte bahsedilen 6 aylık ikametgah kuralının teyidi; ibraz edeceği e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer Meydan “Tescil Tarihi” kısmından yapılacaktır. Bu nedenle e-devlet Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer Meydan “Tescil Tarihi” kısmında yapılan değişiklik, bu ilanın yayınlandığı tarih olan 02.09.2021 itibariyle dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca, adayın Tarihçeli Yerleşim Yeri Bilgileri Raporunda yer Meydan “Tescil Tarihi” dikkate alınarak, müracaat tarihi itibariyle 6 aylık ikametgah koşulunu taşıması gerekmektedir.)

 1. Kooperatif Vazifelisi istihdamına başvuran adaylar için, 2020 yılına ilişkin KPSS Sonuç Evrakını, (sonuç evrakı üzerinde Denetim kodunun bulunması zorunludur)
 2. Ziraat Mühendisi adaylar için bitki Müdafaa Eserleri Bayi yahut Toptancı Müsaade Dokümanını yahut bu belgeyi almaya hak kazandığını gösterir belgeyi

  (Belge Sonuç kısmında “BAŞARILI” yazmayan evraklar dikkate alınmayacak),

 3. E-Devlet sisteminden (barkotlu) temin edilecek

  Adli sicil kayıt belgesi”

  , (Kurum çeşidi “Resmi”, evrakın neden verileceği “Diğer” , evrakın nereye verileceği “Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri” olarak doldurulacaktır.)

 4. Fakülte denklik dokümanı (YÖK ya da Yetkili Makamlar tarafından Onaylı)

Eklenecektir.

Kurumumuza bugüne kadar bu takımlar için yapılmış olan Amel talepleri dikkate alınmayacak olup, yeni müracaat yapılması gerekmektedir.

MÜLAKATA DAVET VE DEĞERLENDİRME

Kooperatif Vazifelisi takımından başvuran adaylar, ikamet ettikleri Vilayet hudutları içerisinde, elektronik ortamda beyan ettikleri (Lisans mezunu adaylar için 2020 yılı KPSS (Lisans) imtihanının KPSS P3 puan tipinden en az 60 puan alanlar müracaatta bulunabilir) KPSS puanları doğrultusunda en yüksek olandan başlanarak sıralanacak olup, her Vilayet için tespit edilen gereksinimin 5 katı Namzet mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda tıpkı puana sahip aniden Çok adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Ziraat Mühendisi kategorisinden müracaatta bulunan adaylar

(Bitki Muhafaza Eserleri Bayi yahut Toptancı müsaade Evrakına sahip olanlar)

, Tekirdağ/Balıkesir/İzmir Bölge Birliğine bağlı vilayetlerin tümünde ikamet edenler, ilin bağlı bulunduğu Bölge Birliği kontenjanına müracaatta bulunabileceklerdir. doküman puanları doğrultusunda en yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılacak olup, Tekirdağ/Balıkesir/İzmir Bölge Birliğine toplamda tespit edilen gereksinimin 5 sert Namzet

(her bölge için farklı ayrı kıymetlendirilerek hesaplanacak)

mülakata çağrılacaktır. Sıralamada en sonda birebir puana sahip birdenbire Çok adayın olması halinde, bu puana sahip adayların tümü mülakata çağrılacaktır.

Mülakata çağrılacak adayların listesi ve istenecek evraklar ile diğer konular www.tarimkredi.org.tr adresinden yayınlanarak ilan edilecektir. İlan, bildiri niteliğinde olup, Mülakata katılmaya hak kazanan adayların adreslerine ayrıyeten yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Mülakat sonucunda başarılı olanlar, www.tarimkredi.org.tr adresinden ilan edilecek olup Gerekli açıklamalar ilan metninde yer alacaktır.

Mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan 50-TL İmtihan fiyatı alınacaktır. Adaylara İmtihan fiyatının yatırılacağı banka şubesi ve hesap numarası bilahare bildirilecektir.

İşe başlatılacaklardan, 3 (üç) Yıl müddet ile çalışacaklarına ve bu müddetten Evvel haklı bir Sebep olmaksızın istifaen işten ayrılmaları halinde nihayet brüt fiyatın 5 (beş) sert meblağında cezai kuralı nakden ve defaten ödeyeceklerine dair taahhütname alınacaktır.

İrtibat Adresi:

Türkiye tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği genel Müdürlüğü :

Yukarı Bahçelievler Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No: 7 Çankaya / ANKARA

Telefon : 0 312 216 40 00 – 0 312 216 43 04 – 07 – 08 – 26 – 37

Kooperatif Vazifelisi ve Ziraat Mühendisi müracaat Formları için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir