Kültür ve Turizm Bakanlığı naklen 40 kontrolör/başkontrolör alacak

Genel Kas 04, 2022 Yorum Yok

28 Temmuz 2021 tarihli ve 31551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı Turizm Teşvik Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununun 2634 sayılı Kanuna eklenen Süreksiz 15 inci hususu kararı uyarınca naklen kontrolör/başkontrolör alımı yapılacaktır.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN

(Personel genel Müdürlüğü)

NAKLEN KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR ALIMI DUYURUSU

A) müracaat Kaideleri:

1) Kanun hususunun yürürlüğe girdiği 28/07/2021 tarihi itibariyle, genel bütçe ve Özel bütçe kapsamındaki halk yönetimlerinde mesleğe Özel Karşılaşma imtihanına tabi tutulmak suretiyle girilen ve muhakkak bir yetişme programı sonrası yeterlik imtihanına tabi tutularak müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör takımlarında yardımcılık yahut stajyerlikte geçen müddetler iç en az beş Yıl vazife yapmış olanlar ile tıpkı müddette vazife yapmış olmak kaydıyla daha Evvel bu unvanları ihraz etmiş olanlar.

2) En Çok 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacaktır. Kâfi müracaatın olmaması yahut kelamlı imtihanda başarılı olan sayısının az olması durumunda, yalnızca başarılı olanların naklen alım süreçlerine başlanacaktır. Boş kalan takımlara ise 31/12/2021 tarihine kadar tekrar müracaat ve İmtihan tarzıyla takım durumuna nazaran naklen alım yapılabilir.

B) müracaat Hali, müracaat Evrakları, Yeri, Vakti, İmtihan ve öbür Konular:

1) müracaat Biçimi, Yeri ve Vakti:

Başvurular, 06 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayıp 10 Eylül 2021 Cuma tarihi mesai bitimine kadar, Bakanlığımız İşçi genel Müdürlüğü hizmet binasında Eğitim, Yetenek ve Meslek İdaresi Daire Başkanlığına (Çiğdem Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 Yüzüncüyıl/Ankara) şahsen yapılacaktır. Yalnızca müracaat tarihleri ortasında yapılan müracaatlar geçerli olup, ilanda belirtilen kurallara Müsait olmayan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

10 Eylül 2021 Cuma günü mesai bitim saatinden sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

2) müracaat Dokümanları:

Adayların aşağıdaki evrakları eksiksiz olarak teslim etmeleri zaruridir. Gerçeğe ters beyanda bulunduğu anlaşılanlar bütün haklarını kaybederler ve haklarında süreç yapılmak üzere yetkili mercilere cürüm duyurusunda bulunulur.

a) müracaat formu, müracaat formu örneği için tıklayınız.

b) Kuramlarınca onaylı, yardımcılık/stajyerlik, denetçilik, müfettişlik, kontrolörlük müddetlerini, derece ve kademelerini ve hizmette geçen öbür mühletleri gösterir hizmet dokümanı,

c) Varsa Yabancı lisan bilgilerini gösterir evraklar, aldıkları muvaffakiyet dokümanları, mükafatlar ve cezalara dair Kuruluş yetkilileri tarafından imzalı doküman,

d) 4.5 x 6 ebadında iki adet vesikalık fotoğraf (Biri müracaat Formunda olacaktır.),

3) İmtihan:

a) Naklen müracaat kaidelerini taşıyan ve eksiksiz doküman ile başvuran adayların kelamlı İmtihan tarihleri ve yeri Bakanlığımızın (https://www.ktb.gov.tr) ile genel Müdürlüğümüz (https://personel.ktb.gov.tr) internet adresi üzerinden duyurulacak olup, ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

b) Kelamlı imtihanda, adaylara;

A) MEVZUAT: (70 Puan)

1) 5018 sayılı halk Mali İdaresi ve Denetim Kanunu,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

3) 4483 sayılı Memurlar ve öteki halk Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun,

4) 3628 sayılı Mal Bildiriminde bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Uğraş Kanunu,

5) 4721 sayılı Türk uygar Kanunu,

6) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

7) 2577 sayılı İdari Yargılama Tarzı Kanunu,

8) 3194 sayılı bayındır Kanunu,

9) 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu,

10) 6326 sayılı Turist Rehberliği Uğraş Kanunu,

11) 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu,

B) genel Yetenek ve genel kültür,(20 Puan)

C) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, Anlatım yeteneği ve muhakeme gücü, (2,5 Puan)

D) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu, (2,5 Puan)

E) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (2,5 Puan)

F) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı inandırıcılığı, (2,5 Puan) istikametlerinden İmtihan kurulunca kıymetlendirilir.

c) Kelamlı imtihanda adaylara, İmtihan heyeti üyelerinin her biri tarafından Çehre tam puan üzerinden puan verilir. Verilen bu puanların ortalaması kelamlı İmtihan puanını teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için ortalama puanın en az 70 olması kaidedir.

d) En yüksek puandan başlamak suretiyle sıralama yapılır. Puan sıralamasına nazaran yeteri kadar yedek belirlenebilir. Kontenjan ve takım dahilinde başarılı olanlara durum yazılı olarak bildirilir.

4) Diğer Konular:

Yardımcılık yahut stajyerlik takımlarında geçirilen müddetler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Stajyer Kontrolör takımlarında; müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör unvanlı takımlarda geçirdikleri mühletler Kültür ve Turizm Bakanlığı Kontrolör takımlarında geçirilmiş sayılır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir