Milli saraylar idaresi başkanlığı 92 kadro ihdas edildi

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 09, 2022 Yorum Yok

MİLLİ SARAYLAR YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 113

MADDE 1- 12 sayılı ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü unsurunun birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş, sonraki bent buna nazaran teselsül ettirilmiş ve tıpkı hususa aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“e) Başkanlığın çalışma alanına ait olarak enstitüler ve eğitim merkezleri kurmak.”

“(4) Başkanlık, bünyesindeki saray, köşk, kasır ve müzelerin bulunduğu yerleşimlerin ulusal Saraylar ilim ve Kıymetlendirme Şurasının Müsait göreceği alanlarında arkeolojik hafriyat yapabilir yahut yaptırabilir.”

MADDE 2- 12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci hususunun birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“e) Kurulan enstitü ve eğitim merkezleri ile ilgili süreçleri yürütmek.”

MADDE 3-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 8 inci hususunun birinci fıkrasının (b) bendine “röleve, onarım ve restitüsyon projelerini hazırlamak ve yürütmek;” ibaresinden sonra gelmek üzere “restorasyonu yapılan tarihi yerlerin elektrik ve mekanik proje ve uygulamasını yürütmek;” ibaresi eklenmiş, (c) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiş ve sonraki bent buna nazaran teselsül ettirilmiştir.

“ç) Başkanlığın envanterindeki yerlerden ulusal Saraylar ilim ve Kıymetlendirme Heyetinin Müsait gördüğü alanlarda; Menkul ve taşınmaz kültür ve Tabiat varlıklarım meydana çıkarmak üzere araştırma, sondaj ve hafriyat yapmak yahut yaptırmak.”

MADDE 4-12 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 18 inci hususuna aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(3) ulusal Saraylar Müşaviri, mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile öteki özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 30 uncu hususu uyarınca Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İstatistik Müşavirine denktir.

(4) Köşk ve Kasır Amiri, mali ve toplumsal hak ve yardımlar ile öbür özlük hakları bakımından 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin ek 30 uncu hususu uyarınca Müdür Yardımcısına denktir.”

MADDE 5- Ekli listede yer Meydan takımlar ihdas edilerek 2 sayılı genel Takım ve Yöntemi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin ulusal Saraylar Yönetimi Başkanlığı kısmına eklenmiştir.

MADDE 6- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

8 Kasım 2022

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir