Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Resmi Gazete’de Yayımlandı

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 09, 2022 Yorum Yok

CUMHURBAŞKANI

MAL MEMURLARININ KAYYIMLIĞI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 15/4/2009 tarihli ve 2009/14954 sayılı Bakanlar Şurası Kararı ile yürürlüğe konulan Mal Memurlarının Kayyımlığı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (a), (d) ve (f) bentleri aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“a) Bakanlık: Etraf, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını,”

“d) Kayyımlık ofisi: Kayyımlık süreçlerini yürütmek üzere direkt etraf, şehircilik ve iklim değişikliği Vilayet müdürüne bağlı olarak kurulan ulusal emlak dairesi başkanlığı, ulusal emlak müdürlüğü yahut ulusal emlak şefliğinde vazifeli memurlardan oluşturulan büroyu,”

“f) Mahallin en Aka mal memuru: Her ilin merkez ve ilçeleri için etraf, şehircilik ve iklim değişikliği Vilayet müdürünü,”

MADDE 2- Birebir Yönetmeliğin 9 uncu unsurunun birinci fıkrasının (ç) bendinde yer Meydan “defterdarlık muhasebe” ibaresi “Bakanlık müfettişlerine ve ulusal emlak” formunda ve dördüncü fıkrasında yer Meydan “Bakanlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” halinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Tıpkı Yönetmeliğin 16 ncı unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “Bakanlıkça” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Tıpkı Yönetmeliğin 17 nci unsurunun birinci fıkrasının (c) bendinde yer Meydan “defterdarlık birimleri” ibaresi “milli emlak” formunda değiştirilmiştir.

MADDE 5- Birebir Yönetmeliğin 18 inci unsurunun birinci fıkrasında yer Meydan “defterdar yardımcısına, yahut kayyımlık ofisi görevlilerine” ibaresi “milli emlak dairesi liderine, ulusal emlak/emlak müdürüne, ilçelerde ulusal emlak müdürüne yahut ulusal emlak müdür yardımcısına” biçiminde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Birebir Yönetmeliğin 21 inci hususunun birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“c) Kayyım tarafından yetki devredilen yahut görevlendirilen;

1) ulusal emlak dairesi lideri için yüzde yüzünü,

2) ulusal emlak/emlak müdürleri ve kayyımlık ofisi kurulan vilayetlerde ofis(yazıhane) lideri için yüzde yetmişbeşini,

3) ulusal emlak/emlak müdür yardımcıları için yüzde altmışbeşini,

4) öbür ulusal emlak vazifelileri için yüzde altmışını,”

MADDE 7- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- Bu Yönetmelik kararlarını Cumhurbaşkanı yürütür.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir