Lise mezunu teknisyenin, iki yıllık üniversiteyi bitirmesi halinde maaşı artar mı?

Kiralık Evler Kas 04, 2022 Yorum Yok

Milli Eğitim Bakanlığında Teknisyen olarak çalışmaktayım. Liseden elektronik kısmından mezunum. Şu anda bilgisayar programcılığı okuyorum. Mezun olunca maaşım artar mı? özel hizmet tazminatı değişir mi? Yani tekniker maaşı mı alırım?

Kamu çalışanının mali haklarının belirlenmesinde kural olarak işçinin işgal ettiği takım yahut durum unvanı temel alınmaktadır. Artırım ve tazminatlar, ek gösterge, ek ödeme, makam tazminatı takım unvanına nazaran belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini teknik hizmetler sınıfı ile sıhhat ve Yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında vazife yapan çalışanın artırım ve tazminatları oluşturmaktadır.

10 Nisan 2021 tarihli ve 31450 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3809 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara ait 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Şurası Kararının 2021 yılında da uygulanmasına karar verilmiştir.

17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Şurası Kararı eki Kararın 4/e hususunda,”Kurumların teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarına ilişkin takımlarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirenlere, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar dış olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) temel alınarak artırım ve tazminat ödenir. Kadroları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir takıma atanılamayacak rastgele bir üst tahsili bitirenlere ise bitirdikleri üst tahsilden Dolayı artırım ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

Söz konusu kararnamenin uygulama asıllarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu genel Bildirisinin uygulamaya ait ortak açıklamalar başlıklı E kısmının 3. hususunda ise; “Kararın 4 üncü hususunun birinci fıkrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, takımları teknik ye sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunan çalışandan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirerek, diploma yahut çıkış dokümanlarını kurumlarına ibraz edenlere, intibak süreçlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, evrakların kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar dış olmak üzere bitirilen tıpkı sınıfla ilgili mesleksel üst tahsilin karşılığı olan artırım ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıyeten Yıl içinde Denetim süreci yapılmayacaktır. kararı yer almaktadır.

Yukarıdaki kararlar çerçevesinde, teknisyen takımında bulunan ve üst tahsilden mezun olarak tekniker unvanını ihraz eden işçi tekniker takımına atanmasa bile diplomasını kurumuna ibrazını takip eden aybaşından itibaren 2006/10344 sayılı Karara ekli I sayılı Cetvelin (B) Teknik Hizmetler kısmının 5. sırasındaki artırım puanlarından, Yeniden tıpkı Karara ekli II sayılı Cetvelin (E) Teknik Hizmetler kısmının 2. sırasındaki tazminat oranlarından yararlanacaktır.

Ancak ek ödeme bakımından bu uygulama geçerli olmayıp ilgili, 375 sayılı KHK’ye ekli I sayılı cetvelde teknisyen unvanı için belirlenen ek ödeme oranından yararlanacaktır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir