Akademisyen emeklilikte hangi ek gösterge üzerinden emekli olur?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 04, 2022 Yorum Yok

Merhaba, Dr Öğr.Üyesi Takımında olan fakat doçentlik unvanını Meydan fakat doçentlik takımına atanamayan ve maaşını da doçentlik unvanı gereği 4800 ek gösterge üzerinden Meydan bir akademisyen takımına nazaran mi (Dr. Öğr. Üyesi ek göstergesi 3600) yoksa maaşını aldığı 4800 ek gösterge üzerinde mi emekli olur?

Akademik takıma atanmayan şahıs yalnızca unvana bağlı olarak emeklilikte ek gösterge ve makam tazminatından yararlanır mı?

Emeklilikte Aka değeri olan ek gösterge ve makam tazminatından yararlanılması kesinlikle vazifenin takımını işgal etmekle Mümkün olmaktadır.

2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanununun 5 inci ve ek 2 nci unsurunda yer Meydan kararlar mucibince üniversite öğretim elemanlarının emekli aylıklarının hesabında bu Kanunla belirlenmiş olan ek gösterge ve makam tazminatı göstergeleri uygulanmaktadır.

Ayrıca bu Kanunun 20 nci unsurunda , bu Kanunda karar bulunmayan hallerde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kararlarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Öğretim elemanlarının misyona atanma, unvan alma ve misyonda iken ek gösterge alınmasını sağlayan kararlar de 2547 ve 2914 sayılı kanunlarda yer almıştır. Bu kararlara nazaran öğretim elemanlarının atanma, unvan alma, toplumsal haklar, ödenek, ek ders fiyatı, aylık ve ek gösterge, intibak vb. üzere misyon aylıklarına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır.

Emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için takıma atanma kuralı Mevcut mıdır?

Önemli olan bir konu da, emeklilikte ek gösterge sayılarından yararlanmanın kesinlikle takımın işgal edilmesine bağlı olduğuna dair Danıştay İçtihat Birleştirme Konseyi Kararının bulunmasıdır. Karar, 07.12.2007 tarihli ve temel Numarası 2005-2, Karar Numarası 2007-1 olan Karar, 25/03/2008 tarihli ve 26827 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Kararda şu tabirlere yer verilmiştir;;Devlet memurlarının fiilen vazife yapmakta oldukları takım unvanları için ek gösterge öngörülmesi halinde bundan yararlanacakları, takım unvanında rastgele bir değişiklik olmadığı sürece mezuniyet diplomasında yer Meydan unvan, Öbür bir anlatımla Tahsil durumu dikkate alınarak ek gösterge uygulamasından yararlanamayacakları oluşturmaktadır.

Sonuç olarak, açıklamalarımız bağlamında var Danıştay kararının varlığı karşısında, yalnızca Doçentlik unvanına haiz olmanın emeklilikte doçentler için öngörülen ek göstergenin uygulanmasının Mümkün olmayacağını, emeklilikte ek göstergeden yararlanmak için doçent takımına atanmış olması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Aynı formda, makam tazminatı ödemesinin de kesinlikle takımın taşınması ve makam tazminatına müstahak olma şartlarını yerine getirilmesi kuralıyla yararlanabileceğini, bunda da yalnızca unvana bağlı olarak ödemenin yapılması Muhtemel değildir.

Ayrı bir kıymetlendirme yapılabilir mi?

2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu Husus 5 kararında; “Üniversite öğretim elamanlarının aylıklarının hesaplanmasında, Devlet memurlarının aylıklarına temel olan gösterge tablosu ve katsayı dikkate alınır. Aylıkların hesabında ayrıyeten, bu Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde unvan ve derecelere nazaran belirlenen ek gösterge sayıları dikkate alınır.” kararı bulunmaktadır.

Yine, mali ve toplumsal hakların ödenmesine yönelik mahkeme kararları da mevcuttur. Laf konusu kararlar için;

https://www.memurlar.net/haber/880626/docentlik-unvani-alan-ogretim-uyesinin-mali-haklarina-iliskin-mahkeme-karar.html

https://www.memurlar.net/haber/953862/kdk-dan-docentlik-unvani-alanlarin-mali-haklari-hakkinda-onemli-karar.html

https://www.memurlar.net/haber/720812/danistay-docentlerin-mali-haklarini-tek-tek-acikladi.html

https://www.kbb.org.tr/haber/danistaydan-docentlik-unvani-alipatanamayanl-8309

adreslerimiz ziyaret edilebilir.

Söz konusu kararlar, yalnızca vazifede iken alınacak ödemelerle ilgili verilmiş kararlar olmakla birlikte, üstte belirttiğimiz 2914 sayılı kanun 5 inci hususunda yer Meydan kararda aylık ödemelerinde ek gösterge sayılarının uygulanmasını gerektiriyorsa, bu durumda da SGK kesintilerinin de bu ek göstergelerden alınmasını gerektirdiğini, ayrıyeten Özel kanunların her Vakit için genel kanunlardan öncelikli olduğunu, hasebiyle bu biçimde yapılacak bir yorumla ve var mahkeme kararları da dikkate alınarak öğretim elemanları için unvana bağlı uygulanmakta olan ek gösterge sayısının emeklilikte de uygulanabileceğini, kıymetlendirebiliriz.

Ancak, takıma atanmadan unvana bağlı olarak ödeme yapılmasına yönelik olarak mahkeme kararlarının vazifede iken mali taraftan incelenerek verilen kararların olduğu ve genel bir karar olmadığını, yani emeklilikte de uygulanmasını sağlayacak bir karar olmadığını da değerlendirmekteyiz. Çünkü bu kararlarda ek göstergenin unvana bağlı olarak vazife maaşlarının ödenebileceğini, makam tazminatı açısından ise takıma atanma kuralının aranması gerektiği belirtilmekte, Halbuki emeklilikte bu ayrımın ise yapılmaması gerektiğini, bu nedenle de Laf konusu kararların misyonda iken misyon maaşlarıyla ilgili bir karar olabileceğini de söyleyebiliriz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir