Kontratlı işçinin yıllık müsaade hakkının belirlenmesinde askerlik müddeti dikkate alınır mı?

Kiralık Evler Kas 03, 2022 Yorum Yok

Soru: Merhabalar ben 2020/7 tarım ve Orman Bakanlığı atamasında 4/B kontratlı olarak atandım. Askerliğimi de 1 Yıl asteğmen olarak yaptım. İşçi bilgi sistemine girdiğimde 1 Yıl hizmet görünüyor ve 20 gün yıllık müsaade hakkım otomatik çıktı Ama bu müsaade yalnızca takımlı atanmış olanlara verildiği söylendi ve işçi işleri tarafından elle silindi. Artık benim müsaade hakkım Mevcut mı yok mu kimi ilçelerde otomatik çıkan bu müsaadesi kullandırıyorlar lakin benimki silindi ne yapmam lazım?

Cevap: Sözleşmeli işçinin çalışma şartları 657 sayılı Kanunun 4/B hususu ile bu hususa dayalı olarak, ek ve değişikliklerle Birlikte 1978 yılından bu yana uygulanmakta olan Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller ile düzenlenmiştir.

Esasların 9. unsurunda, “217 sayılı Devlet İşçi Başkanlığı kurum ve Misyonları Hakkında kanun Kararında Kararnamenin 2 nci unsurunda belirtilen kurumlarda geçen hizmet süresi, bir yıldan on yıla kadar olan işçiye yirmi gün, on yıldan Çok olanlara otuz gün fiyatlı yıllık müsaade verilir.” kararı yer almaktadır.

703 sayılı kanun Kararında Kararname 217 sayılı KHK’yi yürürlükten kaldırmış olsa da 375 sayılı kanun Kararında Kararnamenin süreksiz 30. hususunda mevzuatta yapılan atıflar bakımından 217 sayılı KHK’nin 2. unsurunun uygulanmasına devam olunacağı karara bağlanmıştır.

Mülga 217 sayılı KHK’nin 2. Unsurunda ise, Bu kanun Kararında Kararname kapsamına giren halk Kuruluş ve kuruluşları şunlardır:
a) genel bütçeye iç dairelerle, katma bütçeli yönetimler ve bunlara bağlı kuruluşlar,
b) Vilayet özel Yönetimleri ve belediyeler, bunların birlikleri ve bunlara bağlı iktisadi kurumlar, işletmeler,
c) İktisadi devlet teşekkülleri, halk iktisadi kuruluşları ve bunların kurumları, bağlı iştirakleri ve iştirakleri,
d) halk kurumu niteliğindeki Uğraş kuruluşları dışında kalan ve halk fonu kullanan, Özel kanunlarla yahut bunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulan halk kuruluşları ve bu nitelikteki bankalar ve bunların en az sermayesinin yarısından fazlasına iştirak suretiyle kurdukları kuruluş, iştirak ve iştirakler,
e) Döner sermayeli kuruluşlar ile Özel kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları.
Askeri Kuruluş ve kuruluşların 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu ile ek ve değişikliklerine tabi çalışanı bu kanun Kararında Kararnamenin kapsamı dışındadır.”
Denilmektedir.

Mülga KHK’nın kapsam hususunun kurumlar bakımından ve işçinin statüsü bakımından başka yorumlanması gerekmektedir. Buna göre genel bütçe kapsamındaki askeri kurumlar kapsamda iken bu kurumlarda görevli askeri işçi mülga KHK’nin kapsamı dışında tutulmuştur. Bu noktada kurumun mülga KHK kapsamında olması kontratlı çalışanın müsaade hakkı bakımından kâfi olup statüsünün bir kıymeti bulunmamaktadır.

Yedek subaylar 2008 öncesi Emekli Sandığı kapsamında sandık iştirakçisi iken 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesiyle bu Kanunun 4. hususunun birinci fıkrasının (c) bendi (4c) kapsamına alınmış halk görevlisidir. Kanunun 6. hususunda ise askerlik hizmetlerini er ve erbaş olarak yapmakta olanlar ile yedek Zabit ve yedek astsubay okulu öğrencilerinin sigortalı sayılmayacağı karara bağlanmıştır. Yani asteğmenler yedek Zabit okulu periyodu haricinde asteğmen olarak nasbedildikleri tarihten itibaren uzun vadeli sigorta kollarına tabi olmaktadır.

Yukarıdaki kararlar ve açıklamalar çerçevesinde; askeri kurumların genel bütçe kapsamında kurumlar olması, asteğmenlerin de 5510 sayılı Kanunun 4/c unsuru kapsamında halk vazifelisi olarak sigortalı olması karşısında asteğmenlik müddeti iç 1 yılını dolduran kontratlı işçinin 20 gün yıllık fiyatlı müsaade hakkına sahip olacağını değerlendirmekteyiz. Ancak asteğmenlik müddetinin hesabına yedek Zabit okulunda geçen müddetlerin iç olmadığını belirtmek isteriz. öteki taraftan er ve erbaş olarak geçen müddetler ile yedek Zabit okulunda geçen müddetlerin bu kontratlı çalışanın yıllık müsaadeye hak kazanmasında ve müsaade müddetinin tespitinde dikkate alınması Mümkün bulunmamaktadır.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir