Uludağ Dokumacılık İhracatçılar Birliği Uzman ve Uzman Yardımcısı Alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

ULUDAĞ DOKUMACILIK İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

UR-GE PROJESİ İŞÇİ İSTİHDAMI DUYURUSU

2010/8 Sayılı Milletlerarası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Bildirim kapsamında yürütülmekte olan “EKOLOJİK DOKUMALAR URGE Projesi’nde makul periyodik hizmet mukavelesi ile istihdam edilmek üzere Uzman/Uzman Yardımcısı seviyesinde işçi alınacaktır.

Başvurular genel Sekreterliğimizin uludag@uib.org.tr adresine e-posta ile yapılacaktır.

Genel Nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Askerlik misyonunu yapmış yahut erteletmiş yahut bu misyondan muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,

. halk haklarından yoksun bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle ya da devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu nizamın işleyişine karşı kabahatler, ulusal savunmaya karşı hatalar, devlet sırlarına karşı kabahatler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı yahut haksız mal edinme cürümlerinden mahküm olmamak,

. Vazifesini devamlı yapmasına Mani rastgele bir özrü bulunmamak,

. Daha Evvel çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci hususunun birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle kontratı feshedilmiş olmamak,

. Rastgele bir toplumsal Emniyet Kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.

Diğer Şartlar:

. En az 4 yıllık Mühendislik Fakültesi kısımları mezunu (Türkiye’deki üniversitelerin yahut denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen Yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren kısımlarından mezun)

. Yabancı lisan Bilgisi Tertip Tespit İmtihanından (YDS) en az C seviyesinde yahut ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere nazaran muadili yabancı lisan dokümanına sahip,

. Tertip ve Uyum mahareti yüksek,

. Proje idaresi, Kümelenme ve Öbek idaresi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi,

. Ofis programlarını âlâ derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),

. Yurt içi ve Yurt dışı seyahat mahzuru olmayan,

. İrtibat marifetleri yüksek, sektör/bölge ve Hariç ticaret alanındaki tecrübesi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan işçi alınacak olup, daha Evvel bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen işçi öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşin Tarifi:

. ihtiyaç Tahlili, eğitim danışmanlık, Yurt dışı pazarlama ve alım heyeti üzere proje faaliyetlerinin hazırlanma sürecine katkı sağlamak ve belirlenen faaliyetlerin muvaffakiyet ile uygulanması için gereken bütün çalışmaları yürütmek,

. Projede yer Meydan firmaların İhracat pazarlarını çeşitlendirmek için Yurt dışında ilgili firmalar ve sektörel derneklerle irtibata geçerek pazar geliştirme faaliyetleri yürütmek,

. Proje kapsamında yer Meydan firmaların rekabet gücünü artırmaya yönelik olarak alınacak hizmet alımı süreçlerini yönetmek, en uygun hizmetin en Müsait fiyata alınmasını sağlamak,

. URGE Proje’sinin tanıtımına yönelik faaliyetler gerçekleştirmek,

. Proje faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kesim dernekleri, üniversite, Kalkınma Ajansları, İhracatçılar Birliği üzere kurumlarla bağlar geliştirmek,

. Sektörel trend ve gelişmelerini takip etmek,

. Firmalar ortasında itimat ve işbirliği ortamını yaratacak faaliyetlerde bulunmak,

. Firmalar ve İşbirliği Kuruluşu ortasında bağlantısı ve uyumu sağlamak,

. Sanayi – Üniversite – halk İlişkisini Kurmak

Başvuru sırasında sunulması Gerekli evraklar:

Özgeçmiş

Diploma ya da mezuniyet dokümanı örneği

1 adet fotoğraf

YDS yahut ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere nazaran muadil kabul edilen yabancı lisan belgesi

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıyeten aşağıdaki evraklar istenecektir:

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü

Diploma yahut mezuniyet evrakının (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik dokümanı ile birlikte) aslı ve fotokopisi

YDS yahut ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere nazaran muadil kabul edilen yabancı lisan belgesi

Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak evrak ve referans mektupları

Sağlıkla ilgili olarak vazifesini yapmaya Mani bir durumu olmadığına dair sıhhat raporu

Erkek adaylardan askerlik durum belgesi

Adli sicil kaydı

Yerleşim yeri belgesi

4 (dört) adet fotoğraf

Daha Evvel URGE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen Kurumdan alınan referans mektubu

Başvuru evraklarınızın en geç 1 Şubat 2021 Pazartesi günü mesai bitimine kadar genel Sekreterliğimizin uludag@uib.org.tr adresine gönderilmesini rica ederiz.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir