Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğü 12 engelli işçi alacak

Genel Kas 03, 2022 Yorum Yok

Kıyı Emniyeti genel Müdürlüğünden:

PERSONEL Alım İLANI

ilanlara Müracaatlar Türkiye Amel Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

Açıklama 1- Kuruluşumuza gönderilen Namzet listelerinde ilan edilen müracaat kaideleri ile ilgili Gerekli kuralları taşımayan adayların müracaatları geçersiz sayılacaktır.

Açıklama 2- Kuruluşumuza yapılacak müracaatların geçersiz olduğu, müracaatlar müracaat süreci içerisinde Türkiye İş Kurumu web sayfasından ya da Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen gidilerek müracaat yapılabilecektir.

“Açıklama 3- Türkiye İş Kurumunca kesin listelerin ulaşmasına müteakip kelamlı sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi ayrıyeten duyurulacaktır.

a-)Büro İşçisi (Memur) için İmtihan bahisleri ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

Atatürk Unsur ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kenar Emniyeti genel Müdürlüğü misyonları (20 Puan)

4857 Sayılı İş Kanunu(20 Puan)

Genel kültür(20 Puan)

b-)Tekniker kümesi için İmtihan hususları ve puanlama aşağıda belirtilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

Atatürk Prensip ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kenar Emniyeti genel Müdürlüğü vazifeleri (20 Puan)

Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ait bahisler (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır.

Sınavda başarılı sayılmak için İmtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması koşuldur. Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; Kurum tarafından yapılan kelamlı İmtihan puanı ile EKPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde EKPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere Nakil yapılacak takım sayısı kadar asıl Namzet ve asıl Namzet sayısı kadar da yedek Namzet belirlenecektir. Asıl ve yedek Namzet listeleri kurumun internet sitesinden ilan edilecek ve listede yer Meydan adaylara ayrıyeten yazılı tebligat yapılmayacaktır.

765/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir