Kıyı Emniyet Komutanlığı 15 memur alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2020 YILI DEVLET MEMURU ALIMLARI BİLGİLENDİRME KILAVUZU

BAŞVURU TARİHLERİ : (28 Aralık 2020- 05 Ocak 2021 )

Bu rehber Kıyı Emniyet Komutanlığında devlet memuru olmak için müracaat yapacak/yapan adayları bilgilendirmek maksadıyla hazırlanmıştır.

Devlet memuru olmak onurlu bir Ömür şeklidir. Uğraş olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz
için sizi kutluyor ve muvaffakiyetler diliyoruz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI İŞÇİ BAŞKANLIĞI

ARALIK 2020

(PARA İLE SATILAMAZ.)

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

2020 YILI DEVLET MEMURU

ALIMI İMTİHANLARINA KATILACAK ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. BAŞVURU, İMTİHAN VE İMTİHAN SONRASI SÜREÇLERE İLİŞKİN BÜTÜN KURALLAR BU KILAVUZDA AÇIKLANMIŞTIR.

2. BU KILAVUZDA YER Meydan KURALLAR, KILAVUZUN YAYIM TARİHİNDEN SONRA KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN GEREKLİ GÖRÜLDÜĞÜ TAKDİRDE DEĞİŞTİRİLEBİLİR. BU DURUMDA İZLENECEK YOL KIYI GÜVENLİK KOMUTANLIĞI TARAFINDAN BELİRLENİR VE KAMUOYUNA İNTERNET ARACILIĞI İLE DUYURULUR. kanun VE YÖNETMELİKLERLE UYUŞMAZLIK OLMASI DURUMUNDA kanun VE YÖNETMELİK GEÇERLİ OLACAKTIR.

3. ALIM SÜRECİNDE HER TÜRLÜ İlan VE BİLGİLENDİRME İNTERNET ÜZERİNDE www.sg.gov.tr ADRESİNDEN YAPILACAKTIR.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞINDA İSTİHDAM EDİLMEK ÜZERE

DEVLET MEMURU ALINACAKTIR.

1. Sahil Emniyet Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığında Birinci defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan Nakil yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır.

2. Alım YAPILACAK UNVANLAR:

NOT1: Başvurular sırasında yalnız bir unvan ve il/ilçe tercih edilecek, birden Çok unvan ve Vilayet için tercihte bulunulmayacaktır.

NOT2: “Spiker” unvanına başvuracak adaylar en az 2 Yıl tecrübe sahibi olduklarına dair çalıştıkları yerden alacakları belgeyi müracaat sırasında sisteme yükleyeceklerdir.

3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN KOŞULLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunda belirtilen genel kaidelere sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan Okul prestijiyle tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak KPSS’ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan çeşitlerinden, belirtilen taban KPSS notunu almış olmak.

ç. “Hizmetli” unvanında yapılacak müracaatlarda 2020 yılı KPSS sınavına ilişkin KPSSP94 puan tipi; öbür unvanlardaki müracaatlarda ise 2020 yılı KPSS sınavına ilişkin KPSSP03 puan çeşidi kullanılacaktır (Alım yapılacak unvanlar B GrGbubu takım statüsünde ^olduğundan üstte belirtilen puan cinsleri kullanılmaktadır).

d. Başvuru bitiş tarihi prestijiyle düzeltilmemiş nüfus kaydına nazaran 18 yaşını tamamlamış (05 Ocak 2003 ve daha Evvel doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

e. Herhangi bir halk Kuruluş ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi vazifelerde çalışmamış olmak ve kontratlı subay, kontratlı astsubay, uzman erbaş yahut kontratlı er olarak kontratı feshedilmiş yahut hala çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen takım unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliği’ne nazaran “Sahil Emniyet Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sıhhat raporu almak.

h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Olumlu olmak.

NOT-3: Adayların müracaattaki bilgilerinin uygunluğundan/doğruluğundan ve sonrasında

doğabilecek türel sorumluluklardan adaylar sorumludur. müracaat koşullarını taşımadıkları anlaşılan yahut evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların müracaatları (ataması yapılmış olsa dahi) hangi kademede olursa olsun geçersiz sayılmaktadır.

4. BAŞVURU ESASLARI:

a. Müracaatlar, 28 Aralık 2020-05 Ocak 2021 tarihleri ortasında yalnızca https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusuinternet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla yahut şahsen yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır. müracaat sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

b. Müracaatlar; 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat 14:00’te başlayıp, 05 Ocak 2021 Salı günü saat 11:00’de sona erecektir.

c. Adaylardan, 2’nci husustaki tabloda yer Meydan kimi unvanlar için ek doküman yüklenmesi talep edilebilir. Adaylar bu dokümanlarını de sisteme okunaklı bir şekilde taratarak/fotoğrafını çekerek yükleyeceklerdir. Okunaksız olarak (bulanık/uzak/kırışık/eksik görünen vb.) sisteme yüklenen evrak değerlendirmeye alınamayacak ve bu konuda mesuliyet adayın kendisinde olacaktır.

ç. Diplomalarında müracaat yapacakları unvana yönelik olarak istenen kaynak kısımların tam isimleri yazmayan, lakin istenen kısımla mezun olduğu kısmın denk olduğunu kıymetlendiren adaylar ile Yurt dışında tahsil görmüş adaylar; Yükseköğretim Heyetinden (YÖK) alacakları denklik dokümanını de sisteme yükleyecektir.

d. Daha Evvel Kıyı Emniyet Komutanlığına başvuran lakin Türlü nedenlerle başvurusu kabul edilemeyen ya da ataması yapılamayan adayların, evvelki müracaatları geçersiz sayılacaktır. Bu durumda olan adayların bu rehber asıllarına nazaran tekrar müracaatta bulunmaları gerekmektedir.

e. Şehit, malul ve muharip gazi eş ve çocuklarının anne, baba yahut eşinin şehit gazi olduğunu gösterir evrak ile müracaatlarında almış oldukları merkezi İmtihan (KPSS) puanına aldığı puanın (belirlenen taban puanı almış olmak şartıyla) %10 fazlası eklenerek hesaplanmış puanları dikkate alınır (Varsa bu evrak de sisteme yüklenecektir).

f. Sadece yabancı lisan puanı istenen unvanlar için değerlendirmeye alınacak Yabancı lisan İmtihan Sonuç evraklarının geçerlilik mühletleri, müracaat tarihi prestijiyle YDS, KPDS ve ÜDS için 5 yıl, TOEFL, TOEIC, IELTS, FCE, CAE ve CPE için 2 Yıl olarak kabul edilecektir.

g. Müracaatları Müsait görülen adaylar ortasından, kılavuzda belirlenmiş merkezi İmtihan notuna nazaran en yüksek puan alandan başlamak üzere alım yapılacak kontenjan ölçüsünün 10 sert kadarı aday mülakat imtihanına katılmaya hak kazanacaktır. Mülakat imtihanına çağırılacak Namzet listeleri www.sg.gov.tr internet adresinde adaylara ilan edilecek ve bildiri niteliğinde olacaktır. Adaylara ayrıyeten posta, telefon vb. araçlar ile tebligat yapılmayacaktır.

ğ. İmtihanlarda başarılı olan adaylar; 11.11.2016 tarihli ve 9431 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma genel Komutanlığı ve Kıyı Emniyet Komutanlığı sıhhat Yeteneği Yönetmeliği’ne nazaran “Sahil Emniyet Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sıhhat raporu almak üzere ilgili tam teşekküllü hastanelere sevk edileceklerdir. (Adaylar; sevk edildiği hastanede sıhhat heyetlerince kendilerine verilen Olumsuz ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde, sevk edildiği hastanenin bulunduğu yerin İl/İlçe sıhhat Müdürlüklerine itiraz edebilir ve ilgili hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sıhhat kurulu raporlarını Sahil Emniyet Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu müddetten sonra istikbal raporlar dikkate alınmayacaktır.) İlgili hastanelerden “Sahil Emniyet Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sıhhat raporu Meydan adayların, haklarında Emniyet tahkikatı süreçleri başlatılacaktır. Emniyet tahkikatı Olumlu sonuçlanan adayların atamaları yapılacaktır.

5. MÜLAKAT İMTİHANI TARİHLERİ, İMTİHAN YERİ VE MÜLAKAT İMTİHANI SONUÇLARI:

Mülakat imtihanı tarihleri, İmtihan saatleri ve yeri bilgileri; 18 Ocak 2021 tarihinden sonra mülakat imtihanına gireceklerin ilanı ile Birlikte www.sg.gov.tr internet adresinden yayımlanacak ve adaylara bildirim niteliğinde olacaktır. Mülakat imtihanı sonuçları adaylara bilahare açıklanacaktır.

NOT-4: Kıyı Emniyet Komutanlığının resmi internet sitesinde yapılacak duyurular adaylara bildirim niteliğinde olacak, adaylara ayrıyeten posta, telefon vb. yollarla tebligat yapılmayacak ve adayların bu duyuruları takip etme sorumluluğu büsbütün kendisine ilişkin olacaktır.

6. BAŞVURU VE İMTİHANLARLA İLGİLİ TAKVİM VE BİLGİLER:

Başvuru Başlangıcı : 28 Aralık 2020 Saat 14:00

Başvuru Bitişi : 05 Ocak 2021 Saat 11:00

Mülakat İmtihanına Gireceklerin İlanı : 18 Ocak 2021’den sonra

TÜM ADAYLARIN BU İLANI EKSİKSİZ VE YENİ OLARAK GÖREBİLMELERİ İÇİN KIYI GÜVENLİK

KOMUTANLIĞININ www.sg.gov.tr İNTERNET ADRESİNİ ZİYARET ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

Bu kılavuzda yer Meydan bilgiler haricindeki sorularınız için aşağıdaki numarayı arayabilirsiniz.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

Personel Temin ve Seçim Şube Müdürlüğü

Telefon: 0 (312) 416 45 60

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir