Hizmet yılını dolduranlar açısından, yaşı beklemenin, aylık ve ikramiyeye tesiri nedir?

Genel, Kiralık Evler, Kişisel Gelişim, KYK Yurtları, Mekan Tavsiyeleri, Özel Yurtlar, Part-time İş İlanları, Üniversite Tavsiyeleri Kas 02, 2022 Yorum Yok

Astsubay olarak vazife yapıyorum. Fiili hizmet yılını doldurup yaşı beklemeden emekli olmakla; yaşı bekleyerek emekli olmak ortasında emekli maaş farkı olur mu?

Hizmet yılını tamamlayıp yaşı beklemek üzere vazifeden ayrılmakla çalışarak yaşı bekleyip emekli olma ortasında aylık ve ikramiye farkı olur mu?

Bugün için emeklilik kuralları oluşmuş memurlar genelde 5434 e tabi memurlardır. 8 Eylül 1999 öncesi memurluğa başlamış olanlar erkek 25 yıl, bayan 20 Yıl ve emeklilik yaşlarını tamamladıklarında emeklilik kaidelerini yerine getirmiş olurlar.

Sosyal Emniyet sisteminde emeklilik hizmet müddetini tamamlayıp emeklilik yaşını beklemek üzere vazifeden istifa etmek suretiyle ayrılma uygulaması bulunur. Emeklilik yaşını tamamladığı tarihten sonra Toplumsal Emniyet Kurumuna Müracaat ettiğinde de emekli aylığı bağlanması süreci gerçekleştirilir.

Ancak, toplumsal Emniyet sisteminde hizmet yılını tamamlayıp yaşı beklemeden emekli olma uygulaması bulunmaz, yalnızca emeklilik kazanım koşullarından birisi olan HİZMET kuralını yerine getirmiş olur, ikincisi olan EMEKLİLİK YAŞ koşulunu yerine getirmemiş olur. Hasebiyle emeklilik her iki kaidesinde yerine getirilmesi ile kazanılır.

Peki, 25 yılını tamamlamış olanlar (yıpranma hisseleri dahil) emeklilik yaşını beklemeden emeklilik yaşını bekleyip emekli olmakla, istifa etmeden çalışarak emeklilik yaşını tamamladığında emekli olmak ortasındaki farklar nelerdir?

5434 e tabi memurların emekli aylığı bağlanmasında temel alınan ögeler;

Derece, kademe, gösterge, ek gösterge, kıdem aylığı, taban aylığı, tazminat oranı, misyon unvanı, hizmet müddeti ve bunların memur maaş katsayısıdır.

Memurların emeklilik süreçlerinde temel alınan bu ögeler memurun emekli aylığını ve emekli ikramiyesini belirleyici tesire sahip olur.

Hizmet mühletinin artması da memura bağlanacak aylık oranını artırır, emeklilik ikramiye hizmet yılını artırır.

Astsubay olarak vazife yapan ve 1 inci dereceye gelmiş olan yıpranma iç 25 Yıl hizmeti olan şahsa ödenecek emekli aylık ve ikramiye fiyatı 2020 ikinci yarı Yıl için geçerli memur maaş katsayısına nazaran;

4209 TL. aylık ödenir, ikramiye fiyatı da 134874 TL. olur.

Kişinin hizmeti yıpranma iç hizmeti 31 Yıl olduğunda da ise 4558 TL. aylık ödenir, ikramiye fiyatı da 167722 TL. olur.

Sonuçta, emeklilik yaşını beklemeden vazifeden ayrılıp emeklilik yaşını doldurup emeklilik müracaatında yalnızca emekli aylık ve emekli ikramiye meblağı açısından ayrım olur, Öbür bir ayrım olmaz.

ANCAK, emeklilik hizmet müddetini tamamladığı tarihteki intibakı ile çalışarak tamamlayacağı intibakı ortasında ayrım olması halinde çalışarak emeklilik yaşını beklemek avantajlı olur, şayet intibak açısından bir Problem yoksa hizmet yılını doldurup emeklilik yaşını beklemek üzere misyondan istifa etmek suretiyle ayrılmanın bireylerin tasarrufunda olacağını değerlendirmekteyiz.

Yani, 2 nci derece 3000 ek göstergede iken vazifeden ayrılmak ile, çalışarak 1 inci derece 3600 ek göstergeye ulaştıktan sonra emekli olmak yahut 1 inci dereceye ulaştıktan sonra emeklilik yaşını beklemek üzere vazifeden ayrılmak ortasında emekli aylık ve emekli ikramiye meblağı açısından ayrım olur ve şahısların buna dikkat etmeleri gerektiğini de belirtmek isteriz.

Hizmet mühletine, intibakına, misyon unvanına, ek göstergeye nazaran emekli aylık ve ikramiye hesaplaması için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.

Ayrıca, dikkat edilmesi gereken Kıymetli konu; misyondan ayrılanların emeklilik yaşını bekleyecekleri tarih ortasında şayet personellik yahut esnaflık üzere bir çalışma içerisinde bulunduklarında ve bu çalışmaları da 1260 gün ve daha Çok olduğunda emeklilik statülerinin değişeceğini bilmeleri gerektiğini hatırlatmaktayız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir