KÖSGEB, 44 kobi uzman yardımcısı alacak

Genel Kas 02, 2022 Yorum Yok

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığından (KOSGEB):

KOSGEB KOBİ UZMAN YARDIMCISI Alım İLANI

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Yönetimi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından, Taşra Ünitelerinde Görevlendirilmek Üzere 44 KOBİ Uzman Yardımcısı Alınacaktır.

Aranan Şartlar

1) T.C. Vatandaşı olmak,

2) halk haklarından yoksun bulunmamak,

3) 18 yaşını bitirmiş ve Giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

4) Askerlikle ilgisi bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş, yedek sınıfa geçirilmiş yahut muaf olmak,

5) Misyonunu devamlı yapmasına Mani olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) Türk Ceza Kanununun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan Dolayı bir Yıl yahut daha Çok mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, Anayasal tertibe ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

7) öteki kuruluşlarda Mecburî hizmet yükümlülüğü bulunmamak, Mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş olduğunu tevsik etmek yahut öbür kuruluşun ve KOSGEB’in muvafakatı ile Mecburî hizmet mühletini KOSGEB’de tamamlamayı taahhüt etmiş bulunmak,

8) ÖSYM tarafından 2019 yahut 2020 yıllarında yapılan halk İşçisi Seçme İmtihanından, aşağıda belirtilen ilgili KPSS puan çeşitlerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak,

9) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans seviyesinde eğitim veren;

a. KUY01 Referans kodu için Mühendislik ve/veya Mimarlık Fakültelerinin rastgele bir kısmından ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından onaylanmış yurtiçi ve/veya yurtdışı fakültelerden mezun ve KPSSP1 puan cinsinden taban puanı almış olanlar aşağıda belirtilen durumlardan birine başvurabilir;

Ön Başvuru

Yukarıdaki kuralları haiz olan adaylar;

10) Başvurusunu 15/12/2020 tarihinde saat 09:00’dan 29/12/2020 tarihi saat 17:00’ye kadar www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanacak duyuruda belirtilen link üzerinden e-Devlet şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaktır. Adayların e-Devlet üzerinden giriş yapabilmeleri için elektronik posta adresi ve cep telefonu doğrulanmış olmalıdır.

11) Her aday, sadece bir konum için müracaat yapabilecektir.

12) Müracaatlar TC Kimlik Numarası ile yapılacak olup kimlik, bağlantı ve adres bilgileri, www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) sisteminden alınacaktır.

13) Adaylar için müracaat sonrası Gerekli her türlü İlan elektronik ortamda www.kosgeb.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Sözlü İmtihana Katılma Şartları

Başvurusunu yapan adaylardan;

14) Müracaatın yapıldığı duruma nazaran, KPSS puanı en yüksek olandan başlanarak Nakil yapılacak durum sayısının en Çok dört katına kadar Namzet kelamlı imtihana çağrılacaktır. Çağrılmaya hak kazanan en düşük puana sahip adayla birebir puanı Meydan adayların tamamı kelamlı imtihana çağrılacaktır.

15) Kelamlı imtihanda adaylar, Meydan bilgisi, kavrayış, Anlatım ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirileceği duruma yatkınlığı, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu üzere niteliklere sahip olup olmadığı kriterleri göz önüne alınarak değerlendirilecektir.

16) Kelamlı imtihana hak kazanan adaylar, kelamlı İmtihan öncesi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden temin edecekleri KOBİ Uzman Yardımcılığı Bilgi

ve müracaat Formu’nu el yazısı ile okunaklı formda doldurup kelamlı İmtihan esnasında yanlarında bulunduracaktır. 10144/1-1

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir