Heyet raporu alınca Bölge Hizmet Tazminatı kesilir mi?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU: Yeterli Günler; Devlet hastanesinde ebe olarak çalışıyorum. Ben geçen yıl temmuz ayında 1 ay heyet raporu almıştım. Bu rapora nazaran 6 ay sonra ocak ayında bölge hizmet tazminatımın hepsi kesildi.

Birinci sorum bölge hizmet tazminatı heyet raporunda kesilebiliyor mu?

İkinci sorum ise 6 ay sonra kesilmesi uygun mu? Teşekkür ederim.

CEVAP: Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım ve Tazminatlara Ait Bakanlar Konseyi Kararında; kalkınmada öncelikli yerler 7 bölgeye ayrılmış ve bu yerlerde vazife yapan “Teknik Hizmetler Sınıfı” ile “Sağlık Hizmetleri” çalışanına, bu yerlerde fiilen misyon yapacakları sürelerde, ilgili bölge için TABLO-I de belirlenmiş olan ek özel hizmet tazminatı oranında ödeme yapılacağı kararı yer almaktadır.

TABLO-I

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

Ek Tazminat Oranları (%)

1.Bölge

2.Bölge

3.Bölge

4.Bölge

5.Bölge

6.Bölge

7.Bölge

Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı, Başasistan, Uzman Tabip

10

30

40

50

60

75

90

Asistan Tabip, Pratisyen Tabip, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen kısımlarda uzmanlık evrakı alanlarla birebir kollarda doktora yapmış olanlar

8

15

20

25

30

40

50

Veteriner Doktor, Uzman Veteriner Hekim

10

20

25

40

50

60

70

Diş Tabibi

8

15

20

25

30

40

45

Eczacı ve üstte olmayan mesleksel yükseköğrenim mühleti en az 4 yıl olanlar

6

10

15

20

25

30

35

Yukarıda olmayan mesleksel yükseköğrenim müddeti 4 yıldan az olanlar

6

10

13

16

19

22

25

Lise dengi mesleksel tahsil görmüş olanlar

5

10

12

14

16

18

20

Ortaokul dengi mesleksel tahsil görmüş olanlar

3

5

7

9

11

13

15

Bölge Hizmet Tazminatı Hangi Durumlarda Kesilir

Devlet Memurlarına Ödenecek Artırım Ve Tazminatlara Ait Karar’ın 6.maddesinde; Artırım ve tazminatların ödenebilmesi için, çalışanın, takım unvanı ile meslek ve yürüttüğü vazifenin gerektirdiği hizmetleri kanunların öngördüğü durumlar gizli kalmak üzere fiilen yapması zorunludur.

İlgili Kararın 7. hususunda Fiilen bölgede çalışılan müddet, vazifeye başlama ile misyondan ayrılma tarihleri ortasında geçen müddet olup, bu müddete aşağıda sayılan mühletler dahil edilmez.

1) Mehil sürenin mühletince,

2) Hizmet içi eğitim, seminer, kurs ve süreksiz misyonla bölge dışında 10 günden fazla bir mühlet ile görevlendirme hallerinde, bu mühletlerin tamamı; 10 gün ve daha kısa vadeli görevlendirmelerin toplamının bir yılda 30 günü aşması halinde ise aşan kısmı,

3) Hastalık müsaadesi, istirahat ve hava değişimi sürelerince (görevin yapılması sırasında yahut misyondan ötürü olduğunun amirlerince onaylanması koşuluyla hastalanan, yaralanan, kazaya uğrayan ve sakatlananların tedavi ve hastalık müsaadesi mühletleri hariç),

4) Mazeret izinlerinde

5) Yurt dışı süreksiz görevlendirme sürelerince,

6) Misyondan uzaklaştırılma, gözaltına alınma, açığa alınma ve tutuklanma sürelerince

DEĞERLENDİRME

Heyet Raporunuz;

a-) İş yerinde meydana gelen (iş kazası) kaza sonucu alındı ise; bu durum fiilen çalışma müddetlerinden sayılır ve bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılmaz.

b-)İş kazası sonucu değilse; bu durum fiilen çalışma müddetlerinden sayılmadığı için bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılır.

Bu kesinti müsaadenin sona erdiği birinci maaş ödemenize yansıtılmalı, ileriki aylarda bu kesintinin yapılmaması gerektiği, fakat raporunuzun ilgili ünitelere geç ulaşmasından ötürü, kesintinin daha sonraki aylarda yapılmış olabileceği kıymetlendirilmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir