Doktora yapan araştırma vazifelisi yeşil pasaport alamıyor

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

Bildiğiniz üzere, 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu’nun emeli 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tarifine giren işçisi sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek, derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin form ve kaideleri ile toplumsal haklardan yararlanma, ek ders fiyatı, üniversite, idari misyon ve geliştirme ödeneklerinin ölçüsünü tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının kontratlı olarak çalıştırılma tarz ve temellerini belirlemektir.

Bu çerçevede, Profesör, Doçent, Tabip Öğretim Üyesi, Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelisi takımlarında bulunan çalışanın ek göstergeleri ve takım derece aralıkları mezkür kanuna ekli Ek Gösterge Cetvelinde düzenlenmiştir.

Öte yandan, 06 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7100 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Birtakım Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemeler çerçevesinde Yardımcı Doçent takımları kaldırılarak Hekim Öğretim Üyesi; Uzman, Çevirici ve Eğitim Öğretim Planlamacısı takımları da iptal edilerek Öğretim Vazifelisi olarak değiştirilmiştir.

Yapılan bu düzenlemeler sonucunda, 2914 sayılı Kanuna ekli ek gösterge cetvelinde yalnızca takım unvanlarının isimleri değiştirilmiş, takım derece aralıkları ve ek göstergeler ile ilgili rastgele bir düzenleme yapılmamıştır.

Tablo incelendiğinde, birebir başlık altında yer alan Öğretim Vazifelisi ve Araştırma Vazifelilerinin takım derecelerinin 1 -7 aralığında olduğu, 1 inci dereceden maaş alanların 3600, 2 nci dereceden maaş alanların 2700, 3-7 ortasında maaş alanların ise ek göstergelerinin 2300 olarak gözükmektedir.

Fakat, yıllardan bu yana gelen uygulamada üniversitelere mülga 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Takımları Hakkında Kanun Kararında Kararname çerçevesinde ihdas edilen Araştırma Vazifelisi takımlarının derece aralıkları 4-7 ortasında olmuştur. Yasal bir pürüz olmamasına rağmen hiçbir üniversiteye 3 ve üzeri derece Araştırma Vazifelisi takımı ihdas edilmediği üzere halihazırda vazife yapmakta olan araştırma görevlilerine dolu takım derece değişikliği yolu ile de takım tahsis edilmemiştir.

Başka taraftan, 7100 sayılı Kanunla 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 36 ncı hususunda yapılan düzenleme ile birlikte doktorasını tamamlayan araştırma görevlilerine derse girme hakkı verilmiş olup, haftada oniki saati aşan ders vazifeleri için haftada on saate kadar 2914 sayılı Kanunun 11 inci hususunda yer alan asıllar çerçevesinde öğretim görevlileri için belirlenmiş olan ek ders fiyatı, gösterge sayısı üzerinden ek ders fiyatı ile imtihan fiyatı ödenebilmektedir.

Bu açıdan değerlendirildiğinde, doktorasını tamamlamış araştırma vazifelileri derse girerek ders fiyatı ve imtihanı fiyatı alabildikleri için öğretim vazifelileri ile muadil sayılmıştır. Ancak, takım derecesi açısından bakıldığında ise adaletsiz bir kıymetlendirme yapılmaktadır. Öğretim vazifelileri 1 inci dereceye kadar inebilirken, araştırma vazifelileri 4 üncü derecede bekletilmektedir.

Norm takım uygulamasının başlaması ile birlikte takım bulmanın her geçen gün zorlaştığı ülkemizde, araştırma vazifelilerinin en azından 1 inci dereceye kadar inebilmelerine imkan verilmesinde yasal olarak hiçbir mahzur bulunmamaktadır. 2 sayılı Genel Takım ve Metodu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi çerçevesinde üniversitelerin dolu takım derece değişiklik tekliflerinin kabul edilmesiyle hem halihazırda misyon yapan araştırma vazifelilerinin özlük haklarında güzelleştirme hem de 5682 sayılı Pasaport Kanunu çerçevesinde yeşil pasaport almalarının önü açılabilir.

Yavuz Selim KAPLAN

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir