399 sayılı KHK’ya tabi kontratlı müddetler, kazanılmış hak aylığında kıymetlendirilir mi?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

PTT’de, 399 sayılı KHK’ya abi olarak kontratlı çalışan bir kişi daha sonra İşkur’a, oradan da SGK’ya geçmiştir.

Bu işçi, PTT’de geçen 399’a tabi kontratlı hizmet müddetlerinin kazanılmış hak aylık müddetinde kıymetlendirilmesi için SGK’ya başvurmuş ve lakin talebi reddedilmiştir.

657 sayılı Kanunun 36. unsurunda “6 – Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci hususunun (e) fıkrasına nazaran kontrat ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, kontratlı olarak geçirdikleri hizmet mühletleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kıymetlendirilir.” kararı yer almakta olup, 399’a tabi hizmetler bu kapsama girmemektedir.

Diğer taraftan 399 sayılı KHK’nın 5. hususunda şu karar yer almaktadır:

“1 sayılı cetvelde yer alan öbür takımlara idare şurası kararı ile atama yapılır. İdare şuraları bu yetkilerini hudutlarını açıkça belirlemek kaydıyla devredebilirler.

Birinci fıkra uyarınca yapılacak atamalarda teşebbüs ve bağlı iştiraklerde kontratlı statüde geçen hizmetler memur statüsünde geçmiş üzere değerlendirilir”

Bu karara nazaran, 399 sayılı KHK’ya tabi bir kamu kurumunda kontratlı işçi memur takımlarına atanabilmektedir, bu halde kontratlı vazifede geçen mühletler memurlukta geçmiş sayılmaktadır.

Açılan davada İstanbul Bölge Yönetim Mahkemesi, bu kararın öbür kamu kurumlarına memur olarak geçen işçiye de uygulanabileceği tarafında karar vermiştir.

İŞTE MAHKEME KARARI

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir