Geliştirme ödeneğinde görevlendirme mühletleri

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

Soru:

Sayın ilgili,

Aşağıda size yönelttiğim soru ülkemizde geliştirme ödeneği alan herkes için yararlı olacaktır. Katkı ve yanıtınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Bir devlet üniversitesinde Prof.Dr. unvanıyla misyon yapmaktayım. En son aldığım maaşın eksik yattığını öğrendikten sonra ilgili üniteye müracaat ettim. Cevaben, misyonlu müsaadeli olduğum müddetleri hesaplamışlar ve bir takvim yılı içinde 30 günü aşan her ay için geliştirme ödeneğinin kesileceğini söylediler. Çabucak belirteyim, ben her hafta 2 gün fiyatsız ve vazifeli müsaadeli kent dışına çıkıyorum. Hiçbir vakit bir keze mahsus 30 gün müsaade almadım.

Sorum şudur: benden geliştirme ödeneğinin kesilmesi yanlışsız mudur, doğruysa yasal mevzuatı nedir?

Vereceğiniz karşılık Türkiye’de emsal teşkil edecektir diye düşünüyorum.

Cevaplarsanız çok sevinirim. Hürmetlerimle.

Cevap:

Geliştirme ödeneğinin öğretim elemanlarına verilmesine ait yöntem ve temeller ile bu ödenekten yararlanacak olan vilayetler ise Bakanlar Konseyi tarafından 04/04/2005 tarihinde yürürlüğe konulan “Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Şurası Kararın”da tespit edilmiştir.

Bakanlar Konseyi Kararının 6/d hususunda; “2547 sayılı Kanunun 39 uncu unsuru ile mevzuatı uyarınca yurt içi yahut yurt dışında süreksiz görevlendirme sebebiyle ayrılmalarda 15 güne kadar olan mühletler için (ancak, bu bent uyarınca ödenecek geliştirme ödeneğinin toplam müddeti, her ne suretle olursa olsun bir takvim yılı içinde 30 günü geçemez), fiilen çalışma kaidesi aranmaz.” ibaresi yer almaktadır.

Sorunuzda belirtilen konu dikkate alındığında; her hafta 2 gün görevlendirme aldığınız anlaşılmaktadır. Bu durum 16 haftada 32 gün görevlendirmeye tekabül etmekte olup, 2547 sayılı Kanunun 39 uncu unsuru uyarınca bir seferde 15 gün üzeri görevlendirmelerde ve ayrıyeten bir takvim yılında toplamda 30 günü aşan görevlendirmelerde aşan kısmın kesintiye uğraması yasal mevzuata uygundur.

Sonuç olarak, 2547 sayılı kanunun 39 uncu unsuru uyarınca yapılan görevlendirmeleriniz bir takvim yılı içinde 30 günü aştığı için aşan kısım kadar geliştirme ödeneğinizden kesinti yapıldığı bedellendirilmektedir.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir