Vekalet fiyatı almak için ne yapmalıyım?

Kiralık Evler Eki 27, 2022 Yorum Yok

SORU: 2005-2018 yılları ortasında MEB de öğretmen olarak çalıştıktan sonra Aile Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığına kurumlar ortası geçiş yaptım. Yaklaşık 1,5 yıldır çocuk konutları sitesinde çalışıyorum. Yaklaşık 8 aydır ise burada boş bulunan müdürlük takımına Valilik oluru ile vekalet etmekteyim. Vekalet fiyatı almak için ne yapmalıyım? Daha doğrusu alabilir miyim?

CEVAP: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Vekalet misyonu ve aylık verilmesinin şartları” başlıklı 86. hususu aşağıdaki biçimdedir.

“Madde 86 -Memurların yasal müsaade, süreksiz misyon, disiplin cezası uygulaması yahut misyondan uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden süreksiz olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden yahut öbür kurumlardan yahut açıktan vekil atanabilir.
Bir misyonun memurlar eliyle vekaleten yürütülmesi halinde aylıksız vekalet asıldır.
Lakin, ilkokul öğretmenliği (Yaz tatili hariç), tabiplik, diş tabipliği, eczacılık, köy ve beldelerdeki ebelik ve hemşirelik, mühendis ve mimarlık, veterinerlik, vaizlik, Kur’an kursu öğreticiliği, imam-hatiplik ve müezzin-kayyımlığa ilişkin boş takımlara Maliye Bakanlığının müsaadesi (mahalli yönetimlerde müsaade kuralı aranmaz) ile, açıktan vekil atanabilir.
Aynı kurumdan ayrılmalar hasebiyle atanan vekil memurlara vekalet vazifesinin 3 aydan fazla devam eden mühleti için, kurum dışından yahut açıktan atananlarla kurum içinden ilkokul öğretmenliğine atanan öğretmenler ile veznedarlık misyonuna atananlara misyona başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı ödenir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan veteriner tabip yahut hayvan sıhhat memurları, veteriner doktor yahut hayvan sıhhat memuru bulunmayan belediyelerin veterinerlik yahut hayvan sıhhat memurluğu hizmetlerini ifa etmek üzere bu hizmetlerle ilgili takımlara vekalet aylığı verilmek suretiyle atanabilirler.
Üstte sayılan haller dışında, boş takımlara ilişkin misyonlar gerek görüldüğü takdirde memurlara fiyatsız olarak vekaleten gördürülebilir.
Bu Kanuna tabi kurumlarda, mali, nakdi ve tıpkı sorumluluğu bulunan saymanlık takımlarının boşalması halinde bu takımlara işe başladıkları tarihten itibaren vekalet aylığı verilmek suretiyle memurlar ortasından atama yapılabilir.
Açıktan vekil olarak atananlara, bir yılda yirmi günü geçmemek üzere çalıştıkları her ay için iki gün yıllık müsaade verilir. Bu müsaadenin kullanımında, bir sonraki yıla devredilme hali dışında Devlet memurları için öngörülen kararlar uygulanır”

DEĞERLENDİRME

Vekalet aylığı alabilmeniz için;

– Boş bir takıma vekaleten atanmanızın yapılmış olması, (dolu takıma vekalet etmede ödeme yapılmaz)

-Vekaleten atandığınız takımda aranan tüm niteliklere haiz olmanız,

-Vekaleten görevlendirmenin Devlet Memurları Kanunu’nun 86. hususu kapsamında yapılmış olması (tedviren görevlendirme yapılmışsa ödeme yapılmaz)

– 3 (üç) aylık müddetin dolmuş olması (İlk üç ay için ödeme yapılmaz)

gerekmektedir.

Diğer taraftan, vekaleten edenlerin artırım ve tazminat farkı ile ek ödeme farkını alabilmesi için “Vekaletin, Bakanlar Heyeti kararı yahut müşterek karar ile atama yapılması gereken takım yahut misyonlar için ilgili Bakan, öbür takım yahut misyonlar için ise asili atamaya yetkili amir tarafından verilmesi” gerekmektedir. Sizin sorunuz özelinde bir çocuk konutları sitesinin müdürlüğü için asili atamaya yetkili amirce vekaletin verilmesi gerekmektedir. Bu da ya Bakan, yada yetki dönemi verilmiş ise bakan yardımcısı, genel müdürlerce olmalıdır.

Devlet İşçi Başkanlığı’nın 07/01/2011 tarihli ve 26595 sayılı görüşünde devlet memurluğu takımlarına vekaleten atananlara hangi kaideler dahilinde vekalet aylığı ödenebileceğine yönelik detaylı bir kıymetlendirme yapılmıştır. DPB görüşü için tıklayınız.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir