Tag

Temyize

Görevde yükselme sınavına girenlerden 200 TL alınmasına ilişkin 2009 tarihli dava sonuçlandı

Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, mahalli yönetimler çalışanına yönelik olarak yapılacak vazifede yükselme eğitimi ve imtihanına iştirak bedeli olarak belirlenen 200-TL’nin yüksek olduğundan bahisle düşürülmesi için davacı Sendika tarafından yapılan başvu…